Skip to content
Case

Governance actieplan Groene en Digitale banen

De organisatie
Datum
18 oktober 2023
Leestijd
4 minuten
Deel

Het actieplan in het kort

Verschillende ministeries slaan de handen ineen om de arbeidstekorten van technici en ict’ers voor de klimaat- en digitale transitie terugdringen. Vijf ministers stuurden 3 februari 2023 hun Actieplan Groene en Digitale Banen naar de Tweede Kamer. In hun brief stellen zij:

“Alleen met gezamenlijke inzet kunnen we de arbeidstekorten van technici en ict’ers voor de klimaat- en digitale transitie terugdringen. Het hier voorliggende Actieplan Groene en Digitale Banen is dan ook een integraal plan, waarin werkgevers, het onderwijs en de overheid gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen. Het Actieplan is ook een uitnodiging aan andere landelijke en regionale partijen om de maatregelen en acties te ondersteunen of te benutten voor het ontwikkelen van eigen acties.”

Het actieplan bevat een samenhangend pakket aan maatregelen om de tekorten aan technisch personeel aan te pakken.

Voor de maatregelen worden de volgende 4 pijlers gehanteerd. De maatregelen en acties moeten resulteren in een effect op:

  1. verhoging instroom in bètatechnisch onderwijs;
  2. behoud en vergroten van technische werknemers in techniek en ICT;
  3. arbeidsproductiviteitsgroei inclusief procesinnovatie;
  4. versterking governance en tegengaan van versnippering aan initiatieven.

Ontwikkelen governance

Wise up Consultancyt heeft van het ministerie EZK de opdracht gekregen om een advies uit te brengen over de uitvoering van pijler 4. De inzet van pijler 4 is te komen tot:

  • Eén duidelijke uitvoeringsstructuur voor onderwijs, bedrijfsleven en regionale overheden.
  • Verbeteren van de effectiviteit van bestuur doordat lijnen kort en krachtig zijn.
  • Een herkenbare regionale doelstelling op het gebied van de tekorten op de arbeidsmarkt (in relatie tot de groene en digitale transitie).

De uitvoering van de vele activiteiten binnen het Actieplan vraagt om een governancestructuur om deze activiteiten in goede banen te leiden en te zorgen dat het allemaal niet te versnipperd raakt. Daarnaast vragen ook uitvoerende partijen om tempo en schaal te maken met meer coördinatie en een eenduidige programmering. In de uitwerking van het advies zal rekening moeten worden gehouden met bestaande structuren.

Het advies wordt opgebouwd rondom de drie pijlers verhogen instroom in bètatechnisch onderwijs, behoud en vergroten van de instroom in de bètatechnische arbeidsmarkt en arbeidsproductiviteitsgroei.

Meer informatie over deze casus is te verkrijgen bij Lars Damen of Luuk Hammecher, beiden senior-consultant.

Onze inzichten in je inbox?

Schrijf je dan in voor de Wise up nieuwsbrief. Wekelijks nieuwe inzichten in je inbox.