Succesvolle bijeenkomst Techniekplan op Toer

Dinsdag 2 juni 2015 heeft Noord- en Midden-Limburg, tijdens Techniekplan op Toer, laten zien dat deze regio veel kansen heeft op het gebied van onderwijs, ondernemerschap en overheid. Het gevoel van saamhorigheid en “samen de schouders er onder” is alom aanwezig. Er is een stevig fundament waarop de komende jaren gebouwd kan worden. De fenomenale extra instroom van leerlingen in het technisch vmbo onderwijs, de ontwikkeling van de vakmanschaproute en technologieroute en de recente toekenning van het Centrum voor Logistiek Vakmanschap en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek zijn excellente voorbeelden van good practice in de regio.

Inmiddels raakt men bovenregionaal en landelijk geïnteresseerd in de Limburgse aanpak. Op de bijeenkomst werd door aanwezigen benadrukt dat deze regio nog beter op de kaart moet middels “tell en sell”.

Ter informatie de links naar de filmpjes die deze middag zijn getoond:

https://www.youtube.com/watch?v=RAUNg5N12F4

https://www.youtube.com/watch?v=EgeLqsSGk3w

https://www.youtube.com/watch?v=H765q8tmjhg

Wise up is als programmamanager Techniekpact van de Provincie Limburg nauw betrokken bij de uitvoering van de Techniekketen Noord- en Midden-Limburg.

Techniekpact.nl/landsdelen/landsdeel-zuidoost/