Publicatie: Whitepaper AI en de toekomst van werk!

Onlangs heeft Wise up het Whitepaper ‘Artificial Intelligence en de Toekomst van Werk: 6 strategieën voor het benutten van kansen’ gepubliceerd. Dit whitepaper, geschreven door Lisa Kessels en Bart Rikken, biedt een diepgaande analyse van de impact van AI op de arbeidsmarkt en werpt een blik op mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

De achtergrond van AI

Het whitepaper begint met een heldere uitleg over AI, waarbij de auteurs de essentie van deze technologie belichten. Vervolgens brengen zij de geschiedenis van AI in kaart en laten ze zien hoe AI zich vandaag de dag manifesteert. AI is meer aanwezig in ons dagelijks leven dan je wellicht zou verwachten. In het whitepaper wordt ter illustratie een toepassing binnen AI, ChatGPT besproken. Deze spraakmakende software trekt momenteel veel de aandacht.

Consequenties van AI op de arbeidsmarkt

Na deze introductie duikt het whitepaper dieper in de voordelen en uitdagingen die gepaard gaan met het gebruik van AI op de werkplek. Het is van cruciaal belang dat zowel medewerkers als werkgevers zich voorbereiden op de veranderende arbeidsmarkt door de komst van AI. Het whitepaper biedt inzichten en strategieën die nuttig kunnen zijn bij het omgaan met deze veranderingen.

Voor wie is dit whitepaper waardevol?

Lezen van het whitepaper is dan ook waardevol voor iedereen die geïnteresseerd is in AI en hierover graag meer wil weten om geïnspireerd te worden en kennis op te doen. Specifiek is het ook gericht op werkgevers, managers en beleidsmedewerkers die daadwerkelijk gebruik (willen) maken van AI in hun organisatie. Bovendien is het interessant voor medewerkers die benieuwd zijn naar de impact die AI op hun werk heeft en de implicaties die daaruit voortvloeien.

Lees het gratis whitepaper nu!

Wil jij ontdekken wat AI kan betekenen voor jouw werk, organisatie of beleidsterrein? Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent en mee kunt praten over deze belangrijke ontwikkelingen. Download hier het whitepaper gratis. Zo ben je volledig op de hoogte van de mogelijkheden en uitdagingen die AI met zich meebrengt en kun je een weloverwogen koers uitzetten voor de toekomst.

Wise up schrijft voor de provincie Gelderland een E-magazine: 19 good practices voor de  krapteaanpak

Verkenning voor de publieke sector

Tekorten in de publieke sector lopen op

Het is overduidelijk dat het gebrek aan personeel in de publieke sector grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van de dienstverlening in onze maatschappij. Op den duur leiden tekorten ook tot daadwerkelijke verstoringen van de samenleving. Dit is niet wenselijk en de handen moeten ineen geslagen worden om dit aan te pakken! Het oplossen van dit probleem is een doel dat veel mensen binnen de publieke sector drijft. Dat maakt dat er in ons land veel mooie initiatieven ondernomen worden om deze tekorten aan te pakken. Provincie Gelderland signaleerde dit en heeft Wise up Consultancy gevraagd om deze initiatieven te verkennen.

E-magazine met 19 good practices

Onze consultants Brigitte Jansen en Lisa Kessels zijn in deze wereld van ‘good practices’ binnen de verschillende ‘werelden’ van de publieke sector gedoken. Concreet hebben zij de ‘zorgwereld’, de ‘overheidswereld’ en de ‘veilige wereld’ onder de loep genomen. Naast deskresearch hebben zij ongeveer 25 mensen uit deze verschillende werelden gesproken. Het resultaat mag er zijn! Vol trots presenteren wij het e-magazine ‘Good Practices Aanpak Personeelstekorten’ waarin 19 inspirerende (inter)nationale verhalen van goede voorbeelden voor de aanpak van personeelstekorten gebundeld zijn.

Aansluiting bij de methodiek van de Vijf strategische draaiknoppen

Om inzicht te krijgen in hoe de verzamelde good practices bijdragen aan het oplossen van de tekorten, wordt in dit e-magazine de methodiek van de ‘vijf strategische draaiknoppen’ gehanteerd, zoals deze worden beschreven in de whitepaper ‘Vijf strategische draaiknoppen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken’. Wise up heeft deze methodiek ontwikkeld, waarbij vijf verschillende strategische draaiknoppen centraal staan waarmee de arbeidstekorten kunnen worden aangepakt. Bij alle good practices staat vermeld op welke van deze draaiknoppen het initiatief de meeste impact heeft. Opvallend uit de resultaten van deze verkenning is dat de meeste initiatieven breed zijn opgezet en zich richten op meerdere ‘draaiknoppen’ om de tekorten aan te pakken. Dit is positief, want aan hoe meer draaiknoppen een initiatief draait, hoe cumulatiever het effect in het oplossen van de tekorten.

Het doel van het e-magazine is te inspireren en van elkaar te leren. Wij nodigen je dan ook van harte uit het e-magazine te lezen en jezelf te laten inspireren door de verhalen.

De invloed van AI op werk volgens het World Economic Forum

Hoe zullen banen en vaardigheden van werknemers zich de komende vijf jaar ontwikkelen? Deze vraag is uiterst relevant, zeker gezien recente ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het World Economic Forum heeft deze vraag onderzocht en in mei van dit jaar het rapport ‘Toekomst van Banen Rapport 2023’ uitgebracht. Deze vierde editie van de reeks bouwt voort op de voorgaande rapporten en biedt nieuwe inzichten in hoe sociaal-economische en technologische trends de werkplek van de toekomst zullen vormgeven. In dit nieuwsartikel zullen we de belangrijkste bevindingen uit dit rapport bespreken.

Automatisering door technologieën

In 2023 worden arbeidsmarkttransformaties voornamelijk veroorzaakt door technologische doorbraken (World Economic Forum, 2023). Net als voorgaande jaren spelen big data, cloud computing en AI een cruciale rol, waarbij ongeveer 75% van de bedrijven van plan is om deze technologieën in de komende vijf jaar te implementeren. Het onderzoek voorspelt dat tegen 2027 ongeveer een derde van de redenering en besluitvorming geautomatiseerd zal zijn, terwijl tot wel twee derde van de informatie- en gegevensverwerking geautomatiseerd kan zijn. De impact van deze technologieën op de arbeidsmarkt is echter divers. Sommige banen zullen onder druk komen te staan, vooral degenen waarvan de taken grotendeels blootgesteld zijn aan AI (Eloundou, Manning, Mishkin & Rock, 2023). Toch suggereren onderzoekers dat dit gecompenseerd kan worden door banengroei in andere sectoren (World Economic Forum, 2023). Bovenaan de lijst van snelgroeiende banen staan AI- en machine learning-specialisten, gevolgd door duurzaamheidsspecialisten, business intelligence-analisten en informatiebeveiligingsanalisten.

Bijstellen voorspellingen

Het onderzoek schetst echter een minder zwart-wit beeld: de impact van technologie op de arbeidsmarkt draait niet louter om banenverlies of het creëren van nieuwe banen, maar vooral om inhoudelijke veranderingen in bestaande banen. In het onderzoek van 2020 dachten respondenten nog dat bijna de helft van de taken binnen vijf jaar geautomatiseerd zou zijn. In het meest recente onderzoek zijn deze voorspellingen met 5 procent naar beneden bijgesteld, van 47 procent automatisering in 2025 (onderzoek 2020) naar 42 procent automatisering in 2027. Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten tot het inzicht zijn gekomen dat AI er niet voor zorgt dat werk volledig verdwijnt, maar dat het juist bijdraagt aan het ondersteunen van arbeidstaken.

Toekomstbestendig door te blijven leren

In een toekomst waarin de aard van werk verandert, is het van cruciaal belang dat werknemers zelf ook toekomstbestendig zijn. Volgens het World Economic Forum (2023) zal 60% van de werknemers vóór 2027 training nodig hebben om hieraan te voldoen. Echter, op dit moment heeft slechts de helft van de werknemers toegang tot voldoende trainingsmogelijkheden. Analytisch denken staat bovenaan de prioriteitenlijst voor vaardigheidstraining van 2023 tot 2027, wat gemiddeld 10% van de trainingsinitiatieven zal beslaan. Hierna volgen creatief denken en het trainen van werknemers in het gebruik van AI. Werkgevers hebben ook plannen om vaardigheden op het gebied van leiderschap en sociale invloed, veerkracht, flexibiliteit en wendbaarheid, en nieuwsgierigheid en levenslang leren te ontwikkelen. Twee derde van deze bedrijven verwacht binnen een jaar rendement op hun investering in vaardigheidstraining te zien, met verbeterde mobiliteit tussen functies, verhoogde werknemerstevredenheid en verbeterde productiviteit als mogelijke resultaten.

Conclusie

Concluderend is het van groot belang dat organisaties een helder beeld hebben van welke impact technologische veranderingen, waaronder AI, hebben op hun organisatie. Op basis hiervan kunnen werknemers op een passende manier begeleid worden bij inhoudelijke veranderingen in hun banen en kunnen ze op de juiste manier getraind worden om toekomstbestendig te blijven. Wil je meer informatie over hoe jouw organisatie hiermee om kan gaan? Lees dan onze whitepaper ‘Artificial Intelligence en de Toekomst van Werk’.

Maak kennis met de zes strategieën die wij hebben opgesteld over de impact van AI op jouw werk of organisatie.

Bronnen:

Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., & Rock, D. (2023). Gpts are gpts: An early look at the labor market impact potential of large language models. arXiv preprint arXiv:2303.10130.

World Economic Forum. (2023). Future of Jobs Report 2023. Geraadpleegd op 16 juni 2023, opgehaald van weforum.org