Interview met Wise up collega: Harmen Thijs de Vries

Een foto van consultant Harmen-Thijs

Geschreven door Lisanne Drinhuyzen

In de reeks interviews met Wise up collega’s, horen we dit keer graag van Harmen Thijs de Vries. In april 2023 is hij begonnen als consultant bij Wise up. Hoe is het ondertussen met Harmen Thijs? Tijd om hem wat beter te leren kennen.

Harmen Thijs. Introduceer jij jezelf zo ook bij opdrachtgevers of hoe introduceer jij jezelf graag?

De ene keer zeg ik Thijs en de andere keer zeg ik Harmen Thijs. Ik werk momenteel bij twee verschillende opdrachten waarbij mensen mij bij de ene opdracht kennen als Thijs en bij de andere opdracht kennen als Harmen Thijs. Een enkele keer hoor ik ook wel eens Harmen. Voor het gemak kies ik toch wel vaker voor Thijs, omdat Harmen Thijs best een ongebruikelijke naam is.

Hoe begin jij je dag?

Ik zet mijn wekker nooit op hetzelfde tijdstip en het liefst de minuten op een priemgetal. Ik hou gewoon van priemgetallen. Het eerste wat ik doe als ik wakker word, is het nieuws checken op mijn telefoon. Naast de alom bekende NOS, lees ik graag wat uitgebreidere artikelen in de app van dagblad Trouw. Wanneer ik opsta moeten eerst de acht gordijnen geopend worden en kies dan uit wat ik die dag aantrek en smeer ik ouderwets mijn boterhammen. Mijn ontbijt bestaat uit yoghurt, een banaan en wat cruesli. Bijna altijd hetzelfde ontbijt. Afhankelijk van de invulling van de dag begin ik de werkdag thuis of stap ik in de auto en zet ik Radio 1 op.

Harmen Thijs in het kort; wat zouden anderen over jou zeggen?

Ik ben een veelzijdig persoon en dat zien mensen ook wel aan mij als ze mij beter leren kennen. Ik heb brede interesses. Mijn veelzijdigheid zit vooral in de dingen die ik doe in mijn vrije tijd. Vanaf mijn tienertijd zing ik, en speel ik gitaar in verschillende bandjes. Sinds aan een aantal jaar ben ik onderdeel van de band genaamd ‘blikwinkel’. Ik hou ervan zowel te kunnen lachen met mezelf en anderen, maar ben ook goed te porren voor serieuze gesprekken en wat gefilosofeer over het leven. Om de wereld waarin ik leef beter te begrijpen lees ik ook graag boeken over de grotere vragen des levens. Op dit moment lees ik ‘Omarm de chaos’ (gaat over transities) van Jan Rotmans. Ik ben geboren in Harlingen en opgegroeid op de Veluwe. Voor de studie Geneeskunde ben ik naar Nijmegen verhuisd. Na die bachelor ben ik een andere richting op gegaan en ben ik de pre-master Pedagogische wetenschappen gaan doen en een master in de Onderwijskunde behaald.

Ook op het gebied van sport ben ik veelzijdig. In mijn kindertijd heb ik gekorfbald en zelfs twee keer mogen deelnemen aan de Nederlandse kampioenschappen. Later ben ik gaan wielrennen en tijdens mijn studententijd ben ik ook gaan voetballen, tennissen en squashen. Het tennissen heb ik na mijn studententijd weer opgepakt en speel zo nu en dan ook wedstrijden. Toen ik 21 jaar oud was heb ik ook nog twee jaar op ballet gezeten. Ook in mijn vakanties ben ik graag sportief bezig: de komende zomer ga ik met een vriend een huttentocht doen in de Dolomieten.

Wat heeft jou bewogen om naar Wise up te komen?

Vóór Wise up werkte ik als consultant voor een IT-bedrijf. Ik merkte dat ik behoefte had aan een nieuw werkveld, met nieuwe prikkels en andere werkculturen. Het leek mij prettig en mooi om dichterbij maatschappelijke vraagstukken betrokken te zijn en daarin een steentje bij te kunnen dragen. Bij Wise Up heb ik de mogelijkheid om dit in verschillende speelvelden te kunnen doen.

Als jij jouw ideale opdracht zou moeten omschrijven, hoe ziet die er dan uit?

Er is een aantal elementen dat ik belangrijk vind in een opdracht: dat ik kan samenwerken met mensen in teamverband, dat de opdracht bij mij past (thema’s gerelateerd aan het onderwijs of de zorg) én dat de urgentie van de vraag of wens er is. Het liefst ga ik met een helder vraagstuk of behapbare wens aan de slag. In ons vak blijft het de kunst om scherp te krijgen wat je wil realiseren en daar ook op terug te blijven grijpen. Het is anders mogelijk dat er allerlei adviezen of oplossingen uit kunnen rollen die mogelijk geen antwoord geven op de vraag. Ik vind het daarnaast belangrijk om de meerwaarde van mijn rol, vanuit een extern bureau, te kunnen zien. Dus als er een wens ligt die je wilt verwezenlijken en je die met je eigen mensen niet kan oplossen, of je hebt er überhaupt de mensen niet voor, dan is het fijn dat je mij of een collega kan inzetten.

Wat iets dan echt dé ideale opdracht maakt is de mogelijkheid om betrokkenheid naar mensen te tonen. Ik werk graag aan projecten of processen die directe impact hebben op mensen: waar men echt tegen aanloopt in het werk of dagelijks leven.

Wat is nou echt de Harmen Thijs-manier om dit te doen? Wat maakt jou jou?

Om kort en krachtig te zijn: doortastendheid en een goede dosis humor. Ik durf door te vragen en ik weet een houding aan te nemen waarin mensen ervaren dat het een veilige omgeving is om te vertellen wat ze willen vertellen. Daarnaast ben ik kritisch en hartelijk. Het is ook gewoon belangrijk om een fijne consultant bij je over de vloer te hebben, die oprecht geïnteresseerd is en een goed gesprek aangaat met mensen.

Zullen we afsluiten met een uniek weetje over jezelf?

Wat mensen denk ik niet verwachten is dat ik licht geobsedeerd ben met het weer. Ik check heel vaak de weersverwachting en dan nog specifieker: hoeveel neerslag er gaat vallen, de windrichting en windkracht. Dat is ontstaan in de tijd dat ik veel aan het wielrennen was. Dan houd je rekening met, bijvoorbeeld, hoe de wind staat. Nog iets wat mensen niet gelijk zullen verwachten: in november van dit jaar speel, zing en dans ik in een musical.

Ben je benieuwd naar wat Harmen Thijs voor jouw organisatie kan betekenen? Of wil je graag verder praten? Neem dan contact op via harmenthijs.devries@wiseup.nl.  Bekijk hier het volledige profiel van Harmen Thijs de Vries.

Afbeelding bij artikel interview met Harmen Thijs


Over Wise up Consultancy: Wij helpen (semi)overheden, onderwijsinstellingen en netwerkorganisaties bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en economie. Dit doen we door het inzetten van ervaren project- en programmamanagers, enthousiaste onderzoekers en bevlogen adviseurs. Hiermee brengen we complexe opdrachten en vraagstukken van onze klanten tot een succesvol resultaat zodat zij zelf kunnen excelleren. Hiermee bewerkstelligen we maatschappelijke impact door de arbeidsmarkt in balans te houden en zo veel mogelijk mensen mee te laten doen.

Doelstellingen bepalen – Onmisbare tips bij je projecten

Wij komen in het werkveld vaak tegen dat mensen boordevol goede ideeën en ambities zitten, maar niet goed weten hoe ze deze tot uitvoering kunnen laten komen. Om de ideeën en ambities waar te maken, en arbeidsmarkt-, onderwijs- en economische projecten succesvol te laten verlopen, is goed projectmanagement van groot belang. In een reeks blogs zullen wij ingaan op belangrijke aspecten rondom projectmanagement. Waar lopen veel mensen tegenaan? We geven tips hoe je het beter kan doen. Zo ondersteunen wij je met het behalen van je doelen. Omdat we al heel veel projecten hebben geleid, onthullen we aan het einde van deze blog ook nog een ‘geheim van de smid’: onze laatste en meest cruciale tip! In deze editie gaan we het hebben over Doelstellingen.

Doelstellingen

Projectmanagers (ook wel projectleiders genoemd) hebben primair als taak om projecten te beheersen. Hieronder valt de manier waarop projecten worden georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd, gemonitord, geëvalueerd en eventueel afgerond. Het uiteindelijke doel van een projectmanager is om een project op tijd, binnen budget en volgens de gestelde afspraken voor elkaar te krijgen. Hierbij zijn goede projectdoelstellingen van essentieel belang.

Waar moet je aan denken?

De reden/het doel van het project vaststellen is een van de meest cruciale onderdelen van goed projectmanagement. Dit klinkt natuurlijk heel logisch, zeker gezien hierboven al benoemd staat dat projectmanagement zich richt op het bereiken van bepaalde projectdoelen. Om dit te kunnen doen is het ontzettend belangrijk om op voorhand de doelen heel goed inzichtelijk te maken. Hieronder staat een aantal redenen waarom het belangrijk is om goede projectdoelen te stellen:

Motivatie

Door het stellen van projectdoelen weet iedereen die erbij betrokken is waarom juist dit project wordt uitgevoerd. Daarnaast is het voor projectleden zo duidelijker waarom ze meewerken aan dit project.

Doelgericht werken

Projectleden kennen het einddoel en weten waar ze naartoe moeten werken. Dit maakt het ook mogelijk om een goede planning op te stellen en gericht naar de doelen toe te werken.

Beslissingen sturen

Wanneer beslissingen gemaakt worden, kan terug worden gegrepen op de doelstellingen. Zo kunnen de beslissingen worden gemaakt in lijn met de doelstellingen.

Medestanders vinden

Door het delen van de algemene gegevens van het project (waaronder de projectdoelstellingen), kan raakvlak worden gevonden bij andere instanties die hetzelfde doel nastreven.

Waar loop je tegenaan?

Hoewel hier verschillende punten benoemd kunnen worden, wordt voor nu slechts de meest cruciale valkuil benoemd: doelen worden vaak niet helder genoeg gedefinieerd. In de praktijk komen we nog te vaak projectdoelen tegen die niet op de juiste wijze zijn geformuleerd. Hierdoor is het op een later moment vaak moeilijk om een project te monitoren en bij te sturen op basis van de in eerste instantie gestelde doelen. Hoe je dan wel komt tot goede projectdoelen? Lees je hieronder bij de tips!

Tips

Hieronder hebben we de belangrijkste tips opgeschreven als het gaat om het stellen van heldere projectdoelstellingen.

Gebruik de welbekende SMART(I)-methodiek

Het lijkt wellicht een inkopper, maar dit is toch écht een van de belangrijkste tips die we kunnen meegeven. Dit gezien we in de praktijk nog te vaak tegenkomen dat projectdoelen niet de SMART-elementen bevatten. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Tegenwoordig wordt de SMART methodiek ook wel SMARTI genoemd, waarbij de I staat voor inspirerend.

Voorbeeld van een goed SMARTI-doel: ‘80% van de deelnemers die meedoen aan dit van werk-naar-werk traject, vinden binnen 6 maanden tijd een nieuwe baan’.

Begin bij het stellen van het hoofddoel

Begin met het stellen van het hoofddoel. Dit zodat je een gemeenschappelijk einddoel hebt geformuleerd op basis waarvan je het project kunt invullen. Vervolgens formuleer je subdoelen, door het hoofddoelen op te delen in onderdelen die daadwerkelijk gedaan moeten worden. Knip deze subdoelen eventueel nogmaals op in subdoelen of in actiegerichte taken. Dit helpt in het vervolgens opstellen van een activiteitenplan en een bijbehorende planning.

Stel jezelf de ‘waarom’ vraag

Na het opstellen van de projectdoelstellingen is het van belang om hier nog een keer heel kritisch naar te kijken. Voldoen de projectdoelstellingen aan de SMART(I)-richtlijnen? En nog belangrijker: Waarom is dit specifieke projectdoel een gestelde doelstelling van dit project? Bespreek dit nogmaals op deze wijze om er zo zeker van te zijn dat alle neuzen dezelfde kant op staan en zodat je zeker weet dat de juiste doelstellingen zijn geformuleerd.

Geheim van de smid

Als je de doelstelling weet te koppelen aan een belangrijke lange termijndoelstelling (een “hoog over” doelstelling) wordt je doelstelling veel krachtiger, langer houdbaar en inspirerender. Een “hoog over” doelstelling is vaak gekoppeld aan een visie op het oplossen van een langdurig of hardnekkig probleem. Of deze is gekoppeld aan een impactvolle maatschappelijke trend.

Er zijn legio voorbeelden van “hoog over” doelstellingen te noemen. Denk bijvoorbeeld aan het zorgen voor een energietransitie, het opheffen van sociale ongelijkheid, het voorkomen van jeugdwerkloosheid, het creëren van een nieuw ecosysteem, het bevorderen van inclusief ondernemen etc. De kunst is om de “hoog over” doelstelling te kiezen, je doelstelling daaraan te koppelen en vervolgens SMART(I) te formuleren.

Probeer het maar eens. Succes verzekerd!

Hoe je het beste met stakeholders kan omgaan lees je in het eerste blog in deze reeks.

Wil je naar aanleiding van dit blog verder met ons in gesprek of heb je een vraag, neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee.

Ontdek meer tips waarmee je ervoor zorgt dat elk project een succes wordt.

Direct naar het aanmeldformulier voor de training projectmanagement

Over Wise up Consultancy: Wij helpen (semi)overheden, onderwijsinstellingen en netwerkorganisaties bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en economie. Dit doen we door het inzetten van ervaren project- en programmamanagers, enthousiaste onderzoekers en bevlogen adviseurs. Hiermee brengen we complexe opdrachten en vraagstukken van onze klanten tot een succesvol resultaat zodat zij zelf kunnen excelleren. Hiermee bewerkstelligen we maatschappelijke impact door de arbeidsmarkt in balans te houden en zo veel mogelijk mensen mee te laten doen.