Skip to content
Hoe kunnen wij je helpen

Disclaimer

Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van deze website van Wise up Arbeidsmarktconsultancy stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden.

Informatie
Wise up Arbeidsmarktconsultancy heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. Wise up Arbeidsmarktconsultancy staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de op deze website verstrekte informatie. Aan de omschreven producten en diensten en de genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan door Wise up Arbeidsmarktconsultancy op ieder gewenst moment worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Wise up Arbeidsmarktconsultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van gebruik van deze website en de op deze website verstrekte informatie. Wise up Arbeidsmarktconsultancy kan het continu en foutloos functioneren van deze website niet garanderen. De website van Wise up Arbeidsmarktconsultancy wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of randapparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Hyperlinks naar websites van derden
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wise up Arbeidsmarktconsultancy is op geen enkele manier verantwoordelijk en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen of schade van een bezoek van aan deze website verbonden websites van derden.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen van deze voorwaarden
Wise up Arbeidsmarktconsultancy behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.