Skip to content
Thema

Economische ontwikkeling & Innovatie

Voor een sterke landelijke economie is het belangrijk dat (publieke) organisaties met elkaar samenwerken. Door kennisuitwisseling en het bouwen van netwerksamenwerkingen helpen we sectoren, regio’s en provincies om strategische keuzes te maken en te bouwen aan actielijnen. Die omvatten bijvoorbeeld het opzetten van publiek-private samenwerkingsverbanden, clustersamenwerking, Human Capital Agenda’s enzovoort. Met onze opdrachtgevers werken we aan een innovatieve, duurzame economie.

Wat we doen

Project- en programmamanagement

SNEL BEHOEFTE AAN EEN PROJECT- OF PROGRAMMAMANAGER?

De slagingskansen van projecten en programma’s worden groter met een goede manager. Onze project- en programmamanagers zijn daadkrachtig en mensgericht. Ze zijn direct inzetbaar in uw organisatie of netwerksamenwerking.

Subsidieondersteuning

SUBSIDIE NODIG?

Voor veel projecten en programma’s is subsidie de uitkomst om ze gefinancierd te krijgen. Wij helpen bij het opstellen van subsidie-aanvragen binnen onderwijs, arbeidsmarkt en economie. Door onze jarenlange ervaring weten wij de weg in subsidieland goed te vinden.

Beleidsondersteuning en advies

Op zoek naar (beleids-) advies?

Vooral publieke organisaties hebben vaak lastige problemen op hun bord die de samenleving direct raken. Wij leveren strategische (beleids-)adviezen en tijdelijke beleidscapaciteit als ondersteuning op actuele thema’s.

Eventmanagement en communicatie

COMMUNICATIE-ONDERSTEUNING NODIG?

Projecten en programma’s zijn mede succesvol door de juiste communicatie-strategie. Vanuit onze ervaring met het organiseren van bijeenkomsten, conferenties, webinars, videoproductie en workshops kunnen wij hierbij uitstekend helpen.

Onderzoek en innovatie

Hulp nodig bij onderzoek of innovatie?

Onderzoek helpt bij de bepaling hoe een probleem opgelost kan worden. Wij doen arbeidsmarktanalyses, doelgroeponderzoek en stellen Human Capital Agenda’s op. Wij begeleiden ook Design Thinking sessies om te komen tot innovatie.

HR-ondersteuning

BEHOEFTE AAN EEN GOEDE HR-STRATEGIE?

Bij personeelskrapte is een goede HR-strategie onmisbaar. Door aan de juiste draaiknoppen te draaien, wint uw organisatie het van de concurrentie. Wij hebben voor u diverse succesvolle instrumenten klaarstaan.

Hoe wij dat doen

Veel oplossingen voor een sterke economie kunnen het gemakkelijkst worden opgepakt in de regio. Dat vraagt om regionale samenwerkingsverbanden van de zgn. triple/quattro helix: onderwijs, overheid, ondernemers en burgers. Door kennisuitwisseling en het bouwen van netwerksamenwerkingen ontstaat een klimaat waarin innovatie mogelijk is. 

Wij denken mee over strategische keuzes en dragen bij aan de ontwikkeling van actielijnen. Ook zijn wij in staat om ondernemers en instellingen te helpen hun groeiplannen te verwezenlijken, soms namens onszelf, maar vaak ook namens onze opdrachtgevers.

Wie dat doen

Luuk2
Luuk Hammecher
Senior consultant
Meer weten over Luuk Hammecher
Brigitte2
Brigitte Jansen
Senior consultant
Meer weten over Brigitte Jansen
Lisa2
Lisa Kessels
Consultant
Meer weten over Lisa Kessels
Bart3
Bart Rikken
Consultant & Marketeer
Meer weten over Bart Rikken

In de praktijk

Opstellen HCA Nieuwe Economie Regio West-Brabant

Regio West-Brabant maakt werk van de talentvraag in de cruciale sectoren in West-Brabant. Daarom stellen wij voor hen een arbeidsmarktanalyse op die moet leiden tot een Human Capital Agenda Nieuwe Economie. Deze sluit aan bij de vier programma’s van de Economic Board.

Meer over deze Case

Enzuid - strategisch samenwerkingsverband voor actuele transities

Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid) is een strategisch samenwerkingsverband van acht triple helix regio’s en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Centraal staat business maken van missiegedreven innovatie, inspelend op uitdagingen zoals de energietransitie en digitalisering. Dit vraagt om een goede netwerkstructuur en -organisatie. Wij verzorgen het netwerkmanagement.

Meer over deze Case

Projectadviseur Human Capital Aerospace and Maintenance, gemeente Woensdrecht

Onze projectadviseur zette voor de gemeente Woensdrecht in op het intensiveren van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven en uitvoering geven aan de Lokale Human Capital Agenda Aerospace Maintenance door diverse projectactiviteiten in gang te zetten.

Meer over deze Case

Rectangle 8

Download gratis onze whitepaper

Vijf strategische draaiknoppen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken

Stel je voor dat je een formule in handen zou krijgen waarmee je de huidige personeelskrapte effectief te lijf kunt gaan. Welnu; dat is precies wat deze whitepaper je biedt! De formule die je gaat ontdekken, vertelt je precies hoe we door aan 5 strategische draaiknoppen tegelijkertijd te draaien, een kanteling kunnen bewerkstelligen op de arbeidsmarkt. Door vervolgens zelf een keuze te maken uit maar liefst 30 maatregelen die het meeste impact gaan hebben op jouw organisatie of regio, ontstaat een maximaal effect over meerdere jaren.

Waar wij goed in zijn

WIJ WERKEN AAN VERNIEUWING EN VERBETERING

Onze focus ligt altijd op duurzaam resultaat, waar organisaties nog jarenlang op kunnen voortbouwen.

WE CREËREN DRAAGVLAK EN VERBINDEN

We hanteren een bottom-up approach, waarbij iedere stakeholder onderdeel is van de oplossing. We concretiseren complexe materie door het verbinden van de juiste mensen en kennis.

WE HANTEREN EEN PERSOONLIJKE BENADERING

Wij hechten veel waarde aan korte communicatielijnen en persoonlijk contact. Wij geloven dat een hechte samenwerking de beste resultaten garandeert.

DOOR DE WOL GEVERFD IN EEN BREED SCALA aan THEMA'S

Onze klanten profiteren van meer dan 20 jaar aan ervaring binnen de sectoren onderwijs, arbeidsmarkt en economie. Vooral bij complexe vraagstukken maken we het verschil.

Lars Damen

Partner & Themacoördinator Economische ontwikkeling

Voorstel op maat? Of nog vragen over dit thema?

Neem dan contact op met onze themacoördinator Lars Damen. Dit kan via email of de telefoon.

Relevante publicaties

Succesvolle netwerksamenwerking
Blog
In 4 stappen naar een succesvolle netwerksamenwerking

Een netwerksamenwerking zet je op om complexe vraagstukken op te lossen. Vraagstukken waarvoor meerdere specialismen van verschillende organisaties nodig zijn.

demografische-trends
Blog
De belangrijkste demografische trends en wat dit betekent voor arbeidsmarkt en onderwijs

De demografische trends in dit blog hebben invloed op de economie, de politiek, de cultuur en de maatschappij als geheel. Het is belangrijk om deze trends te begrijpen en erop te anticiperen om de uitdagingen en kansen die ze met zich meebrengen effectief aan te kunnen pakken.

pexels-juan-pablo-serrano-arenas-1250452
Blog
Partnerschappen tussen bedrijfsleven en onderwijs: van moeizaam naar duurzaam

Een samenwerking met een school biedt het bedrijfsleven voordelen. Leerlingen en studenten die enthousiast gemaakt worden voor een baan binnen de eigen sector van het bedrijf, zijn de medewerkers die het bedrijfsleven in de toekomst nodig heeft.