Skip to content
Nieuws

Guus Fonteijn ridder in de orde van Oranje-Nassau

Datum
19 mei 2020
Leestijd
6 minuten
Deel

Guus Fonteijn is vrijdag 24 april door burgemeester Antoine Walraven van de gemeente Mill en Sint Hubert namens de koning benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Deze koninklijke onderscheiding wordt uitgereikt aan mensen die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Guus nam de telefonische mededeling van de burgemeester blij verrast in ontvangst tijdens de live radio uitzending die hij twee keer per week bij de Lokale Omroep Mill (LOM) verzorgt. Hij doet mee aan dit programma om ouderen die thuiszitten in Coronatijd een hart onder riem te steken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Guus.png

Veel betekenisvol werk verzet

Guus heeft een indrukwekkende staat van dienst in zijn werkzame leven. Hij heeft zich de afgelopen 50 jaar met grote bevlogenheid ingezet voor werknemers, bedrijven en zzp’ers. Hij was jarenlang actief voor de Industriebond FNV in diverse provincies. Ook richtte hij in 1999 de eerste bond van zzp’ers op van Nederland: FNV Zelfstandige Bondgenoten. Verder was hij vanaf 2001 gedurende 6 jaar dagelijks bestuurslid van de Kamer van Koophandel Centraal-Gelderland. Voor Wise up heeft hij vanaf 2003 een aantal jaren als consultant gewerkt. Hij is nu nog parttime financieel en HR-manager bij Wise up.

Vrijwilligerswerk

Naast zijn werk heeft hij vanaf 1967 vrijwilligerswerk gedaan. Zo was hij de jongste voorzitter ooit bij de Industriebond NKV afdeling Valkenswaard. In 2001 werd hij voorzitter van het Jongerencentrum de Wissel in Mill. Onder zijn leiding is het jongerencentrum gerenoveerd en verbouwd tot het prachtige gebouw dat er nu staat. In 2005 werd hij voorzitter van de Partij van de Arbeid in de gemeente Mill en Sint Hubert. Van 2007 tot 2009 was hij voorzitter van de Stichting Ouderenbeleid Regelen Mill (STORM). Onder zijn beleid is de doelstelling gehaald beleid te ontwikkelen om de gemeente ouderenproof te krijgen en dit te verankeren in de maatschappij. Guus heeft als kartrekker samen met de andere bestuursleden een stevige basis gelegd om de positie van met name kwetsbare ouderen in de gemeente Mill en Sint Hubert te versterken.

Van 2009 tot 2013 was Guus voorzitter van de Stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM). Nu is hij nog vrijwilliger bij deze organisatie en is de organisator van de alleenstaanden avond en coördinator van de jaarlijkse rolstoelwandeling. Als voorzitter heeft Guus de SWOM stevig neergezet door de activiteiten beter uit te lijnen, een betere vrijwilligersorganisatie te bouwen, een goede website te ontwikkelen en de informatie naar de leden te verbeteren. Dit alles voor de vele ouderen in Mill. Hij stimuleerde vrijwilligers om het beste uit zichzelf te halen.

Sinds 2016 is Guus Fonteijn voorzitter van sportvereniging Hart in Actie. Hij begon direct met het beter profileren van deze vereniging. Zorgde voor een nieuwe website en maakte video’s over de sportactiviteiten. In 2019 heeft hij het Gezond Leven Event georganiseerd, waarbij hij inspirator was voor de leden van Hart in Actie die vleugels leken te krijgen voor het samen neerzetten van dit event. Het event trok ruim 800 bezoekers en 160 mensen namen deel aan de lezingen. De maatschappelijke bijdrage zit hem in het bewustzijn vergroten om gezond ouder te worden. Er is een mooie brochure met interviews van deskundigen uitgebracht met als titel “Leefstijl is de dirigent van je leven”.

Brieven

Er liggen veel brieven van mensen en organisaties waarmee hij heeft gewerkt die de benoeming van Guus Fonteijn van harte ondersteunen. Een van de briefschrijvers: “Guus heeft zijn hele leven in het teken gezet van actief zijn voor de samenleving. Hij heeft altijd veel meer gedaan dan alleen vanuit zijn functie werd vereist. Daarom ben ik van mening dat hij alle recht heeft op waardering hiervoor en op een onderscheiding die recht doet aan wat hij voor mensen heeft betekend en nog betekent”.

Tijdlijn Guus Fonteijn 

Werkervaring

1964-1970 Diamantbewerker bij Philips

1970-1972 Textielarbeider bij een textielbedrijf in Heerlen en bedrijfskaderlid Industriebond NKV

1972-1986 Vakbondsbestuurder Industriebond FNV

Vakbondsbestuurder in resp. Den Haag, Rotterdam en Eindhoven, waarbij hij onderhandelde met directies over CAO’s, sociale plannen o.a. bij Philips, Batavus, AKZO.

Maatschappelijk relevante functie vanwege het opkomen voor belangen van werknemers. Een hoogtepunt was de bezetting van de Philips lichttoren waarvan Guus actieleider was gericht tegen het ontslag van honderden Philips werknemers.

1986-1999 Districtshoofd Industriebond FNV Friesland en Gelderland

Guus was 4 jaar als districtshoofd werkzaam in de provincie Friesland en 8 jaar in Gelderland. Hij stuurde daarbij in Friesland een team van 17 medewerkers en in Gelderland een team aan van 35 medewerkers waaronder vakbondsbestuurders, juristen en 2.500 vrijwilligers. In Gelderland was hij voorzitter van de stichting Vakopleiding metaal- en elektrotechnische industrie Gelderland en lid van Actieplan Werkgelegenheid Nijmegen.

1998-1999 Projectmanager en oprichter van een vakbond voor zelfstandigen zonder personeel

1999-2003 Directeur FNV Zelfstandige Bondgenoten

In 1999 heeft Guus FNV Zelfstandige Bondgenoten opgericht, een belangenvereniging van zelfstandige ondernemers zonder personeel (ZZP). Taken waren het doen van een marktoriëntatie, schrijven van een projectplan, uitzetten van een marktstrategie en het ontwikkelen van een communicatiebeleid en dienstverleningspakket. Daarna startte het werven van leden en het aannemen en aansturen van personeel. Hij was daarna tot 2003 directeur van FNV zelfstandigen. Bij zijn vertrek waren er ruim 5.000 actieve leden geworven. Inmiddels is FNV zelfstandigen de toonaangevende organisatie voor zelfstandigen zonder personeel in Nederland. 

2001-2007 Dagelijks bestuurslid van de Kamer van Koophandel centraal Gelderland

2003-2014 Consultant Wise up Consultancy, bedrijf van zijn vrouw Inge Willems

2004-heden Financieel en HR-manager Wise up Consultancy (parttime naast zijn pensioen en vrijwilligerswerk)

Vrijwilligerswerk

1967-1970 Voorzitter Industriebond NKV afdeling Valkenswaard (jongste voorzitter ooit)

2001-2010 Voorzitter Jongerencentrum de Wissel te Mill

Onder de leiding van Guus is het jongerencentrum gerenoveerd en verbouwd tot een modern jongerencentrum met mooie faciliteiten een boeiend programma aan jongerenactiviteiten. Guus zorgde persoonlijk voor voldoende subsidies om dit mogelijk te maken en leidde het bouwproject in goede baan waardoor er nu een prachtig gebouw staat.

2005-2006 Voorzitter Partij van de Arbeid te gemeente Mill en Sint Hubert

2007-2009 Voorzitter Stichting Ouderenbeleid Regelen Mill (STORM)

Deze stichting werd (na enige voorbereiding onder leiding van Guus) opgericht in 2008 en had als doel om beleid te ontwikkelen om de Gemeente Mill en Sint Hubert en ouderenproof te krijgen en dit te verankeren in de gemeenschap. De samenwerking en activiteiten waren altijd gericht op het versterken en ondersteunen van de positie om kwetsbare ouderen. Guus heeft als kartrekker hierdoor samen met de andere bestuursleden een stevige basis gelegd om de positie van ouderen en met name de kwetsbare ouderen in de gemeente Mill en sint Hubert te versterken.

2009-2013 Voorzitter Stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM)

2009-heden Vrijwilliger Stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM), organisator alleenstaandenavond en coördinator jaarlijkse rolstoelwandeling

Guus heeft als voorzitter de SWOM stevig neergezet door de activiteiten beter uit te lijnen, een betere vrijwilligersorganisatie te bouwen, een goede website te ontwikkelen en de informatie naar de leden te verbeteren. Dit alles voor de vele ouderen in Mill. Hij stimuleerde vrijwilligers om het beste uit zichzelf te halen. Later werd hij coordinator van de rolstoelwandeling, een jaarlijks terugkerend evenement waarbij ruim 120 lichamelijk beperkte mensen met behulp van scholieren een prachtige wandeling maken door de natuur en aansluitend een stukje vermaak krijgen aangeboden.

2016-heden Voorzitter sportvereniging Hart in Actie te Mill

2019 Organisator Gezond Leven Event op 18 mei 2019

Guus is direct begonnen met het beter profileren van de sportvereniging Hart in Actie. Hij zorgde voor een nieuwe website en maakte persoonlijk de video’s over de sportactiviteiten.

In 2019 heeft hij het Gezond Leven Event georganiseerd waarbij hij inspirator was voor de leden van Hart en Actie die vleugels leken te krijgen voor het samen neerzetten van dit Event. Het Event trok ruim 800 bezoekers die de stands en sportactiviteiten bezochten en 160 mensen namen deel aan de lezingen. De maatschappelijke bijdrage zit hem in het bewustzijn vergroten om gezond oud te worden. Daarvoor is ook een mooie brochure met interviews van deskundigen uitgebrachte verspreid.

2017-heden actief lid EHBO Mill en Sint-Hubert

2018-heden Lid en voorzitter gehandicaptenplatform Mill

Onze inzichten in je inbox?

Schrijf je dan in voor de Wise up nieuwsbrief. Wekelijks nieuwe inzichten in je inbox.