Nog één jaar tot de inwerkingtreding van de nieuwe wet inburgering

Vanaf 1 januari 2022 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Vanaf dit moment komt de regievoering over het integratieproces van de nieuwkomer te liggen bij de gemeenten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma.

Namens Wise up is Henk Klootwijk betrokken als projectleider bij twee van de negenendertig pilotprojecten. Binnen deze twee pilots hebben de gemeenten Nederweert, Weert en Cranendonck de mogelijkheid gekregen om hun werkwijzen te optimaliseren, passend bij de nieuwe wet inburgering. Dit werd gedaan door binnen de pilot Brede Intake en PIP samen met uitvoeringspartners te kijken naar de intake- en ontwikkeldocumenten aan de hand waarvan de nieuwkomer door zijn integratieproces wordt geleid. Daarnaast werden binnen de pilot Duale Trajecten nieuwkomers begeleid richting zelfredzaamheid. Dit werd gedaan middels een maatwerk ‘duaal traject’ waarbij vaak de combinatie werd gemaakt tussen taal en werk. Het was echter ook mogelijk om eerst te focussen op andere leefgebieden, voordat de stap richting werk werd gezet. Extra ondersteuning van een jobhunter en jobcoaches zorgden voor een passende, vaak duurzame match met een (bij voorkeur externe) werkgever. Daarnaast volgden nieuwkomers tegelijkertijd taalcursussen bij een inburgeringsaanbieder. Ook ontvingen de nieuwkomers wanneer hier behoefte aan was extra individuele taalcoaching op de werkvloer.

Nu het einde van de pilots in zicht komt, verschuift de focus naar de verdere implementatie van de nieuwe wet inburgering. Onder andere het vastleggen van processen, taken en rollen binnen de nieuwe wet inburgering, het aanbesteden van de inburgering en het opstellen van beleid zijn zaken die de komende tijd extra aandacht gaan krijgen. Dit wordt in samenwerking gedaan met o.a. de klantregisseurs, teamleiders, beleidsmedewerkers en wethouders van de drie gemeenten en de betrokken uitvoeringsorganisaties. Benieuwd naar hoe dit er precies uitziet of is jouw organisatie ook op zoek naar extra ondersteuning op inburgeringsvlak? Neem dan gerust contact met ons op.