Wise up aan de slag voor de provincie Gelderland

Wise up is gestart als projectleider Techniekpact bij de provincie Gelderland. Gelderland behoort bij landsdeel Oost en geeft samen met Overijssel uitvoering aan de actielijnen Kiezen, Leren en Werken in de Techniek. Het doel van de opdracht is om de uitvoering van het Techniekpact in de Gelderse subregio’s te stimuleren en monitoren en daarnaast te zorgen voor een goede verbinding met het gehele landsdeel Oost. Lees hier meer over het Techniekpact.

Maartje Geenen voert deze opdracht uit namens Wise up.