Skip to content
Wat we bieden

Al onze thema’s op een rij

Wise up Consultancy heeft verschillende thema’s centraal staan. Klik hieronder op de thema’s waar onze consultants zich mee bezig houden. Voor elk thema worden ook praktijkvoorbeelden gegeven van opdrachten waarbij onze consultants geholpen hebben.

Binnen deze thema's bieden wij diensten aan |

Thema’s

Energietransitie, circulaire economie & groene chemie

Klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen en CO2-uitstoot zijn problemen die de maatschappij van nu en de toekomst negatief beïnvloeden. Wij werken samen met onze opdrachtgevers aan het opzetten van programma’s en projecten om volop te vergroenen. Personeelskrapte kan de gevraagde transities vertragen. Daarom zetten wij ook onderzoek, projecten en programma’s op die tot doel hebben voldoende talent hiervoor te werven.  

Onderwijs

Hoe pakt een onderwijsinstelling het lerarentekort aan? Hoe wordt gezorgd dat het onderwijs goed blijft aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt? Hoe maak je zowel leerlingen als docenten vaardig in een tijd waarin digitalisering en technologie steeds vernieuwen? Andere zaken waaraan gewerkt moet worden zijn het opheffen van kansenongelijkheid en laaggeletterdheid. Wij werken samen met onze opdrachtgevers aan deze opgaven.

Economische ontwikkeling & Innovatie

Voor een sterke landelijke economie is het belangrijk dat (publieke) organisaties met elkaar samenwerken. Door kennisuitwisseling en het bouwen van netwerksamenwerkingen helpen we sectoren, regio’s en provincies om strategische keuzes te maken en te bouwen aan actielijnen. Die omvatten bijvoorbeeld het opzetten van publiek-private samenwerkingsverbanden, clustersamenwerking, Human Capital Agenda’s enzovoort. Met onze opdrachtgevers werken we aan een innovatieve, duurzame economie.

Sociaal domein en arbeidsmarkt

Het grootste vraagstuk van de arbeidsmarkt is hoe te zorgen dat de vraag van werkgevers en het beschikbare arbeidspotentieel op de arbeidsmarkt snel en goed bij elkaar blijven komen. Daarbij kunnen verschillende strategische maatregelen worden ingezet die wij intern strategische draaiknoppen noemen. De arbeidsmarktregio’s en bijbehorende partners vervullen een sleutelpositie. Samen met hen werken we aan de inrichting van regionale werkcentra evenals de aanpak van de krapte. Ook de aanpak van laaggeletterdheid, inclusie en diversiteit op de werkvloer zijn belangrijke thema’s.

Hoe wij kunnen helpen |

Diensten

Project- en programmamanagement

SNEL BEHOEFTE AAN EEN PROJECT- OF PROGRAMMAMANAGER?

De slagingskansen van projecten en programma’s worden groter met een goede manager. Onze project- en programmamanagers zijn daadkrachtig en mensgericht. Ze zijn direct inzetbaar in uw organisatie of netwerksamenwerking.

Subsidieondersteuning

SUBSIDIE NODIG?

Voor veel projecten en programma’s is subsidie de uitkomst om ze gefinancierd te krijgen. Wij helpen bij het opstellen van subsidie-aanvragen binnen onderwijs, arbeidsmarkt en economie. Door onze jarenlange ervaring weten wij de weg in subsidieland goed te vinden.

Beleidsondersteuning en advies

Op zoek naar (beleids-) advies?

Vooral publieke organisaties hebben vaak lastige problemen op hun bord die de samenleving direct raken. Wij leveren strategische (beleids-)adviezen en tijdelijke beleidscapaciteit als ondersteuning op actuele thema’s.

Eventmanagement en communicatie

COMMUNICATIE-ONDERSTEUNING NODIG?

Projecten en programma’s zijn mede succesvol door de juiste communicatie-strategie. Vanuit onze ervaring met het organiseren van bijeenkomsten, conferenties, webinars, videoproductie en workshops kunnen wij hierbij uitstekend helpen.

Onderzoek en innovatie

Hulp nodig bij onderzoek of innovatie?

Onderzoek helpt bij de bepaling hoe een probleem opgelost kan worden. Wij doen arbeidsmarktanalyses, doelgroeponderzoek en stellen Human Capital Agenda’s op. Wij begeleiden ook Design Thinking sessies om te komen tot innovatie.

HR-ondersteuning

BEHOEFTE AAN EEN GOEDE HR-STRATEGIE?

Bij personeelskrapte is een goede HR-strategie onmisbaar. Door aan de juiste draaiknoppen te draaien, wint uw organisatie het van de concurrentie. Wij hebben voor u diverse succesvolle instrumenten klaarstaan.