Skip to content
Thema

Sociaal domein en arbeidsmarkt

Het grootste vraagstuk van de arbeidsmarkt is hoe te zorgen dat de vraag van werkgevers en het beschikbare arbeidspotentieel op de arbeidsmarkt snel en goed bij elkaar blijven komen. Daarbij kunnen verschillende strategische maatregelen worden ingezet die wij intern strategische draaiknoppen noemen. De arbeidsmarktregio’s en bijbehorende partners vervullen een sleutelpositie. Samen met hen werken we aan de inrichting van regionale werkcentra evenals de aanpak van de krapte. Ook de aanpak van laaggeletterdheid, inclusie en diversiteit op de werkvloer zijn belangrijke thema’s.

Wat we doen

Project- en programmamanagement

SNEL BEHOEFTE AAN EEN PROJECT- OF PROGRAMMAMANAGER?

De slagingskansen van projecten en programma’s worden groter met een goede manager. Onze project- en programmamanagers zijn daadkrachtig en mensgericht. Ze zijn direct inzetbaar in uw organisatie of netwerksamenwerking.

Subsidieondersteuning

SUBSIDIE NODIG?

Voor veel projecten en programma’s is subsidie de uitkomst om ze gefinancierd te krijgen. Wij helpen bij het opstellen van subsidie-aanvragen binnen onderwijs, arbeidsmarkt en economie. Door onze jarenlange ervaring weten wij de weg in subsidieland goed te vinden.

Beleidsondersteuning en advies

Op zoek naar (beleids-) advies?

Vooral publieke organisaties hebben vaak lastige problemen op hun bord die de samenleving direct raken. Wij leveren strategische (beleids-)adviezen en tijdelijke beleidscapaciteit als ondersteuning op actuele thema’s.

Eventmanagement en communicatie

COMMUNICATIE-ONDERSTEUNING NODIG?

Projecten en programma’s zijn mede succesvol door de juiste communicatie-strategie. Vanuit onze ervaring met het organiseren van bijeenkomsten, conferenties, webinars, videoproductie en workshops kunnen wij hierbij uitstekend helpen.

Onderzoek en innovatie

Hulp nodig bij onderzoek of innovatie?

Onderzoek helpt bij de bepaling hoe een probleem opgelost kan worden. Wij doen arbeidsmarktanalyses, doelgroeponderzoek en stellen Human Capital Agenda’s op. Wij begeleiden ook Design Thinking sessies om te komen tot innovatie.

HR-ondersteuning

BEHOEFTE AAN EEN GOEDE HR-STRATEGIE?

Bij personeelskrapte is een goede HR-strategie onmisbaar. Door aan de juiste draaiknoppen te draaien, wint uw organisatie het van de concurrentie. Wij hebben voor u diverse succesvolle instrumenten klaarstaan.

Hoe wij dat doen

Sinds 2015 spelen de gemeenten een belangrijke rol in de ondersteuning aan mensen die het (tijdelijk) niet redden in de samenleving. Er hebben daartoe 3 zgn. decentralisaties plaatsgevonden richting de gemeenten. De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet zijn samengevoegd tot het Sociaal Domein, dat vooral een andere manier van denken en handelen beoogt. Doen wat nodig is, met als uitgangspunt: wat inwoners in hun specifieke situatie nodig hebben en wat ze zelf kunnen.

De gemeenten zijn vanuit de Participatiewet verantwoordelijk voor het matchen van hun bijstandsklanten, mensen met een arbeidsbeperking en niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) met de vraag op de arbeidsmarkt. Ook vluchtelingen met een asielstatus, de zgn. statushouders, vallen onder deze groepen. Door samenwerking tussen gemeenten, SW-bedrijven, UWV en private partners in een arbeidsmarktregio wordt het gemakkelijker om resultaten te behalen. Dat gebeurt in Werkgeversservicepunten en allerlei innovatieve projecten waarin mensen arbeidsfit worden gemaakt. Wise up levert hiervoor het programmamanagement of projectleiding. Ook geven wij advies hoe dit het beste aan te pakken is.

Het grootste vraagstuk van de arbeidsmarkt is hoe te zorgen dat de vraag van werkgevers en het beschikbare arbeidspotentieel op de arbeidsmarkt snel en goed bij elkaar blijven komen. Er is daarbij momenteel een grote behoefte aan verbetering en innovatie. Dit komt omdat vraag en aanbod op de huidige arbeidsmarkt niet goed bij elkaar passen. Door innovatieve pilots en projecten op te zetten, o.a. met behulp van bijscholing, leerwerktrajecten, matchingsapps, strategisch accountmanagement, zij-instroomprojecten etc. helpen wij onze klanten met oplossingen.

Wie dat doen

Remeis2
Remeis Salentijn
Consultant
Meer weten over Remeis Salentijn
S111053 12 of 252 1
Liese van Oort
Consultant
Meer weten over Liese van Oort

In de praktijk

Naar 1 loket - het Regionaal Werkcentrum

In veel arbeidsmarktrergio’s speelt de opzet van een Regionaal Werkcentrum in navolging van beleidsvoorbereiding door het ministerie SZW.Doelstelling is 1 loket voor werk. In meerdere regio’s leveren we hierop ondersteuning Zo leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van 1Werkcentrum in Noordoost-Brabant.

Meer over deze Case

Visie-ontwikkeling voor de arbeidsmarktregio Midden-Limburg

In Midden-Limburg werken gemeenten, UWV, SBB, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties eendrachtig samen in de arbeidsmarktregio. Daarbij geven wij leiding aan het traject om tot een gemeenschappelijke visie te komen en aan de herinrichting van de arbeidsmarktinfrastructuur te werken zodat de samenwerking verder wordt versterkt.

Meer over deze Case

Succesvolle aanpak Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een groot probleem, zowel in schriftelijke als digitale communicatie. Onze projectleider zet trajecten op om laaggeletterdheid aan te pakken in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Via werkgevers worden werknemers bereikt en via samenwerking met scholen uitstromende leerlingen MBO niveau 1 en 2.

Meer over deze Case

Rectangle 8

Download gratis onze whitepaper

TOP 5 UITDAGINGEN IN HET SOCIAAL DOMEIN

In dit whitepaper hebben wij gekozen voor het beschrijven van de top 5 grootste uitdagingen van dit moment in het sociaal domein. We doen dit om jou als professional, leidinggevende of politiek-verantwoordelijke snel op weg te helpen in vaak ingewikkelde materie. We bieden je per uitdaging een beschrijving van de laatste inzichten, cijfers en een aantal concrete beleidstips hoe op de uitdaging in te spelen. Nieuwsgierig welke 5 uitdagingen het betreft? Dat lees je nu in dit gratis whitepaper.

Waar wij goed in zijn

WIJ WERKEN AAN VERNIEUWING EN VERBETERING

Onze focus ligt altijd op duurzaam resultaat, waar organisaties nog jarenlang op kunnen voortbouwen.

We creëeren draagvlak en verbinden

We hanteren een bottom-up approach, waarbij iedere stakeholder onderdeel is van de oplossing. We concretiseren complexe materie door het verbinden van de juiste mensen en kennis.

WE HANTEREN EEN PERSOONLIJKE BENADERING

Wij hechten veel waarde aan korte communicatielijnen en persoonlijk contact. Wij geloven dat een hechte samenwerking de beste resultaten garandeert.

DOOR DE WOL GEVERFD IN EEN BREED SCALA THEMA'S

Onze klanten profiteren van meer dan 20 jaar aan ervaring binnen de sectoren onderwijs, arbeidsmarkt en economie. Vooral bij complexe vraagstukken maken we het verschil.

Portretfoto directeur Inge Willems
Inge Willems

Directeur & Themacoördinator Sociaal domein

Voorstel op maat? Of nog vragen over dit thema?

Neem dan contact op met onze themacoördinator Inge Willems. Dit kan via email of de telefoon.

Relevante publicaties

Afbeelding bij expertsessie 'betekenisvol werk' werknemer en oudere man.
Blog
Betekenisvol werk: 5 redenen om er aandacht aan te geven

Betekenisvol werk is binnen werk en organisaties een term die continu in de aandacht staat, vaak om verschillende redenen. Laten we eens kijken waarom managers, leidinggevenden en werknemers juist nú  zo veel over betekenisvol werk praten.

Een foto van consultant Harmen-Thijs
Blog
Interview met Wise up collega: Harmen Thijs de Vries

In de reeks interviews met Wise up collega’s, horen we dit keer graag van Harmen Thijs de Vries. In april 2023 is hij begonnen als consultant bij Wise up. Hoe is het ondertussen met Harmen Thijs? Tijd om hem wat beter te leren kennen.

Een foto van de vlag van Frankrijk
Blog
Arbeidsmarkt en sociale zekerheid in Frankrijk: wat leren we ervan?

In heel Frankrijk waren er naar schatting zeker 121.000 demonstranten op 1 mei: de dag van de arbeid. Maar waarom? En wat doet de overheid aan de krapte op de arbeidsmarkt? Wat voor invloed heeft dit op bedrijven? We hebben een analyse gedaan van de Franse arbeidsmarkt.