Skip to content
Dienst

Beleidsondersteuning en advies

We leveren strategisch (beleids-)advies en tijdelijke beleidsmedewerkers als ondersteuning op actuele thema’s die spelen binnen sociaal domein, vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, economie, onderwijs en verduurzaming

Wat we doen

BELEIDSMEDEWERKER(S)

De meeste (semi-)overheden hebben veel beleidsmatige taken op hun bord. Denk aan Participatiewet, WMO en Jeugdzorg. Veelal moet binnen een korte tijdspanne een visie ontwikkeld worden op een bepaald thema zoals inburgering, laaggeletterdheid en volwasseneducatie, onderwijs, verduurzaming of economie waarna beleidsuitgangspunten moeten worden geformuleerd en uitgewerkt. U kunt onze consultants inzetten als interim-beleidsmedewerker of adviseur. Deze beleidsontwikkeling vindt vaak plaats in een omgeving met veel stakeholders hetgeen van interim- beleidsmedewerkers en adviseurs vraagt om een goede politiek-bestuurlijke antenne. Onze consultants hebben door hun werkervaring in meerdere opdrachten bij (semi-)overheden deze antenne goed ontwikkeld.

BELEIDSADVIES

Als opdrachtgever bent u op zoek naar advies van hoogwaardige kwaliteit. Onze consultants zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. We houden rekening met belangen van de betrokken partijen, bekijken organisaties vanuit een ander perspectief en komen met innovatieve oplossingen en analyses. Onze consultants zijn in staat uit de waan van de dag te stappen en bewaren het overzicht. Onze analyses en conclusies komen altijd tot stand op basis van grondig en gedegen onderzoek.  Wij zijn in staat te denken en adviezen uit te brengen op strategisch en tactisch niveau tot aan de praktische uitvoering.

COACHING EN PERSOONLIJKE ADVISERING

Soms komt een directeur, afdelingsleider, bestuurder of professional niet goed tot daden. Dit kan vele zaken hebben. Een veel gehoorde oorzaak is werkdruk en/of onvoldoende focus. Ook heeft men soms te maken met extra aanvullende eisen vanuit toezichthouders, ondernemingsraad of ministerie. Wij kunnen via persoonlijke advisering of coaching helpen. Soms nemen we daarbij ook direct werk uit handen, door bijv. het opstellen van een visiedocument, projectplan of het organiseren van een draagvlaksessie. Verder bieden wij ook coaching aan middels een reeks van gesprekken (via een strippenkaart).

Hoe wij dat doen

Indien een opdrachtgever onze consultants vraagt om beleid voor hen te ontwikkelen, starten we direct met de oriëntatie op het beleidsthema. Indien sprake is van een detachering als beleidsmedewerker vinden een aantal kennismakingsgesprekken plaats om snel ingewerkt te raken in de mores van de organisatie. Het helpt enorm als de lijnen kort zijn en er snel geschakeld kan worden met andere experts. Ook doen we deskresearch om ons de inhoud goed eigen te maken. Vervolgens maken we een eerste aanzet voor een beleidsvisie, beleidskader of advies, afhankelijk van de opdracht.

Dit bespreken we met de opdrachtgever waarna we het beleid verder uitwerken. Tussentijds vindt een (ambtelijke of bestuurlijke) toets plaats zodat we zeker weten dat we op de goede weg zitten. Indien nodig dan nemen we deel aan beleidsoverleg in de organisatie of spreken we met de uitvoering. Ook kunnen we interviews afnemen met stakeholders of een expertsessie organiseren voor het ophalen van input en vinden van draagvlak. Hiermee leveren we compacte, goed leesbare en gedragen strategische (beleids-)adviezen op waar de klant vervolgens mee verder uit de voeten kan.

Wie dat doen

Henk3
Henk Klootwijk
Partner
Samuel2
Ruben Samuels
Consultant
Michelle2
Michelle Baats
Senior Consultant
Brigitte2
Brigitte Jansen
Senior Consultant

In de praktijk

Governance Actieplan Groene en digitale banen

Het ministerie EZK heeft het Actieplan Groene en Digitale banen gelanceerd. Doel is de komende jaren arbeidstekorten te lijf te gaan voor de grote transities die we moeten doormaken. Om dit plan uit te voeren, is een nieuwe governance-structuur nodig. Zij heeft ons gevraagd om hierover een advies uit te brengen.

Meer over deze Case

Oplossing voor tekort aan beleidsadviseurs gemeenten

Er is een tekort aan beleidsmedewerkers- en adviseurs bij gemeenten. Wij leveren op diverse plaatsen reeds de oplossing door tijdelijke detachering van een geschikte adviseur. Zo vervulden we bijv. de rol van senior-beleidsadviseur Participatie bij de gemeente Weert. Ook in andere gemeenten leveren we desgevraagd graag extra capaciteit.

Meer over deze Case

Advies over een skillsbased arbeidsmarkt

De Gelderse arbeidsmarkt is krap. Om de mismatch tussen vraag en aanbod op te lossen, moet er op de arbeidsmarkt minder naar diploma’s gekeken worden en meer naar skills. Dit draagt bij aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt: het wordt eenvoudiger om vraag en aanbod te matchen. Provincie Gelderland heeft ons gevraagd een advies uit te brengen over hoe een skillsbased arbeidsmarkt gestimuleerd zou kunnen worden.

Meer over deze Case

Rectangle 8

Download gratis onze whitepaper

TOP 5 UITDAGINGEN IN HET SOCIAAL DOMEIN

Voor jou als professional die werkt voor- of geïnteresseerd is in het sociaal domein, komen er elke dag weer nieuwe uitdagingen voorbij. Dat maakt het zo’n interessant werkveld, waarbij je echt het verschil voor (kwetsbare) burgers en de samenleving kunt maken.

Waar wij goed in zijn

Onze missie is de klant te laten excelleren

Onze ondersteuning leidt er vaak toe dat je als opdrachtgever zelf in je kracht komt te staan en resultaten boekt.

We zijn snel en efficiënt

Door korte lijnen en korte deadlines zijn wij in staat tot een snel en efficiënt optreden.

Gepokt en gemazeld op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en economie

Vaak complexe vraagstukken vragen om advies of ondersteuning bij het oplossen ervan. Wij hebben veel ervaring hiermee.

Voor 10.000 leerlingen en studenten onderwijsverbeteringen geimplementeerd

Het bereik van hetgeen we voorstellen is vaak groot: alleen al 10.000 leerlingen en studenten hebben er inmiddels profijt van.

Foto van partner en consultant Henk
Henk Klootwijk

Partner & Dienstcoördinator Beleidsondersteuning

Voorstel op maat? Of nog vragen over deze dienst?

Neem dan contact op met onze dienstcoördinator Henk Klootwijk. Dit kan via email of de telefoon.

Recente publicaties

Computerscherm dat onderzoeksresultaten in grafieken toont
Blog
Waarom onderzoek belangrijk is voor een succesvol advies

Omdat elke opdracht uniek is, brengen wij voorafgaand aan de uitvoering in kaart welke specifieke informatie we met het onderzoek willen ophalen. Hoe beter de onderzoeksvraag vooraf, hoe meer winst in kwaliteit, tijd en geld tijdens het onderzoeksproces.

Succesvolle netwerksamenwerking
Blog
In 4 stappen naar een succesvolle netwerksamenwerking

Een netwerksamenwerking zet je op om complexe vraagstukken op te lossen. Vraagstukken waarvoor meerdere specialismen van verschillende organisaties nodig zijn.

pexels-satoshi-hirayama-2070033
Blog
In Japan krimpt de beroepsbevolking: wat doet het land daar aan?

Japan staat bekend om zijn eeuwenoude tradities maar ook om zijn grensverleggende technologie. Het land staat op dit moment voor een grote uitdaging: de sterk vergrijzende bevolking.