Provincie Gelderland en de zes arbeidsmarktregio’s sluiten een Gelrepact om samen de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Inge Willems is sinds 2021 kwartiermaker voor het opzetten van het Gelrepact, daarbij ondersteund door Sara Lutgerink. “Het is mooi te zien dat de samenwerking tussen de 6 arbeidsmarktregio’s en Provincie Gelderland concreet is vormgegeven in het Gelrepact. Nu is het zaak om de betrokkenheid en het enthousiasme wat we bij de partners hebben ervaren, door te trekken naar de toekomst”. Met name de uitwisseling van kennis en ervaring rondom arbeidsmarktprojecten staat hierbij centraal.

Lees hier het hele nieuwsbericht!