Personeelstekort in de zorg vraagt innovatie

Ouderenzorg

In de regio Zuidoost-Brabant werkt de sector Zorg goed samen. Zo ook op het gebied van het bestrijden van tekorten. Door veel zorgorganisaties wordt echter vastgesteld dat deze acties naar verwachting onvoldoende soelaas bieden. Men zal ‘anders’ moeten gaan werken. Belangrijke elementen zijn sociale innovatie, inzet van technologie en flexibele inzet van personeel (bijv. via een arbeidspool of platform). De vraag is hoe dit zou kunnen.

Om hierop een antwoord te kunnen verschaffen, heeft Transvorm, in samenwerking met Lunet Zorg, Wise up gevraagd een aantal interviews te houden en bijeenkomsten te organiseren om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Naar aanleiding van het onderzoek zal een vertaling plaatsvinden naar een businesscase met bijbehorende acties op basis waarvan de volgende stappen bepaald worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Inge Willems en Henk Klootwijk.

 

 

Finalisten Gelderland Arbeidswijs strijden om de eer

Arbeidswijs

De 5 finalisten van Gelderland Arbeidswijs zijn momenteel volop bezig hun pitch voor te bereiden voor de Finale op donderdag 13 december 2018. Afgelopen periode is er hard gewerkt en zijn er veel ideeën ingediend voor Gelderland Arbeidswijs. Het thema van dit jaar is ‘Technologische Revolutie! Nieuwe kansen voor leren en werken, heb jij een goed idee?’

De top 5 van finalisten bestaat uit de volgende ideeën (in willekeurige volgorde):

 1. Codeclub Gelderland
 2. Toegankelijk internet voor iedereen
 3. BuitenGewoonWerk
 4. Naar een toekomstbestendig Retail voor de Provincie Gelderland door co-creatie in het systeem
 5. GiveAgo, de “Maak jij de goede keuze”app

De stemknoppen staan aan. Bekijk de ideeën eventeel op https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/arbeidswijs/stemmen/default.aspx en bepaal mee wie de publiekswinnaar wordt tijdens de Finale op 13 december. Online stemmen kan tot woensdag 12 december 21.00 uur.

Tijdens de finale presenteert de top 5 zijn/haar idee. De vakjury kiest hieruit de winnaar Gelderland Arbeidswijs 2018. De publiekswinnaar wordt ook bekendgemaakt. Speciale gast en spreker is Richard van Hooijdonk, hij zal zijn visie geven op de toekomst van de arbeidsmarkt.

Wise up ondersteunt dit innovatietraject van de Provincie Gelderland en coacht de winnende ideeën.  als u meer informatie wilt over het traject of u wilt naar de finale, stuur dan een mail naar marc.jacobs@wiseup.nl (projectleider) of henk.klootwijk@wiseup.nl (coach) voor meer informatie.

Praktijkverklaring biedt werkzoekenden nieuwe kans

Veel werkzoekenden missen de juiste diploma’s om aan het werk te komen. Terwijl werkgevers schreeuwen om personeel. Voor laagopgeleiden is er nu een oplossing: de praktijkverklaring. Deze praktijkverklaring wordt behaald op de werkvloer bij een werkgever. De praktijkverklaring is gericht op specifieke werkzaamheden, bijv. heftruck rijden. Een volledige beroepsopleiding op MBO-niveau is vaak te hoog gegrepen; maar de praktijkverklaring niet. Deze praktijkverklaring is wel afgeleid uit het MBO-kwalificatiedossier dus heeft wel een formele status als deelcertificaat.

In Noordoost-Brabant biedt het Werkgeversservicepunt sinds kort werkgevers en werknemers de mogelijkheid aan tot een proefplaatsing van een werkzoekende waarin gedurende 3 maanden een praktijkverklaring kan worden behaald. Er worden momenteel leerwerktrajecten ontwikkeld voor procestechniek, logistiek, (af)bouw, zorg en horeca.

Werkgevers delen hun ervaring over het Leerwerktraject
Bekijk het onderstaande filmpje waarin werkgevers en kandidaat vertellen waarom zij enthousiast zijn over het leerwerktraject:

Hoe werkt het leerwerktraject?
In de folder Praktijkverklaring helpt werkgevers aan personeel op maat leest u meer over het opzetten van een praktijkgericht leertraject en over de ambities en partners in de regio.

Meer informatie is ook te vinden op www.wspnoordoostbrabant.nl/actueel/lerend-werken  of via Mariska van den Berg de projectleider ‘Lerend Werken’ binnen het WSP Noordoost-Brabant.

Inge Willems is de coördinator van het Werkgeverspunt en kan u desgevraagd meer informatie geven over hoe een project Lerend werken op te zetten.

 

Op naar zekerheid van werk en van vervulde vacatures in Zuidoost Nederland

New Deal Zuidoost-Nederland:
op naar zekerheid van werk en van vervulde vacatures
Geldrop, 27 juni

Luuk Hammecher programmamanager bij Brainport Network is vanuit Wise up betrokken bij het vormgeven van de New Deal Zuidoost-Nederland. De New Deal van Zuidoost Nederland werkt aan een gezonde arbeidsmarkt die klaar is voor de toekomst.

‘In Zuidoost-Nederland zijn mensen verzekerd van werk en bedrijven en instellingen verzekerd van mensen.’ Dit perspectief staat centraal in de vandaag gesloten New Deal voor regio Zuidoost-Nederland door zes triple helix regio’s en de provincies Noord-Brabant en Limburg, verenigd in Brainport Network. De afspraak is om met te bundelen regionale en landelijke krachten vorm te geven aan een vernieuwend arbeidsmarktstelsel op de schaal van en toegesneden op Zuidoost-Nederland. Prioriteit krijgt Leven Lang Ontwikkelen: met doorlopende scholing en ontwikkeling van mensen inspelen op regionaal benodigde competenties.

Foto: Bram Saeys; Brainport Network Kastelenoverleg met oa Dries van Agt, Wim van de Donk, John Jorritsma, Harry Hendriks, Luc Soete, Ton Wilthagen, Henny de Haas, Rene van Rijn, John in 't Groen, Marjolein van Bruggen, Ber Pauli, Emile Aarts, Niene Meijer, Cas Verstappen, Alex Pap, Abel Goedegebuure

Foto: Bram Saeys; Brainport Network Kastelenoverleg met oa Dries van Agt, Wim van de Donk, John Jorritsma, Harry Hendriks, Luc Soete, Ton Wilthagen, Henny de Haas, Rene van Rijn, John in ’t Groen, Marjolein van Bruggen, Ber Pauli, Emile Aarts, Niene Meijer, Cas Verstappen, Alex Pap, Abel Goedegebuure

 

De Brainport Network partners, in de persoon van afgevaardigde topbestuurders, zetten hun handtekeningen onder de New Deal tijdens de jaarlijkse bijeenkomst op Kasteel Geldrop met netwerkcontacten van binnen en buiten Zuidoost-Nederland uit overheid, bedrijfsleven en het onderwijs- en kennisveld.

Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt Tilburg University en bestuurder van Brainport Network, over de achtergrond van de New Deal: “Telkens herhaalt de geschiedenis zich. Is er een crisis, dan komen mensen aan de kant te staan. Tot ze ineens weer, van de reservebank, met te weinig wedstrijdritme het veld in moeten. Zo kampt Zuidoost-Nederland nu met een gebrek aan geschikt personeel, terwijl er rijkelijk economische kansen liggen. Erg schadelijk. Het remt af en werkt een volgende crisis in de hand. Met de New Deal willen we dit doorbreken en ervoor zorgen dat menselijk kapitaal niet langer de achilleshiel is van de economie.”

Zebrapaden voor talent
De New Deal richt zich op een arbeidsmarkt die talent voortdurend optimaal benut. “Een arbeidsmarkt met zebrapaden naar een passende plek voor iedereen met de ambitie om te werken, van mensen in loondienst en flexwerkers tot zzp’ers en langdurig werkzoekenden”, schetst Wilthagen. Eerste aandacht gaat uit naar toegang tot scholing en ontwikkeling en in het verlengde daarvan naar het vergemakkelijken van een oversteek van functie naar functie dan wel van branche naar branche. Een actie in dat verband is het voor de regio intersectoraal samenbrengen van opleidings- en ontwikkelingsfondsen. Op de agenda staat verder onder andere het bevorderen van delen van arbeidsmarktinformatie met de inzet van het door Brainport Network ontwikkelde online arbeidsmarktdashboard.

Gaat het om het daadwerkelijk van de grond krijgen van Leven Lang Ontwikkelen, dan ligt de bal ook bij werknemers en werkgevers zelf. “Met de New Deal dagen we beide uit om mee te doen en een gezamenlijk belang te dienen. Zijn mensen bereid zichzelf te blijven ontwikkelen en zo nodig te switchen van baan, dan kunnen ze altijd ergens in de regio aan de slag. En investeren bedrijven en organisaties volop in de ontwikkeling van personeel, dan betaalt zich dat uit in de beschikbaarheid van de juiste mensen met de juiste kwalificaties op het juiste moment.”

Groeimodel
Zuidoost-Nederland biedt de omvang en economische samenhang – denk aan techniekgerelateerde bedrijvigheid – voor ‘een eigen arbeidsmarkt’, maar fungeert binnen een grotere context als motor van de nationale economie en Europese innovatieregio. Daarom zijn zowel regionale als landelijke en Euregionale partijen welkom om mede invulling te geven aan de New Deal. Brainport Network faciliteert dat en verbindt initiatieven. Een groeimodel is het vertrekpunt, met uitvoering in de regio’s voorop. “Waar we bijvoorbeeld graag het recente Brainport Talent & Skills akkoord adapteren leggen we tegelijkertijd de link met het onlangs hernieuwde, landelijke Techniekpact waarin Brainport Network vertegenwoordigd is en werken we samen met Vlaamse arbeidsmarktpartners binnen het Interreg project Werkinzicht.”

Tal van netwerkcontacten zijn in de afgelopen periode al inhoudelijk op de New Deal aangehaakt en staan klaar om hun steentje bij te dragen, waaronder het landelijk Techniekpact, landelijk en regionaal georganiseerde sectoren en O&O fondsen, werkgeversorganisaties (onder andere Techniekcoalitie van FME, Metaalunie en Uneto-VNI), werknemersvertegenwoordigers, onderwijsinstellingen op alle niveaus, het kabinet, de rijksoverheid, de SER, SBB en UWV.

Showcases
Verschillende, lopende activiteiten van Brainport Network partners waarop de New Deal voortbouwt, werden tijdens de bijeenkomst uitgelicht in een videoreportage. Deze staat online op: www.brainportnetwork.nl/newdeal.

Over Brainport Network

Zes regio’s en de provincies Noord-Brabant en Limburg verenigen in Brainport Network hun krachten, gericht op innovatiegedreven economische ontwikkeling van Zuidoost-Nederland. Brainport Network verbindt regionale netwerken die elk hun oorsprong hebben in nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen – in zogenaamd ‘triple helix’ verband. Het resultaat is één groot ‘netwerk van netwerken’ met korte lijnen voor het brengen en halen van kennis die raakt aan economische ontwikkeling. Brainport Network opereert als innovatieve projectontwikkelaar, Euregionale denker en doener en ambassadeur in Den Haag en Brussel van economische kansen in Zuidoost-Nederland.

 

Noot voor de redactie

Ton Wilthagen is beschikbaar voor vragen vanuit de pers: Wilthagen@uvt.nl, 06-18438670.
Voor meer informatie:
www.brainportnetwork.nl/newdeal

Vacature: Junior consultant arbeidsmarkt en onderwijs

Junior consultant arbeidsmarkt en onderwijs

32-38 uur per week


Functieomschrijving

Ben jij een veelzijdig talent? Heb je affiniteit met maatschappelijke vraagstukken? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Als junior-consultant van Wise up word je specialist op het terrein van arbeidsmarkt, HR en onderwijs. Je word projectleider, doet onderzoek en treedt op als adviseur. We voeren opdrachten uit voor provincies, gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen. We zijn een innovatief team en zoeken een gedreven, recent afgestudeerde collega die direct inzetbaar is. Het werk is erg afwisselend en je ontwikkelt veel inhoudelijke kennis.

Taken

Je werkt aan meerdere opdrachten tegelijkertijd waarbij verschillende taken naar voren komen:

 • Je bent in staat om projecten te leiden, projectteams aan te sturen en de daarbij behorende plannen op te stellen.
 • Je helpt arbeidsmarktprojecten op te zetten en komt met innovatieve ideeën hoe deze projecten versterkt kunnen worden en resultaat kunnen behalen.
 • Je hebt eigen ideeën over hoe het onderwijs jongeren kan voorbereiden op de beroepen van de toekomst.
 • Je verbindt partijen en organisaties die in netwerken samenwerken.
 • Je bent ondernemend en werkt graag aan acquisities voor nieuwe opdrachten.
 • Als consultant werk je veelal op locatie van de opdrachtgever.

 Functie-eisen

 • Minimaal 1 tot 2 jaar relevante werkervaring op WO-niveau.
 • Vanaf 1 juni beschikbaar voor minimaal 32 uur per week.
 • Een afgeronde universitaire opleiding in bedrijfskundige of sociaalwetenschappelijke richting.
 • Woonachtig in Noord-Brabant, Limburg of Gelderland (of bereidheid te verhuizen).
 • Een vlotte, ondernemende en commerciële instelling.
 • Een rijbewijs.

Gevraagde competenties

 • Zelfstandig kunnen werken
 • Hands on mentaliteit
 • Analytisch denkvermogen
 • Leiding kunnen geven aan projecten
 • Snelheid van werken
 • Verbindende persoonlijkheid
 • Commercieel zijn
 • Schriftelijke communicatievaardigheden.

Het aanbod

 • Je werkt voor allerlei organisaties zodat het werk telkens weer nieuwe uitdagingen biedt.
 • Werken bij Wise up betekent veel eigen verantwoordelijkheid, ontplooiing en de mogelijkheid om snel kennis en ervaring te delen met je collega’s door de korte lijnen die er zijn.
 • Je wordt onderdeel van een prettig team met veel aandacht voor coaching-on-the-job, bijscholing en teamontwikkeling.
 • Uitstekende arbeidsvoorwaarden zoals een marktconform salaris, de mogelijkheid van een auto van de zaak en een tijd-voor-tijdregeling bij overwerk.

Je kunt reageren door je CV met motivatie te mailen naar de directeur van Wise up Consultancy bv, Drs. Inge Willems MMS, email: info@wiseup.nl onder vermelding vacature junior consultant arbeidsmarkt en onderwijs.

Arbeidsmarktdashboard breidt uit zowel in functionaliteit als geografisch

Arbeidsmarktdashboard

 

Programma Manager Arbeidsmarkt bij Brainport Network en consultant van Wise up Luuk Hammecher staat aan de wieg van het arbeidsmarkt dashboard en breidt het netwerk van partners en regio’s die gebruik maken van het Arbeidsmarktdashboard uit.

 Met tal van nieuwe functionaliteiten en nog eenvoudiger toegang tot informatie is het arbeidsmarktdashboard.nl 2.0 in de lucht. En niet alleen voor gebruikers in Brabant en Limburg.  De update naar nieuwe versie was ook het moment waarop de provincies Utrecht en Drenthe aanhaakten. Het betekent de start van een brede geografische uitrol.

Twee jaar na de lancering van de basisversie van het arbeidsmarktdashboard door Brainport Network, en na diverse tussentijdse verbeteringen, was de tijd rijp voor een grote update. Verwerkt zijn het afgelopen jaar verzamelde gebruikerservaringen vanuit Brabant en Limburg, samen met aanvullende wensen vanuit Utrecht en Drenthe.

Gratis inloggen

Het resultaat is een compleet vernieuwd platform. Met mogelijkheden nu om brondata te bekijken, te benchmarken op het niveau van regio’s, grafieken te downloaden in de vorm van visuals en ‘een eigen dashboard’ samen te stellen. Bovendien is toegang tot regionale informatie nog makkelijker geworden en iedere geïnteresseerde kan gratis blijven inloggen. Dit om breed gebruik aan te moedigen.

De grens over

Tegelijkertijd werkt Brainport Network aan een (inter)nationale uitrol van het dashboard. De deelname van Utrecht en Drenthe is een mooie eerste stap op weg naar een beoogde landelijke dekking. Met andere provincies, het UWV en relevante ministeries vindt overleg plaats over opschaling. Bovendien gaat het dashboard de grens over. Grensregio Nederland/Vlaanderen gaat in 2018 er graag mee aan de slag in.

Over het arbeidsmarktdashboard
Arbeidsmarkdashboard.nl laat zien wat er speelt op de arbeidsmarkt, door op een slimme manier online data samen te brengen. Dataleveranciers zijn onder andere CBS, UWV, SBB, LISA en Jobfeed. Het platform staat ter beschikking aan overheden, onderwijsinstellingen, werkgevers en werkzoekenden, met als doel: het helpen dichten van gaten tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Ga naar de nieuwe versie op www.arbeidsmarktdashboard.nl

Dochteronderneming van Wise up, E-managing op RTL 7

 

inge Willems RTL

Op zondag 12 november 9.55 – 10.30 uur komt E-managing.nl op TV bij het programma ‘Ondernemend Nederland’ op RTL7.

We komen als item aan bod in betreffende aflevering samen met Naviva Kraamzorg, één van onze klanten. In het item vertelt Inge Willems over de voordelen van digitale middelen en er wordt een praktijkvoorbeeld getoond van een geslaagde implementatie van een communicatie-app bij Naviva. Ginel van Weering, de directeur komt ook in beeld en vertelt waarom zij dit traject is ingegaan.

De redactie was met name gecharmeerd van de combinatie die wij leggen tussen modern en innovatief leidinggeven in de zorg, het bevorderen van zelfsturing van medewerkers en de inzet van digitale middelen daarbij.

Mocht u het gemist hebben, de aflevering van Ondernemend Nederland wordt herhaald op zaterdag 18 november om 12.30 uur op RTL7.

Meet & Greet; de arbeidsmarkt van generatie Z, vinden, binden en boeien.

meetgreet

Inge Willems (consultant Wise up) is coördinator Werkgeversservicepunt in Noordoost-Brabant en was vanuit die rol dagvoorzitter van het event Meet & Greet; de arbeidsmarkt van generatie Z, vinden, binden en boeien. Generatie Z betreft jongeren van onder de 20 jaar; een groep die in 2020 ongeveer 40% van de grootste wereldmarkten zal beslaan.  Het evenement vond plaats op 5 oktober jl.

150 deelnemers van verschillende bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio kwamen naar het evenement.

De Meet & Greet begon met een speech van Wethouder Menno Roozendaal, die zijn visie deelde op inclusief ondernemen en de uitdagingen ervan met betrekking tot generatie Z. Aansluitend volgde een interactieve sessie met gastspreker Huub van Zwieten, auteur van 7 managementboeken (waaronder Het Merk Ik), drijvende kracht achter de ‘Thank God It’s Monday’ theatershows en eigenaar van het DroomBaanHotel en Talent First Nederland BV.

In zijn sessie zette Huub ons aan het denken over droombanen, hoe je (generatie Z) medewerkers gelukkig houdt en wat dit betekent voor directie en management binnen organisaties. Duidelijk werd dat we met elkaar anders moeten kijken naar het potentieel van een persoon. Zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk de kans krijgt zijn/haar sterke kanten te benutten. Alleen op die manier kunnen we mensen aan een organisatie binden en boeien voor de lange termijn.

Na deze plenaire sessie gingen deelnemers uiteen om zich te laten informeren over onderwerpen gerelateerd aan ‘Generatie Z op de arbeidsmarkt’. Zo was er informatie over bijvoorbeeld subsidieregelingen voor jongeren, leren en werken, schoolverlaters en kansberoepen. Ook werd de website van Talent uit Noordoost-Brabant, een initiatief van het WSP, besproken. De website maakt het organisaties nog makkelijker om talent te vinden voor openstaande vacatures en actief te zijn op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het evenement werd afgesloten met een gezellige, drukbezochte barbecue waarbij er ruimte was om te netwerken en de besproken thema’s verder aan de tand te voelen in een informele setting. We kijken terug op een geslaagde dag en willen alle deelnemers bedanken voor hun bijdrage aan dit succes!

VSO en PrO scholen zetten onder begeleiding van Wise up mooi projectresultaat neer

Europese unie

Lars Damen, adviseur bij Wise up is projectleider voor een samenwerkingsverband van VSO- (voortgezet speciaal onderwijs) en PrO-Scholen (Praktijk Onderwijs) in en rondom Tilburg. Dit project wordt ondersteund vanuit de Europese Unie en valt onder de themalijn “actieve inclusie”. Doel van dit project is om kwetsbare jongeren een grotere kans op de arbeidsmarkt te bieden.

Afgelopen jaar hebben in totaal 467 leerlingen van alle deelnemende scholen begeleiding ontvangen vanuit het project in de vorm van stagebegeleiding en opleiding richting een beroep middels praktijkvakken. De inzet van de leraren en stagebegeleiders is de kern van het project en daar ontvangen de scholen ondersteuning op. Afgelopen jaar is het project met een zeer goede projectrealisatie afgesloten. De extra middelen die de scholen zullen ontvangen worden goed besteedt aan de verbetering van het onderwijs voor de leerlingen. Ook dit jaar voert Wise up de projectleiding uit en zal samen met de scholen weer een mooi resultaat gaan neerzetten.

Naast begeleiding voor leerlingen staat ook betere samenwerking tussen de scholen en de gemeente Tilburg centraal binnen het project. Samen zijn deze partners in de regio aan zet om de jeugdwerkeloosheid onder kwetsbare jongeren terug te dringen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lars Damen, Consultant Wise up.