Skip to content
Dienst

Project- en programmamanagement

Een goede manager is onontbeerlijk voor het welslagen van projecten en programma’s. Onze project- en programmamanagers zijn daadkrachtig en mensgericht. Ze zijn direct inzetbaar in uw organisatie of netwerksamenwerking.

Wat we doen

Project- ontwikkeling en project management

In veel projecten gaat het vooral om het verbinden van publieke en private partijen. In andere projecten is het doel vooral om te komen tot een snel en gedegen resultaat. Een combinatie van beiden is ook mogelijk. Onze projectleiders kunnen snel schakelen en werken graag binnen in een netwerk waarin partijen moeten worden samengebracht. Ze zijn bovendien resultaatgericht en handelen strategisch waardoor opdrachtgevers het gevoel hebben echt verder te komen.

Interim-management

Soms is tijdelijk vervanging of flexibele opvulling van een managementfunctie nodig. Interim-management biedt dan uitkomst. Dit behoort tot onze expertise. Onze interim-managers begeleiden teams en organisaties optimaal in de verbetering van de samenwerking, het uitstippelen van nieuw beleid, opnieuw uitlijnen van de governance en/of het behalen van resultaten. Zij zijn verbindend, deskundig en innovatief.

Programmamanagement

Als er meerdere projecten in samenhang moeten worden uitgevoerd, is sprake van een programma. Wij hebben ervaren programmamanagers voor u ter beschikking die met een helicopterview meerdere projecten tegelijk kunnen managen. Zij hebben veel oog voor strategie, afstemming met andere organisaties en zorgen dat zaken voor elkaar komen. Ook netwerkmanagement behoort tot hun expertise.

Hoe wij dat doen

Onze werkwijze is taak- en resultaatgericht. Wij werken op basis van een eigen methode die ontwikkeld is op basis van de methodiek van Prince 2 en Kepner-Tregoe. Wij stellen vooraf duidelijke doelstellingen en formuleren vervolgens een logisch tijdpad met acties en te boeken resultaten. Draagvlak verkrijgen wij door middel van het leveren van kwaliteit en relatiemanagement.

Verandermanagement

Door middel van het houden van interviews, workshops, brainstormsessies en werkgroepen zetten wij medewerkers van een organisatie aan het roer maar verliezen nooit de stip aan de horizon uit het oog. Weerstand binnen een veranderingstraject is normaal. Dit is een teken dat een organisatie in beweging komt. Binnen organisaties creëren wij draagvlak en zorgen wij ervoor dat de organisatie maar één richting op kan, vooruit!

Wie dat doen

Christel2
Christel Ermers
Senior Consultant
Remeis2
Remeis Salentijn
Consultant
Brigitte2
Brigitte Jansen
Senior Consultant
Zeb 2
Zeb Bergsma
Consultant

In de praktijk

De inzet van technologie voor meer inclusie

Inclusie op de werkvloer kan een zwengel krijgen door de inzet van nieuwe technologie. Bij Senzer in Helmond weten ze daar alles van. Wij leveren de projectleider die dit voor Senzer op de kaart zet. Het gaat om het in beeld brengen van de mogelijkheden tot het daadwerkelijk uitrollen van beschikbaar instrumentarium.

Meer over deze Case

Arrangementen met landelijke werkgevers t.b.v. instroom

Grote landelijke werkgevers willen graag ontzorgd worden als het gaat om instroom van werkzoekenden. Vooral als zij open staan voor instroom van bijstandsgerechtigden, kan het Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten hierbij helpen. Wij leveren het management hiervan. Onder onze leiding sluiten de adviseurs arrangementen af, bijv. het AH en PostNL.

Meer over deze Case

Corona-achterstanden in het MBO-onderwijs aangepakt

In het onderwijs zijn door Corona achterstanden ontstaan. Dat is de reden dat o.a. MBO-instellingen extra Rijksmiddelen kregen om de ontstane problemen op te lossen. Wij voerden hiervoor gedurende twee jaar voor ROC Gilde opleidingen het programmamanagement.

Meer over deze Case

Waar wij goed in zijn

Via onze projecten circa 47.000 werkzoekenden aan werk geholpen

Er is nog steeds veel onbenut arbeidspotentieel. In onze projecten hielpen we reeds 47.000 mensen aan een nieuwe baan.

Wij zetten 'de bedoeling' centraal

Echt succes begint met de 'bedoeling'. Voor wie doe je het? En wat wil je concreet bereiken? Daar gaan wij voor.

Wij hebben een sterke handson-mentaliteit

Niet alleen praten maar ook doen. Daar zijn wij van. Het begint met een goede voorbereiding. Vervolgens geven wij voor u leiding aan de uitvoering en sturen wij op resultaat.

Wij zijn goed in werken met coalities

Samenwerken in complexe netwerken met veel partijen met belangen? Wij zijn goed in het smeden van coalities en netwerkmanagement.

Inge Willems

Directeur & Dienstcoördinator Projectmanagement

Voorstel op maat? Of nog vragen over deze dienst?

Neem dan contact op met onze dienstcoördinator Inge Willems. Dit kan via email of de telefoon.

Recente publicaties

statushouders_talent
Blog
Statushouders in Nederland: een onbenutte bron van talent in de energietransitie

In dit blog verkennen we de onbenutte bron van talent die gevormd wordt door de statushouders in Nederland. Hoe kan deze groep bijdragen aan het oplossen van het arbeidstekort in de energietransitie?

pexels-djordje-petrovic-2102416
Blog
Wat is het voordeel van een ‘Fieldlab’ en hoe kan een arbeidsmarkregio deze benutten?

Wat is een Fieldlab? Welnu, het is een uniek concept dat innovatie en samenwerking stimuleert tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden.

slinky-ga8c02c199_1920-845x321
Blog
5 skills om een flexibele leider te worden

In deze blog wil ik je uitdagen om vaardigheden te ontwikkelen om een flexibele leider te worden met een groot aanpassingsvermogen.