Skip to content
Dienst

HR-ondersteuning

Bij grote personeelskrapte is een goede HR-strategie onmisbaar. Door aan de juiste draaiknoppen te draaien, wint jouw organisatie het hiermee van de concurrentie. Wij hebben de Wise up HR-methode ontwikkeld, bestaande uit 3 aanvullende, maar ook afzonderlijk inzetbare producten.

Wat we doen

STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING

Personeelstekorten hebben een grote impact. Strategische personeelsplanning (SPP) biedt een overkoepelend kader voor personeelsmanagement op de lange termijn. Het helpt organisaties bij het identificeren van hun toekomstige personeelsbehoeften op basis van hun strategische doelen. Om te komen tot een goede SPP voeren wij eerst een scan uit van de organisatie. Uit deze scan komt naar voren hoever de organisatie al is met SSP en waar de hiaten zitten. Op basis daarvan komen we tot een SPP-plan.

RECRUITMENTPLAN / HUMAN CAPITAL ROADMAP

Het recruitmentplan, ook wel de Human Capital Roadmap van de organisatie genoemd, vertaalt de strategische doelen en behoeften die de organisatie heeft (evt. reeds vastgelegd in de SPP) naar concrete stappen en initiatieven. Het biedt een gedetailleerd actieplan voor het ontwikkelen van het personeelsbestand en het systematiseren van maatregelen tegen de personeelskrapte. Het vult de SPP aan door specifieke stappen en timing vast te stellen om de strategische doelen te realiseren.

OPZETTEN ACADEMY

De eigen trainingsfaciliteit of Academy biedt een gestructureerde omgeving waarin medewerkers kunnen worden opgeleid en ontwikkeld volgens de behoeften van de organisatie. Het gaat om zowel nieuwe als bestaande medewerkers. Door een eigen Academy op te richten kan de organisatie specifieke vaardigheden en kennis aanbieden die direct relevant zijn voor haar activiteiten. Dit vult zowel de SPP als de Human Capital Roadmap aan door een tastbare infrastructuur te bieden voor training en ontwikkeling. In onze aanpak op maat per organisatie, is ook veel aandacht weggelegd voor digitale mogelijkheden zoals e-learnings en webinars. Hiermee wordt ook een Leven Lang Ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers gerealiseerd.

Hoe wij dat doen

In onze offerte is reeds een plan van aanpak opgenomen voor de uitvoering van de opdracht waardoor we direct kunnen starten. Daarbij werken we nauw samen met het management en HR-afdeling en bieden hen nieuwe inzichten op het gebied van HR-trends, -recruitment en opleiding. Kwalitatief en goed HR advies is ontzettend belangrijk. Een goed HR beleid speelt een cruciale rol voor het bevorderen van een gezonde en productieve werkomgeving. We werken volgens de gekozen Wise up HR-methodiek van Strategische personeelsplanning, recruitmentplan en Academy, of 1 van deze 3.

Om tot uitvoering te komen, voeren we gesprekken met de belangrijkste stakeholders in de organisatie. We richten een werkgroep in waarmee we kunnen aftoetsen of we op de goede weg zitten. Afhankelijk van het vraagstuk wat moet worden opgelost, komen we tot een aanpak. Voor alle producten hebben we een gestructureerde werkwijze ontwikkeld. Zo hebben we ruim 30 maatregelen ontwikkeld voor een succesvolle aanpak tegen personeelskrapte. Desgevraagd leveren wij ook het projectleiderschap voor de implementatie. We leveren onafhankelijk en onpartijdig advies en helpen bij het identificeren van knelpunten en het ontwikkelen van oplossingen die aansluiten bij de specifieke behoeften van jouw organisatie.

Wie dat doen

Christel2
Christel Ermers
Senior Consultant
Lisa2
Lisa Kessels
Consultant
Remeis2
Remeis Salentijn
Consultant
Janee 2
Janee Voet
Consultant

In de praktijk

Strategisch personeelsplanning in het primair onderwijs

Strategische Personeelsplanning (SPP) helpt bij personeelstekorten. Voor stichting primair onderwijs Lijn83 in Noord-Limburg werken wij als programmamanager. We schreven een SPP-plan gericht op het aanpakken van het lerarentekort, het opleiden en behouden van personeel etc. en coördineren nu de implementatie.

Meer over deze Case

Toolbox voor skillsbased werven in het installatiebedrijf

Voor diverse installatiebedrijven in Brabant is het moeilijk voldoende personeel te werven in monteurs banen t.b.v. de energietransitie. Wij hebben via subsidie van Provincie Brabant een toolbox ontwikkeld en geïmplementeerd bij deze bedrijven om daarmee skillsbased werven mogelijk te maken. Hiermee verlagen bedrijven hun instroom drempels.

Meer over deze Case

Maken businesscase voor een eigen Academy

Het opzetten van een eigen Academy binnen een bedrijf helpt om personeel te werven, vakgericht op te leiden en te binden. We ontwikkelden diverse businesscases voor bedrijven, o.a. voor Businesspark Aviolanda, gericht op het composietenonderhoud.

Meer over deze Case

Rectangle 8

Download gratis onze whitepaper

VIJF STRATEGISCHE DRAAIKNOPPEN OM DE KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT AAN TE PAKKEN

Stel je voor dat je een formule in handen zou krijgen waarmee je de huidige personeelskrapte effectief te lijf kunt gaan. Welnu: dat is precies wat deze whitepaper je biedt!

Waar wij goed in zijn

Multidisciplinaire aanpak van modern HR-beleid

Alle specialismen hebben wij onder één dak: beleidsontwikkeling, arbeidsmarktcommunicatie, L&D en recruitmentoplossingen.

We verrassen onze klant met creatieve oplossingen

Personeelstekorten maken dat oude oplossingen niet meer werken. Met onze creativiteit komen we tot vernieuwende oplossingen.

Alle consultants hebben een masterniveau

Denken en doen kunnen prima samengaan in een integrale aanpak. Wij adviseren op topniveau en hebben daar 22 jaar ervaring in.

15.000 werkgevers via programma's en projecten bereikt

Via onze programma's en projecten hebben we inmiddels 15.000 werkgevers geholpen op HR-vlak.

Foto van partner en consultant Henk
Henk Klootwijk

Partner & Dienstcoördinator HR-Ondersteuning

Voorstel op maat? Of nog vragen over deze dienst?

Neem dan contact op met onze dienstcoördinator Henk Klootwijk. Dit kan via email of de telefoon.

Recente publicaties

Afbeelding bij expertsessie 'betekenisvol werk' werknemer en oudere man.
Blog
Betekenisvol werk: 5 redenen om er aandacht aan te geven

Betekenisvol werk is binnen werk en organisaties een term die continu in de aandacht staat, vaak om verschillende redenen. Laten we eens kijken waarom managers, leidinggevenden en werknemers juist nú  zo veel over betekenisvol werk praten.

Aantal gekleurde stukken uit een schaakspel
Blog
De onmisbare rol van HR-strategie in tijden van personeelskrapte

Door het implementeren van strategische personeelsplanning kunnen organisaties zich sterk positioneren op de arbeidsmarkt, zelfs in uitdagende omstandigheden.

demografische-trends
Blog
De belangrijkste demografische trends en wat dit betekent voor arbeidsmarkt en onderwijs

De demografische trends in dit blog hebben invloed op de economie, de politiek, de cultuur en de maatschappij als geheel. Het is belangrijk om deze trends te begrijpen en erop te anticiperen om de uitdagingen en kansen die ze met zich meebrengen effectief aan te kunnen pakken.