Publicatie: Whitepaper AI en de toekomst van werk!

Onlangs heeft Wise up het Whitepaper ‘Artificial Intelligence en de Toekomst van Werk: 6 strategieën voor het benutten van kansen’ gepubliceerd. Dit whitepaper, geschreven door Lisa Kessels en Bart Rikken, biedt een diepgaande analyse van de impact van AI op de arbeidsmarkt en werpt een blik op mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

De achtergrond van AI

Het whitepaper begint met een heldere uitleg over AI, waarbij de auteurs de essentie van deze technologie belichten. Vervolgens brengen zij de geschiedenis van AI in kaart en laten ze zien hoe AI zich vandaag de dag manifesteert. AI is meer aanwezig in ons dagelijks leven dan je wellicht zou verwachten. In het whitepaper wordt ter illustratie een toepassing binnen AI, ChatGPT besproken. Deze spraakmakende software trekt momenteel veel de aandacht.

Consequenties van AI op de arbeidsmarkt

Na deze introductie duikt het whitepaper dieper in de voordelen en uitdagingen die gepaard gaan met het gebruik van AI op de werkplek. Het is van cruciaal belang dat zowel medewerkers als werkgevers zich voorbereiden op de veranderende arbeidsmarkt door de komst van AI. Het whitepaper biedt inzichten en strategieën die nuttig kunnen zijn bij het omgaan met deze veranderingen.

Voor wie is dit whitepaper waardevol?

Lezen van het whitepaper is dan ook waardevol voor iedereen die geïnteresseerd is in AI en hierover graag meer wil weten om geïnspireerd te worden en kennis op te doen. Specifiek is het ook gericht op werkgevers, managers en beleidsmedewerkers die daadwerkelijk gebruik (willen) maken van AI in hun organisatie. Bovendien is het interessant voor medewerkers die benieuwd zijn naar de impact die AI op hun werk heeft en de implicaties die daaruit voortvloeien.

Lees het gratis whitepaper nu!

Wil jij ontdekken wat AI kan betekenen voor jouw werk, organisatie of beleidsterrein? Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent en mee kunt praten over deze belangrijke ontwikkelingen. Download hier het whitepaper gratis. Zo ben je volledig op de hoogte van de mogelijkheden en uitdagingen die AI met zich meebrengt en kun je een weloverwogen koers uitzetten voor de toekomst.

Wise up schrijft voor de provincie Gelderland een E-magazine: 19 good practices voor de  krapteaanpak

Verkenning voor de publieke sector

Tekorten in de publieke sector lopen op

Het is overduidelijk dat het gebrek aan personeel in de publieke sector grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van de dienstverlening in onze maatschappij. Op den duur leiden tekorten ook tot daadwerkelijke verstoringen van de samenleving. Dit is niet wenselijk en de handen moeten ineen geslagen worden om dit aan te pakken! Het oplossen van dit probleem is een doel dat veel mensen binnen de publieke sector drijft. Dat maakt dat er in ons land veel mooie initiatieven ondernomen worden om deze tekorten aan te pakken. Provincie Gelderland signaleerde dit en heeft Wise up Consultancy gevraagd om deze initiatieven te verkennen.

E-magazine met 19 good practices

Onze consultants Brigitte Jansen en Lisa Kessels zijn in deze wereld van ‘good practices’ binnen de verschillende ‘werelden’ van de publieke sector gedoken. Concreet hebben zij de ‘zorgwereld’, de ‘overheidswereld’ en de ‘veilige wereld’ onder de loep genomen. Naast deskresearch hebben zij ongeveer 25 mensen uit deze verschillende werelden gesproken. Het resultaat mag er zijn! Vol trots presenteren wij het e-magazine ‘Good Practices Aanpak Personeelstekorten’ waarin 19 inspirerende (inter)nationale verhalen van goede voorbeelden voor de aanpak van personeelstekorten gebundeld zijn.

Aansluiting bij de methodiek van de Vijf strategische draaiknoppen

Om inzicht te krijgen in hoe de verzamelde good practices bijdragen aan het oplossen van de tekorten, wordt in dit e-magazine de methodiek van de ‘vijf strategische draaiknoppen’ gehanteerd, zoals deze worden beschreven in de whitepaper ‘Vijf strategische draaiknoppen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken’. Wise up heeft deze methodiek ontwikkeld, waarbij vijf verschillende strategische draaiknoppen centraal staan waarmee de arbeidstekorten kunnen worden aangepakt. Bij alle good practices staat vermeld op welke van deze draaiknoppen het initiatief de meeste impact heeft. Opvallend uit de resultaten van deze verkenning is dat de meeste initiatieven breed zijn opgezet en zich richten op meerdere ‘draaiknoppen’ om de tekorten aan te pakken. Dit is positief, want aan hoe meer draaiknoppen een initiatief draait, hoe cumulatiever het effect in het oplossen van de tekorten.

Het doel van het e-magazine is te inspireren en van elkaar te leren. Wij nodigen je dan ook van harte uit het e-magazine te lezen en jezelf te laten inspireren door de verhalen.

De invloed van AI op werk volgens het World Economic Forum

Hoe zullen banen en vaardigheden van werknemers zich de komende vijf jaar ontwikkelen? Deze vraag is uiterst relevant, zeker gezien recente ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het World Economic Forum heeft deze vraag onderzocht en in mei van dit jaar het rapport ‘Toekomst van Banen Rapport 2023’ uitgebracht. Deze vierde editie van de reeks bouwt voort op de voorgaande rapporten en biedt nieuwe inzichten in hoe sociaal-economische en technologische trends de werkplek van de toekomst zullen vormgeven. In dit nieuwsartikel zullen we de belangrijkste bevindingen uit dit rapport bespreken.

Automatisering door technologieën

In 2023 worden arbeidsmarkttransformaties voornamelijk veroorzaakt door technologische doorbraken (World Economic Forum, 2023). Net als voorgaande jaren spelen big data, cloud computing en AI een cruciale rol, waarbij ongeveer 75% van de bedrijven van plan is om deze technologieën in de komende vijf jaar te implementeren. Het onderzoek voorspelt dat tegen 2027 ongeveer een derde van de redenering en besluitvorming geautomatiseerd zal zijn, terwijl tot wel twee derde van de informatie- en gegevensverwerking geautomatiseerd kan zijn. De impact van deze technologieën op de arbeidsmarkt is echter divers. Sommige banen zullen onder druk komen te staan, vooral degenen waarvan de taken grotendeels blootgesteld zijn aan AI (Eloundou, Manning, Mishkin & Rock, 2023). Toch suggereren onderzoekers dat dit gecompenseerd kan worden door banengroei in andere sectoren (World Economic Forum, 2023). Bovenaan de lijst van snelgroeiende banen staan AI- en machine learning-specialisten, gevolgd door duurzaamheidsspecialisten, business intelligence-analisten en informatiebeveiligingsanalisten.

Bijstellen voorspellingen

Het onderzoek schetst echter een minder zwart-wit beeld: de impact van technologie op de arbeidsmarkt draait niet louter om banenverlies of het creëren van nieuwe banen, maar vooral om inhoudelijke veranderingen in bestaande banen. In het onderzoek van 2020 dachten respondenten nog dat bijna de helft van de taken binnen vijf jaar geautomatiseerd zou zijn. In het meest recente onderzoek zijn deze voorspellingen met 5 procent naar beneden bijgesteld, van 47 procent automatisering in 2025 (onderzoek 2020) naar 42 procent automatisering in 2027. Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten tot het inzicht zijn gekomen dat AI er niet voor zorgt dat werk volledig verdwijnt, maar dat het juist bijdraagt aan het ondersteunen van arbeidstaken.

Toekomstbestendig door te blijven leren

In een toekomst waarin de aard van werk verandert, is het van cruciaal belang dat werknemers zelf ook toekomstbestendig zijn. Volgens het World Economic Forum (2023) zal 60% van de werknemers vóór 2027 training nodig hebben om hieraan te voldoen. Echter, op dit moment heeft slechts de helft van de werknemers toegang tot voldoende trainingsmogelijkheden. Analytisch denken staat bovenaan de prioriteitenlijst voor vaardigheidstraining van 2023 tot 2027, wat gemiddeld 10% van de trainingsinitiatieven zal beslaan. Hierna volgen creatief denken en het trainen van werknemers in het gebruik van AI. Werkgevers hebben ook plannen om vaardigheden op het gebied van leiderschap en sociale invloed, veerkracht, flexibiliteit en wendbaarheid, en nieuwsgierigheid en levenslang leren te ontwikkelen. Twee derde van deze bedrijven verwacht binnen een jaar rendement op hun investering in vaardigheidstraining te zien, met verbeterde mobiliteit tussen functies, verhoogde werknemerstevredenheid en verbeterde productiviteit als mogelijke resultaten.

Conclusie

Concluderend is het van groot belang dat organisaties een helder beeld hebben van welke impact technologische veranderingen, waaronder AI, hebben op hun organisatie. Op basis hiervan kunnen werknemers op een passende manier begeleid worden bij inhoudelijke veranderingen in hun banen en kunnen ze op de juiste manier getraind worden om toekomstbestendig te blijven. Wil je meer informatie over hoe jouw organisatie hiermee om kan gaan? Lees dan onze whitepaper ‘Artificial Intelligence en de Toekomst van Werk’.

Maak kennis met de zes strategieën die wij hebben opgesteld over de impact van AI op jouw werk of organisatie.

Bronnen:

Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., & Rock, D. (2023). Gpts are gpts: An early look at the labor market impact potential of large language models. arXiv preprint arXiv:2303.10130.

World Economic Forum. (2023). Future of Jobs Report 2023. Geraadpleegd op 16 juni 2023, opgehaald van weforum.org

Actieplan Groene en Digitale Banen

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=” margin=’0px’ mobile_breaking=” mobile_column_order=” min_col_height=” padding=” svg_div_top=” svg_div_top_color=’#333333′ svg_div_top_width=’100′ svg_div_top_height=’50’ svg_div_top_max_height=’none’ svg_div_top_flip=” svg_div_top_invert=” svg_div_top_front=” svg_div_top_opacity=” svg_div_top_preview=” svg_div_bottom=” svg_div_bottom_color=’#333333′ svg_div_bottom_width=’100′ svg_div_bottom_height=’50’ svg_div_bottom_max_height=’none’ svg_div_bottom_flip=” svg_div_bottom_invert=” svg_div_bottom_front=” svg_div_bottom_opacity=” svg_div_bottom_preview=” border=” border_style=’solid’ border_color=” radius=” column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_direction=’vertical’ background_gradient_color1=’#000000′ background_gradient_color2=’#ffffff’ background_gradient_color3=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=” highlight_size=” animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” mobile_col_pos=’0′ id=” custom_class=” template_class=” aria_label=” av_uid=” sc_version=’1.0′]

[av_textblock textblock_styling_align=” textblock_styling=” textblock_styling_gap=” textblock_styling_mobile=” size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-le3ynzoj’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]

Actieplan Groene en Digitale Banen

Verschillende ministeries slaan de handen ineen om de arbeidstekorten van technici en ict’ers voor de klimaat- en digitale transitie terugdringen. Vijf ministers stuurden afgelopen vrijdag hun Actieplan Groene en Digitale Banen naar de Tweede Kamer. In hun brief stellen zij:

“Alleen met gezamenlijke inzet kunnen we de arbeidstekorten van technici en ict’ers voor de klimaat- en digitale transitie terugdringen. Het hier voorliggende Actieplan Groene en Digitale Banen is dan ook een integraal plan, waarin werkgevers, het onderwijs en de overheid gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen. Het Actieplan is ook een uitnodiging aan andere landelijke en regionale partijen om de maatregelen en acties te ondersteunen of te benutten voor het ontwikkelen van eigen acties.”

Interessante passages:

“Voor de financiering van de maatregelen van het Actieplan ambieert het kabinet om de inzet van technische werkgevers (Industriecoalitie) in het Aanvalsplan Arbeidsmarktkrapte Techniek, Bouw en Energie te matchen.”

“De oplossing voor de tekorten is niet alleen te vinden in meer mensen aan een baan helpen, maar ook door in te zetten op arbeidsproductiviteitsgroei door (proces)innovaties en digitalisering.”

“Er wordt gekeken naar het koppelen van de RES-regio’s aan de bestaande Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s), met als doel regionale informatie over verwachte arbeidsvraag (RES) en verwacht arbeidsaanbod (RMT) beter met elkaar te verbinden.”

Daarnaast kwam SZW ook met de kamerbrief: voor zorg, onderwijs, techniek, ict. Hierin werden ook een aantal interessante passages beschreven die het Actieplan Groene en Digitale Banen versterken:

“Het kabinet verkent de mogelijkheden voor financiële hulp voor overstap naar langdurig vacante baan.”

“Ook wil het kabinet meer gaan werken met het snel opleiden van jongeren of zij-instromers met deelcertificaten.”

De volledige plannen vind je via:

Kamerbrief met Actieplan groene en digitale banen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Kamerbrief met stand van zaken onderzoek aanvullende maatregelen tegen krapte op arbeidsmarkt | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
[/av_textblock]

[/av_one_full]

1Werkcentrum: 1 plek in de arbeidsmarktregio voor alle vragen over werk, opleiding of personeel

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=” margin=’0px’ mobile_breaking=” mobile_column_order=” min_col_height=” padding=” svg_div_top=” svg_div_top_color=’#333333′ svg_div_top_width=’100′ svg_div_top_height=’50’ svg_div_top_max_height=’none’ svg_div_top_flip=” svg_div_top_invert=” svg_div_top_front=” svg_div_top_opacity=” svg_div_top_preview=” svg_div_bottom=” svg_div_bottom_color=’#333333′ svg_div_bottom_width=’100′ svg_div_bottom_height=’50’ svg_div_bottom_max_height=’none’ svg_div_bottom_flip=” svg_div_bottom_invert=” svg_div_bottom_front=” svg_div_bottom_opacity=” svg_div_bottom_preview=” border=” border_style=’solid’ border_color=” radius=” column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_direction=’vertical’ background_gradient_color1=’#000000′ background_gradient_color2=’#ffffff’ background_gradient_color3=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=” highlight_size=” animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” mobile_col_pos=’0′ id=” custom_class=” template_class=” aria_label=” av_uid=’av-jmwfa5′ sc_version=’1.0′]

[av_textblock textblock_styling_align=” textblock_styling=” textblock_styling_gap=” textblock_styling_mobile=” size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-ldafpnq9′ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]

1Werkcentrum: 1 plek in de arbeidsmarktregio voor alle vragen over werk, opleiding of personeel

Het nieuwe platform voor werk is live! Werkzoekenden, werkgevers en werknemers in Noordoost-Brabant kunnen terecht op www.1werkcentrum.nl voor al hun vragen over werk, opleiding en personeel.

Zo kunnen mensen door de bomen het bos weer zien

Met trots vertelt Inge Willems over een nieuwe mijlpaal die in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Werkt! is  bereikt. Zij wordt daar ingehuurd de rol van netwerkmanager. “Via 1Werkcentrum kan elke burger en elk bedrijf terecht met alle vragen over werk, personeel en opleiding. We helpen hen hiermee sneller en gemakkelijker aan een antwoord. Dit komt doordat we met 1Werkcentrum 1 online regionaal loket hebben georganiseerd. Dat is nodig omdat hulp bij werkvragen nog te versnipperd werd aangeboden. Hierdoor zagen inwoners door de bomen het bos niet meer”.

BHAG

De netwerkpartners samen hebben de handen uit de mouwen gestoken om dit mogelijk te maken. Er ging ruim een jaar met een speciale Taskforce aan vooraf om dit mogelijk te maken. In de Taskforce waren alle bloedgroepen in de regio vertegenwoordigers aanwezig (werkgevers, werknemers, onderwijs, gemeenten, ontwikkelbedrijven en UWV). Zij formuleerden onder leiding van Inge Willems een zgn. Big Hairy Audacious Goal. Dit was kort samengevat de inrichting van 1 gezamenlijk portaal voor alle vragen over werk. Alle neuzen stonden hierdoor dezelfde kant op waardoor vervolgens deze livegang mogelijk werd.

Achter 1Werkcentrum zit een enthousiast team dat alle vragen behandelt die via deze website binnenkomen. Deze professionals kijken dan – onafhankelijk – waar die inwoner het beste geholpen kan worden. Vervolgens wordt diegene doorverwezen naar één van de partners van het 1Werkcentrum. Het Werkgeversservicepunt is ook partner, vangt alle vragen van werkgevers op en bemiddelt werkzoekenden naar werk. Het leerwerkloket biedt als partner ondersteuning bij alle vragen over leren & werken.

Vorige week werd 1Centrum feestelijk onthuld

Wethouder Marianne van der Sloot, voorzitter van de arbeidsmarktregio, opende de feestelijke bijeenkomst. “Hiermee lopen we voorop in de herstructureringsopgave van de arbeidsmarktregio’s waarmee landelijk is gestart o.l.v. het ministerie SZW. We volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en zullen anticiperen op alle beleidsaanbevelingen die hieruit zullen voortkomen”.

Alle gemeenten in Noordoost-Brabant zijn bij het 1Werkcentrum aangesloten, evenals UWV, VNO-NCW, Noordoost Brabant Werkt, onderwijs, ontwikkelbedrijven, vakbonden, SBB, Leerwerkloket en het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant. Samen willen ze ervoor zorgen dat inwoners snel én op de juiste manier worden geholpen. Door 1Werkcentrum wordt dat een stuk makkelijker. Inge Willems hierover: “Wij zijn dan ook blij met deze ontwikkeling en trots dat wij hier een bijdrage aan leveren. We zijn nu bezig met de verbetering en bekendmaken van het 1Werkcentrum. Ook volgen we de landelijke ontwikkeling van regionale werkcentra onder leiding van het ministerie SZW nauwlettend.”

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over hoe de oprichting van dit 1Werkcentrum tot stand is gekomen? Neem dan contact op met onze directeur en senior-consultant Inge Willems.


[/av_textblock]

[/av_one_full]

Provincie Gelderland en arbeidsmarktregio’s pakken samen het arbeidstekort aan

[av_textblock textblock_styling_align=” textblock_styling=” textblock_styling_gap=” textblock_styling_mobile=” size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l8ol1cbn’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]
Provincie Gelderland en de zes arbeidsmarktregio’s sluiten een Gelrepact om samen de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Inge Willems is sinds 2021 kwartiermaker voor het opzetten van het Gelrepact, daarbij ondersteund door Sara Lutgerink. “Het is mooi te zien dat de samenwerking tussen de 6 arbeidsmarktregio’s en Provincie Gelderland concreet is vormgegeven in het Gelrepact. Nu is het zaak om de betrokkenheid en het enthousiasme wat we bij de partners hebben ervaren, door te trekken naar de toekomst”. Met name de uitwisseling van kennis en ervaring rondom arbeidsmarktprojecten staat hierbij centraal.

Lees hier het hele nieuwsbericht!


[/av_textblock]