Skip to content
Nieuws

Duurzaamheid en Human Capital

Datum
2 april 2015
Leestijd
3 minuten
Deel

In opdracht van de Regio West-Brabant voert Wise up op dit moment een onderzoek uit om inzicht te krijgen in de gevolgen van alle ontwikkelingen op het gebied van duurzame energievoorziening voor de situatie op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst en het formuleren van acties om mogelijke knelpunten op te lossen.

Al in 2007 heeft RWB uitgesproken duurzame ontwikkelingen als strategisch belangrijk te beschouwen voor de hele regio. Dit is gebeurd middels de ondertekening van de verklaring van Dussen door alle gemeenten over een duurzaam energiebeleid. Hierin hebben de 19 gemeenten bereid te zijn hun aandeel te leveren in de rijksdoelstelling:

  • Een duurzame energieproductie van 16% in 2020
  • Volledig duurzame energiehuishouding in 2050

In de opgestelde Energie Agenda 2013-2020 staan alle voorgenomen projecten benoemd die de komende jaren worden uitgevoerd verdeeld naar 5 thema’s:

1. Duurzame gebouwde omgeving.

2. Duurzame energieproductie

3. Duurzame bedrijven

4. Duurzame mobiliteit

5. Windenergie.

Het uiteindelijke doel van RWB (en ook landelijk) is om in 2050 energie-neutraal te zijn. Op 20 maart 2015 is binnen de Provincie Noord-Brabant het Brabants Energie akkoord ondertekent. De doelstellingen binnen dit akkoord zullen in lijn zijn met genoemde thema’s. De door RWB ingeslagen koers naar een duurzame energievoorziening en de stip op de horizon van energieneutraal in 2050 heeft belangrijke gevolgen, o.a. voor de omgeving: denk aan bijvoorbeeld windmolenparken, biomassa-bedrijven en zonnepanelen. Aan Wise up Arbeidsmarkt Consultancy is gevraagd om de vertaalslag te maken van deze ontwikkelingen naar het thema onderwijs-arbeidsmarkt en deze verder uit te diepen.

Een zogenaamde Human Capital Roadmap brengt focus aan en geeft West-Brabant de juiste handvaten om de benodigde acties te nemen op diverse strategische niveaus die ervoor zorgen dat de personeelsvoorziening gerelateerd aan de ontwikkelingen rondom duurzame energie gegarandeerd is.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Lars Damen.

Onze inzichten in je inbox?

Schrijf je dan in voor de Wise up nieuwsbrief. Wekelijks nieuwe inzichten in je inbox.