Skip to content
Dienst

Onderzoek en innovatie

Onderzoek is waardevol om een koers te kunnen bepalen voor de toekomst. Wij doen arbeidsmarktanalyses, doelgroeponderzoek en stellen Human Capital Agenda’s op. Wij begeleiden ook Design Thinking sessies om te komen tot innovatieve concepten.

Wat we doen

UITVOERING ONDERZOEK

Onderzoek is soms noodzakelijk om te komen tot nieuw beleid. Daarom is toegepast onderzoek één van de kerncompetenties van Wise up. Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsmarktanalyses en doelgroeponderzoek. Deze specialismes zijn cruciaal voor arbeidsmarktcommunicatie- en marketingstrategieën, medewerkers- of klanttevredenheid- en nieuwe werkmethoden of actieplannen. Als onderzoeksbureau zijn wij onafhankelijk en diepgravend. Onze deskundigheid op gebied van onderwijs, de arbeidsmarkt, zorg, techniek en aanverwante onderwerpen en sectoren, maakt dat wij nieuwe opdrachten van onze opdrachtgevers gemakkelijk kunnen uitvoeren.

HUMAN CAPITAL AGENDA

Een sector, O&O-fonds, regio of branche heeft belang bij een goed werkende arbeidsmarkt waarbij het onderwijs de juiste medewerkers aflevert vanuit haar beroepsopleidingen. Daarmee wordt de toekomst van bedrijven en instellingen geborgd. Echter dat is geen vanzelfsprekendheid meer door vergrijzing, ontgroening en digitalisering. Een Human Capital Agenda bevat een gedegen arbeidsmarktonderzoek resulterend in cijfermatige prognoses. Dit wordt gevolgd door een actieplan met acties die worden geagendeerd voor de toekomst met een scope van meerdere jaren. Wise up heeft veel Human Capital Agenda’s gemaakt en is uitstekend in staat u hiermee van dienst te zijn.

DESIGN THINKING

Als een probleem helder is maar de oplossing niet en dus nog verder onderzocht moet worden, dan is de methode van design thinking een oplossing. Inzet van design thinking leidt tot product- en project-innovaties. Wise up heeft de expertise in huis om design thinking sessies te organiseren. Tijdens deze sessies, die Incompany worden georganiseerd, komen innovatieve ideeën en concepten tot stand die verder uitgewerkt kunnen worden tot producten, diensten of projecten. Het betreft een iteratief proces waarin steeds kleine stapjes worden gezet met uiteindelijk een groots resultaat.

Hoe wij dat doen

Wij zijn bekwaam in het uitvoeren van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeken. Bij kwantitatieve onderzoeksmethodes investeren wij veel in de ontwikkeling van goede vragenlijsten en kunnen wij diverse statistische analyses uitvoeren. Wij beschikken over een eigen enquêtetool, waarmee we efficiënt vragenlijsten kunnen uitzetten bij respondenten. Bij het uitvoeren van kwalitatief onderzoek hebben onze onderzoekers veel ervaring met het afnemen van interviews. Wij leveren onderzoek en advies van hoge kwaliteit met objectieve resultaten.

Voor het opstellen van een Human Capital Agenda doorlopen we systematisch een aantal stappen. Hierbij spelen cijfermatige analyses en interviews een belangrijke rol. De opgehaalde data worden geanalyseerd en op een toegankelijke wijze uitgewerkt in de agenda. De analyses resulteren in concrete prognoses. Deze worden vergeleken met de ambities van sector of regio. Deze confrontatie leidt tot een aantal op te lossen knelpunten. Die vormen de basis voor de opgaves in de agenda. Deze opgaves worden samen met de opdrachtgever uitgewerkt tot actielijnen waarna de Human Capital Agenda klaar is voor gebruik.

Bij de Design Thinking sessies gebruiken we de methodiek op praktische en interactieve wijze om tot innovaties te komen. Een daartoe opgeleid consultant leidt de sessies. Het levert veelal mooie resultaten op. We kunnen je ook leren hoe je zelf sessies kunt begeleiden.

Wie dat doen

Jorcho2
Jorcho van Vlijmen
Senior Consultant
Harmenthijs2
Harmen Thijs de Vries
Consultant
Tessa2
Tessa van Tilburg
Consultant
Zeb 2
Zeb Bergsma
Consultant

In de praktijk

Arbeidsmarktverkenning Land van Cuijk

Voor MBO-opleidingen is het van belang het onderwijs goed af te stemmen op de werkgelegenheid in de regio. Daarom gaf Koning Willem 1 College ons de opdracht om een arbeidsmarktonderzoek uit te voeren in een wervingsgebied van één van hun opleidingslocaties.

Meer over deze Case

Human Capital Agenda (HCA) Klimaatadaptie, energietransitie en Circulaire economie

Voor Midpoint (Midden-Brabant) stelden we een HCA Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulaire Economie op. Deze bestaat uit een analyse van de toekomstige regionale arbeidsmarktvraag door middel van deskresearch, interviews en enquete, gevolgd door een concrete actieagenda.

Meer over deze Case

Onderzoek Health-for-Internationals

Healthcare for internationals is een non-profit coöperatie van zorgaanbieders die hun zorg beter toegankelijk willen maken voor internationals. Dit zijn de meer dan 1,1 mln (buitenlandse) kenniswerkers, arbeidsmigranten, studenten, statushouders en hun gezinsleden. Wij onderzochten voor deze coöperatie de toegankelijkheid van – en het vertrouwen in de Nederlands zorg voor internationals.

Meer over deze Case

Rectangle 8

Download gratis onze whitepaper

TOP 5 UITDAGINGEN IN HET SOCIAAL DOMEIN

Voor jou als professional die werkt voor- of geïnteresseerd is in het sociaal domein, komen er elke dag weer nieuwe uitdagingen voorbij. Dat maakt het zo’n interessant werkveld, waarbij je echt het verschil voor (kwetsbare) burgers en de samenleving kunt maken.

Waar wij goed in zijn

We behouden goed het overzicht

Bij onderzoek komen vaak veel data kijken. We zijn goed in het analyseren en duiden ervan om uw vraag te kunnen beantwoorden.

We kennen onze deskresearch

Door jarenlange ervaring in deskresearch op ons vakgebied weten wij waar bronnen te vinden zijn en hoe ze te gebruiken.

Inmiddels ruim 1.000 interviews gehouden voor onderzoek

Door interviews wordt naast informatie ook draagvlak opgehaald voor vervolgacties op het onderzoek, vandaar dat interviews vaak onderdeel uitmaken van onze aanpak.

Ruim 10.000 enquetes afgenomen onder diverse doelgroepen

Of het nu werkgevers, arbeidsmigranten, werkzoekenden of studenten zijn... Wij nemen graag een representatieve enquete voor u af.

Lars Damen

Partner & Dienstcoördinator Onderzoek

Voorstel op maat? Of nog vragen over deze dienst?

Neem dan contact op met onze dienstcoördinator Lars Damen. Dit kan via email of de telefoon.

Recente publicaties

Computerscherm dat onderzoeksresultaten in grafieken toont
Blog
Waarom onderzoek belangrijk is voor een succesvol advies

Omdat elke opdracht uniek is, brengen wij voorafgaand aan de uitvoering in kaart welke specifieke informatie we met het onderzoek willen ophalen. Hoe beter de onderzoeksvraag vooraf, hoe meer winst in kwaliteit, tijd en geld tijdens het onderzoeksproces.

Succesvolle netwerksamenwerking
Blog
In 4 stappen naar een succesvolle netwerksamenwerking

Een netwerksamenwerking zet je op om complexe vraagstukken op te lossen. Vraagstukken waarvoor meerdere specialismen van verschillende organisaties nodig zijn.

Design Thinking 2.0: Hoe skills-gericht denken in je organisatie het innovatieve vermogen kan vergroten
Blog
Design Thinking 2.0: Hoe skills-gericht denken in je organisatie het innovatieve vermogen kan vergroten

Een diepgaand inzicht in de aanwezige skills van de eigen medewerkers biedt organisaties de mogelijkheid om hen op de juiste plek binnen het Design Thinking-proces in te zetten. Dit met het doel om de kans op betere innovaties te vergroten, maar daarnaast zeker ook om de individuele talenten van teamleden maximaal te benutten.