Wise up schrijft voor de provincie Gelderland een E-magazine: 19 good practices voor de  krapteaanpak

Verkenning voor de publieke sector

Tekorten in de publieke sector lopen op

Het is overduidelijk dat het gebrek aan personeel in de publieke sector grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van de dienstverlening in onze maatschappij. Op den duur leiden tekorten ook tot daadwerkelijke verstoringen van de samenleving. Dit is niet wenselijk en de handen moeten ineen geslagen worden om dit aan te pakken! Het oplossen van dit probleem is een doel dat veel mensen binnen de publieke sector drijft. Dat maakt dat er in ons land veel mooie initiatieven ondernomen worden om deze tekorten aan te pakken. Provincie Gelderland signaleerde dit en heeft Wise up Consultancy gevraagd om deze initiatieven te verkennen.

E-magazine met 19 good practices

Onze consultants Brigitte Jansen en Lisa Kessels zijn in deze wereld van ‘good practices’ binnen de verschillende ‘werelden’ van de publieke sector gedoken. Concreet hebben zij de ‘zorgwereld’, de ‘overheidswereld’ en de ‘veilige wereld’ onder de loep genomen. Naast deskresearch hebben zij ongeveer 25 mensen uit deze verschillende werelden gesproken. Het resultaat mag er zijn! Vol trots presenteren wij het e-magazine ‘Good Practices Aanpak Personeelstekorten’ waarin 19 inspirerende (inter)nationale verhalen van goede voorbeelden voor de aanpak van personeelstekorten gebundeld zijn.

Aansluiting bij de methodiek van de Vijf strategische draaiknoppen

Om inzicht te krijgen in hoe de verzamelde good practices bijdragen aan het oplossen van de tekorten, wordt in dit e-magazine de methodiek van de ‘vijf strategische draaiknoppen’ gehanteerd, zoals deze worden beschreven in de whitepaper ‘Vijf strategische draaiknoppen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken’. Wise up heeft deze methodiek ontwikkeld, waarbij vijf verschillende strategische draaiknoppen centraal staan waarmee de arbeidstekorten kunnen worden aangepakt. Bij alle good practices staat vermeld op welke van deze draaiknoppen het initiatief de meeste impact heeft. Opvallend uit de resultaten van deze verkenning is dat de meeste initiatieven breed zijn opgezet en zich richten op meerdere ‘draaiknoppen’ om de tekorten aan te pakken. Dit is positief, want aan hoe meer draaiknoppen een initiatief draait, hoe cumulatiever het effect in het oplossen van de tekorten.

Het doel van het e-magazine is te inspireren en van elkaar te leren. Wij nodigen je dan ook van harte uit het e-magazine te lezen en jezelf te laten inspireren door de verhalen.