Skip to content
Case

Toolbox skills energietransitie

Woordwolk met skills in het midden en kennis, groei, leren, ervaring, etc. eromheen
De organisatie
Datum
29 april 2024
Leestijd
4 minuten
Deel

Inleiding

Wise up ontwikkelde vóór en mét de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant een toolbox waarin een skillsaanpak voor de energietransitie toegankelijk wordt. We ontvingen daarvoor de zgn. ROA-subsidie van de Provincie Noord-Brabant.

In deze casebeschrijving geven we inzicht in de fasen die we doorliepen om tot de toolbox te komen. De toolbox is aan het einde van deze pagina beschikbaar voor alle werkgevers uit de installatietechniek die er gebruik van willen maken bij hun personeelswerving.

4 fasen bij de ontwikkeling

De energietransitie is nu en in de toekomst een enorme opgave. Om deze transitie te realiseren zijn de komende jaren duizenden extra mensen nodig in de technische sector. Verschillende partijen binnen de triple helix hebben elkaar nodig om een passende oplossing voor deze ontstane uitdagingen, waaronder de personeelskrapte, te vinden.

We hebben vier fasen doorlopen om een toolbox voor skills georiënteerd werken te ontwikkelen, toegespitst op de installatietechniek.

Fase 1: verkennen

In deze fase werd inzicht verkregen in de opgaven waar de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant binnen haar triple-helix samenwerking voor staat als het gaat om het ontwikkelen van een skills georiënteerde arbeidsmarkt. Ook werd onderzocht hoe de bedrijven in de installatietechniek actief zijn als het gaat om personeelswerving en behoud en welke methoden en aanpak ze hiervoor toepassen.

Algemeen viel op dat er steeds minder vooraf selectie op diploma’s plaatsvindt en dat er relatief veel zij-instroom is. Dit betekent dat werkgevers de eisen van het beschikken over de juiste diploma’s en certificaten veelal hebben losgelaten. Om de kennis en kunde van de kandidaten in beeld te brengen, gebruikt een aantal werkgevers een instroomscan.

Toch blijft het gesprek het belangrijkste onderdeel van de sollicitatieprocedure. In dat gesprek wordt een inschatting gemaakt of de kandidaat in staat is om de benodigde skills te ontwikkelen. Naast dat het voeren van gesprekken veel tijd vraagt, is het met name foutgevoelig en subjectief.

Na de sollicitatieprocedure zijn er verschillende manieren om op een later moment de kennis die nodig is voor het uitvoeren van het werk aan te pakken. Zo zijn er een aantal werkgevers die een korte interne opleiding hebben. Andere werkgevers besteden dit uit aan bijvoorbeeld IW.

Fase 2: verbinden

Aan de hand van de gevoerde gesprekken in de verkenning en de analyse die hieruit volgde, is een coalitie en community of practice gevormd die nieuwe kennis ontwikkelde om een match tussen werkzoekende en werkgever op basis van skills mogelijk te maken.

Fase 3: inrichten

De toolbox is ontwikkeld voor werkgevers en arbeidsmarktprofessionals die nog niet, of in geringe mate, aandacht besteden aan de skillsaanpak. In de toolbox leert een werkgever wat een skillsaanpak is, en welke tools een werkgever kan gebruiken om een skillsaanpak te implementeren. Daarnaast heeft een werkgever via de matchingstool Passport for Work toegang tot zes ontwikkelde skillsprofielen voor de krapteberoepen in de installatietechniek. De toolbox is een online klikbaar document waardoor je snel bij de benodigde informatie kunt komen. De toolbox bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  1. Wat is een skillsaanpak?
  2. Werken met een skillsaanpak
  3. In kaart brengen van de benodigde skills
  4. Door de ogen van de werkzoekende
  5. Ervaringen met het gebruik van de toolbox

Fase 4: uitvoeren

Op verschillende manieren hebben we met gebruik van de toolbox werkgevers geholpen met het in kaart brengen van de benodigde skills van potentiële werknemers. Daarnaast hebben we werkzoekenden en scholieren bewust gemaakt van kennis over je eigen skills. Hierdoor hebben uiteindelijk tien kandidaten een arbeidsovereenkomst in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in de installatietechniek gesloten en twee kandidaten daarbuiten.

Toolbox nu beschikbaar

Nu het project klaar is, stellen we de toolbox beschikbaar aan iedereen die hiervan gebruik wil maken. Je kunt de toolbox zelf bekijken via onderstaande knop.

Startknop Toolbox Skills-aanpak

Meer informatie

Wil je graag meer informatie over de toolbox of over hoe deze tot stand is gekomen? Neem dan contact op met onze consultant Tessa van Tilburg.

Onze inzichten in je inbox?

Schrijf je dan in voor de Wise up nieuwsbrief. Wekelijks nieuwe inzichten in je inbox.