Regio aan de slag met de aanbevelingen uit het onderzoek naar internationale arbeid in West-Brabant.

Wise up deed in opdracht van Regio West-Brabant (RWB)
onderzoek naar internationale arbeid in de regio. Het onderzoek geeft breed
inzicht in de (toekomstige) rol van arbeids- en kennismigranten in de sectoren:
logistiek, maintenance, agrofood en zorg.  

Voor het onderzoek is een enquête uitgezet
onder internationale medewerkers in de regio en zijn er interviews afgenomen
bij diverse stakeholders in de regio, zoals werkgevers, uitzendbureaus, gemeenten
en organisaties die kennismigratie faciliteren.

Deze week is het rapport openbaar gemaakt via een persbericht. De aanbevelingen in het onderzoeksrapport zijn omarmt door de bestuurders in de regio, zo geeft RWB aan. De aanbevelingen moeten nu op de juiste tafels worden opgepakt.

Meer weten over het onderzoek, neem dan contact op met: Lars Damen.