Skip to content
Blog

Onderwijs innoveren met Design Thinking

Datum
21 november 2023
Leestijd
3 minuten
Deel

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben we verschillende onderwijsinnovaties gezien die nu op grote schaal worden toegepast in diverse onderwijsinstellingen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere ‘flipping the classroom’, gamification, competentiegericht onderwijs en blended learning. Deze innovaties weerspiegelen de voortdurende veranderingen in het onderwijs, die zijn afgestemd op de evoluerende behoeften van studenten en de verwachtingen van het bedrijfsleven. Dit resulteert in een dynamisch onderwijslandschap waarin ook nieuwe inzichten over leren en de werking van de hersenen worden geïntegreerd.

We moeten echter waakzaam zijn om te voorkomen dat experimenteren uit de hand loopt. Onderwijsinnovatie moet een gestructureerd proces zijn, waarbij we voortdurend de effecten van nieuwe methoden en benaderingen beoordelen. Design thinking, ook wel bekend als ‘ontwerpgericht denken’, kan hierbij helpen door de gestructureerde aanpak die als leidraad kan dienen in het innovatieproces.

Wat is Design thinking?

Design thinking is een creatieve en iteratieve probleemoplossingsmethode die zich richt op het begrijpen van de behoeften van gebruikers, het genereren van nieuwe ideeën, het prototypen en testen van oplossingen. Het benadrukt empathie voor gebruikers, samenwerking in multidisciplinaire teams, en het herhaaldelijk aanpassen en verbeteren van oplossingen. In verschillende sectoren wordt deze aanpak vaak toegepast om innovatie te stimuleren en complexe problemen op te lossen.

Design Thinking wordt gekenmerkt door flexibiliteit en aanpassingsvermogen, omdat het kan worden toegepast op een breed scala aan uitdagingen. Van het ontwerpen van een nieuw product tot het verbeteren van een dienst of het oplossen van complexe organisatorische problemen. Het moedigt een gebruikersgerichte en iteratieve aanpak aan, waarbij samenwerking en creatieve probleemoplossing binnen interdisciplinaire teams worden bevorderd.

In het onderwijs wordt design thinking vaak gebruikt om curricula te ontwikkelen, onderwijsmethoden te herzien, en problemen op te lossen die te maken hebben met de leerervaring en de prestaties van studenten. Het bevordert een meer dynamische en aanpasbare benadering van het onderwijs, gericht op het creëren van waardevolle leermomenten voor studenten.

Voordelen voor onderwijsinnovatie

Design thinking biedt tal van voordelen en wordt vaak toegepast in verschillende sectoren en disciplines vanwege zijn effectiviteit in het aanpakken van complexe problemen en het stimuleren van innovatie. Design thinking wordt in het onderwijs toegepast om verschillende redenen:

  1. Gebruikersgericht onderwijs: Het helpt scholen en docenten om het onderwijs meer af te stemmen op de behoeften van de leerlingen. Door empathie voor leerlingen te ontwikkelen, kunnen onderwijsinstellingen beter begrijpen wat werkt en wat niet.
  2. Innovatief leren: Design thinking moedigt creativiteit en innovatie aan in het leerproces. Het kan leiden tot nieuwe leermethoden en benaderingen die de betrokkenheid van studenten vergroten.
  3. Probleemoplossing: Het helpt bij het aanpakken van complexe problemen in het onderwijs, zoals het verbeteren van leerresultaten, het verminderen van uitval, of het creëren van inclusievere leeromgevingen.
  4. Samenwerking: Design thinking bevordert samenwerking tussen docenten, studenten en andere belanghebbenden. Dit leidt tot gedeelde verantwoordelijkheid voor onderwijsverbetering.
  5. Experimenteren en aanpassen: Het moedigt een iteratieve aanpak aan, waarbij scholen en docenten voortdurend kunnen experimenteren, fouten kunnen maken en op basis van feedback aanpassingen kunnen doorvoeren.
  6. Creatieve probleemoplossing: Design thinking moedigt het ontwikkelen van oplossingen aan die buiten de gebaande paden liggen en niet alleen gebaseerd zijn op traditionele onderwijsmethoden.
  7. Voorbereiding op de toekomst: Het helpt studenten vaardigheden te ontwikkelen, zoals kritisch denken, probleemoplossing en samenwerking, die cruciaal zijn in de snel veranderende arbeidsmarkt.
  8. Verbeterde studentbetrokkenheid: Door de onderwijservaring aan te passen aan de behoeften en interesses van studenten, kan design thinking bijdragen aan een grotere betrokkenheid en motivatie om te leren.

Conclusie

Door gebruik te maken van Design Thinking kun je als onderwijsorganisatie leren door te doen. De methode biedt handvaten om het innovatieproces te structureren en te voorkomen dat ongecontroleerd geëxperimenteerd wordt. Design thinking is een aanpak die de behoeften van gebruikers centraal stelt en creativiteit bevordert. Het benadrukt empathie, multidisciplinaire samenwerking en iteratieve verbeteringen.

Over Wise up Consultancy: Wij helpen (semi)overheden, onderwijsinstellingen en netwerkorganisaties bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en economie. Dit doen we door het inzetten van ervaren project- en programmamanagers, enthousiaste onderzoekers en bevlogen adviseurs. Hiermee brengen we complexe opdrachten en vraagstukken van onze klanten tot een succesvol resultaat zodat zij zelf kunnen excelleren. Hiermee bewerkstelligen we maatschappelijke impact door de arbeidsmarkt in balans te houden en zo veel mogelijk mensen mee te laten doen.

Onze inzichten in je inbox?

Schrijf je dan in voor de Wise up nieuwsbrief. Wekelijks nieuwe inzichten in je inbox.

Gebruikte bronnen

CINOP. (2022). De kracht van design thinking in het onderwijs. Opgehaald van www.cinop.nl

Designthinkingworkshop. (2023). Design Thinking in het Onderwijs: Ontwerpend Leren Leren. Opgehaald van www.designthinkingworkshop.nl

Lean Six Sigma Groep. (2023). Wat is Design Thinking? Opgehaald van www.leansixsigmagroep.nl

Universiteit Utrecht. (2023). Design thinking in academisch onderwijs. Opgehaald van www.uu.nl

Wij-Leren. (2020). Betere leraren door ontwerpgericht denken – design thinking als basis voor innovatief onderwijs. Opgehaald van www.wij-leren.nl