Skip to content
Dienst

Subsidieondersteuning

Als je subsidie wilt aanvragen voor een project, programma of HR-aanpak kunnen wij je helpen. We bieden ondersteuning bij het opstellen van subsidie-aanvragen aan onderwijsinstellingen, (arbeidsmarkt)regio’s, gemeenten en MKB.

Wat we doen

BEPALING SUBSIDIEBEHOEFTE

Door de vele transities die momenteel spelen, ontstaat er vraag naar het verkennen van nieuwe wegen. Denk aan de energietransitie, het sociaal domein, onderwijsinnovatie, krimp van leerlingenaantallen, Human Capital Agenda’s, nieuwe zorgtechnologieën etc. Daarbij is financiering vanuit subsidies soms broodnodig om de benodigde plannen waar te kunnen maken. Wij kunnen u adviseren voor welke vraag een subsidie kan worden aangevraagd. Bijzonder is dat wij ook een design thinking sessie (online of op locatie) kunnen organiseren om tot snelle ideeënvorming te komen voor een subsidie-aanvraag.

SCHRIJVEN AANVRAAG

Veel thema’s vragen om vernieuwende toepassingen waarbij de consultants van Wise up u helpen om een subsidie aan te vragen. Onze consultants hebben ruime ervaring met het opstellen van subsidie-aanvragen bij zowel Rijk en Provincies als voor Europese subsidies. Vaak gaat het alleen om het schrijven van de aanvraag. Soms is er ook behoefte aan het schrijven van plannen als onderlegger van de subsidie-aanvraag. Dit kunnen wij ook voor u doen. Ook met het opstellen van de begroting, vaak een lastige opgave omdat deze aan de voorwaarden van de subsidiegever moet voldoen, kunnen wij helpen.

UITVOERING SUBSIDIE-TRAJECT

Als de subsidie die is aangevraagd eenmaal is toegekend, start de uitvoering. Dit vraagt een gedegen coördinatie. Wij kunnen zowel de project- als programmamanagement rol voor u oppakken. We betrekken daarbij ook medewerkers uit uw organisatie. Ook kunnen wij leiding geven aan de opzet van een goede projectadministratie. Ons specialisme gericht op onderwijs, arbeidsmarkt en economie komt hierbij goed van pas.

Hoe wij dat doen

Onze adviseurs hebben veel ervaring met het ontwikkelen van projectplannen en het opstellen van subsidie-aanvragen. Zij hanteren daarbij een werkwijze waarin samenwerken, co-creatie en aandacht voor de opdrachtgever centraal staat.

We doorlopen daarbij een aantal stappen:

  • Bespreken plannen en bestuderen projectplan
  • Evt. Idee- en conceptontwikkeling / design thinking sessie
  • In beeld brengen van de subsidie-mogelijkheden voor het betreffende onderwerp
  • Keuze voor een stappenplan
  • Opvragen subsidie-documenten bij de subsidiegever
  • Opstellen of aanpassen projectplan, toeschrijven naar de subsidie-criteria
  • Indien nodig contact met de subsidiegever
  • Uitwerken aanvraagformulier en evt. bijlagen
  • Kortsluiten definitieve versie (telefonisch, online of op locatie)

Wie dat doen

Lars3
Lars Damen
Partner
Jorcho2
Jorcho van Vlijmen
Senior Consultant
inge 2 nieuw
Inge Willems
Directeur & Senior Consultant
Luuk2
Luuk Hammecher
Senior Consultant

GRATIS QUICKSCAN AANVRAGEN

Meer ontwikkelkansen, geslaagde projecten en innovatiekracht door subsidie?

Als bureau begrijpen wij dat je resultaat wilt. Subsidie aanvragen moet immers meer opleveren dan het kost.

Benieuwd of je organisatie in aanmerking kan komen voor subsidie? Stap één is te bekijken welke subsidie-mogelijkheden er zijn voor je organisatie en te bepalen welke fondsen of regelingen specifiek geschikt zijn voor je innovatieve idee of projectplan. Ontdek direct de kansen en mogelijkheden met onze gratis quickscan.

Wat kun je verwachten?

OP WERKDAGEN BINNEN 24 UUR TERUGGEBELD

TELEFONISCHE INVENTARISATIE MET EEN VAN ONZE EXPERTS

JOUW HUIDIGE SITUATIE EN KANSEN IN KAART GEBRACHT

GRATIS ADVIES OVER JE SUBSIDIE-MOGELIJKHEDEN

Vraag de gratis QuickScan aan

In de praktijk

Subsidie 16 projecten Gelderse arbeidsmarktregio's

In Gelderland leveren wij de kwartiermaker en secretaris van het Gelrepact, een samenwerking tussen provincie en 6 arbeidsmarktregio’s. Vanuit deze rol begeleiden wij het subsidietraject vanuit het perspectief van de verstrekker. Inmiddels zijn 16 projecten opgestart met deze subsidie.

Meer over deze Case

Subsidietraject lagere leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs

In sommige wervingsgebieden dalen de leerlingen in het VO gestaag door lagere geboortecijfers. Wij vroegen voor Dendron college en Yuverta een subsidie aan om de gevolgen hiervan op te vangen en leveren nu de programmamanager van het opgestelde actieprogramma.

Meer over deze Case

Subsidietraject onderzoek praktijkcentrum bedrijfsvaardigheden

Voor Curio en Samen in de regio verzorgden we aanvraag, tussen- en eindverantwoording van een subsidie. Doel van de aanvraag was om een praktijkcentrum op te richten, waar onderwijs, gemeente, en bedrijfsleven verschillende doelgroepen kunnen trainen in bedrijfsvaardigheden.

Meer over deze Case

Rectangle 8

Download gratis onze whitepaper

VIJF STRATEGISCHE DRAAIKNOPPEN OM DE KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT AAN TE PAKKEN

Stel je voor dat je een formule in handen zou krijgen waarmee je de huidige personeelskrapte effectief te lijf kunt gaan. Welnu: dat is precies wat deze whitepaper je biedt!

Waar wij goed in zijn

We reageren snel en hebben korte lijnen

Het aanvragen en afhandelen van subsidies is gehouden aan strakke deadlines. We zijn goed in staat deze op te volgen.

We willen ertoe doen

Bij subsidies gaat het vaak om prominente thema's in de samenleving. Daar willen wij graag een bijdrage aan leveren.

consciëntieus

Het werken met subsidies vraagt om accuraat en nauwkeurig handelen; zeker als het gaat om werkpakketten, resultaatverplichtingen en begroting. Daar zijn we goed in.

Ruim 40 subsidietrajecten begeleid en/of uitgevoerd

We zijn zeer ervaren in het werken met subsidies, zowel aan de kant van de subsidie-verstrekker als aan de kant van de subsidieaanvrager.

Lars Damen

Partner & Dienstcoördinator Subsidieondersteuning

Voorstel op maat? Of nog vragen over deze dienst?

Neem dan contact op met onze dienstcoördinator Lars Damen. Dit kan via email of de telefoon.

Recente publicaties

Het-lerarentekort-te-lijf-845x321
Blog
Het lerarentekort te lijf

De nood rondom het oplopende lerarentekort is hoog. Dit zorgt voor structureel personeelstekort in onder andere de brede onderwijssector. In dit blog analyseren wij het lerarentekort en de, nu al voelbare, gevolgen.

10-tips-om-leven-lang-ontwikkelen-te-stimuleren-in-jouw-organisatie-845x321
Blog
10 tips om leven lang ontwikkelen te stimuleren in jouw organisatie!

Leven lang ontwikkelen staat landelijk hoog op de agenda. Door de krapte op de arbeidsmarkt en de grote transities in energie en klimaat kent deze trend een versnelling en wordt dit actief gestimuleerd vanuit de overheid. Dit vraagt een andere rol van het onderwijs.

De-5-dos-and-dont-tijdens-een-onderhandeling-in-een-netwerksamenwerking-845x321
Blog
De 5 do’s and don’ts tijdens een onderhandeling in een netwerksamenwerking

Wil je een duurzame samenwerking met de ander aangaan dan is het belangrijk om op een andere manier te onderhandelen. Deze manier van onderhandelen heet integratief of principieel onderhandelen.