Skip to content
Nieuws

De implementatie van de Participatiewet: een kijkje bij gemeenten

Datum
1 mei 2015
Leestijd
2 minuten
Deel

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet een feit. Met de invoering van de Participatiewet gaat naast een uitbreiding van het takenpakket ook een forse bezuiniging gepaard. Gemeenten moeten met minder middelen meer mensen aan het werk helpen. Deze dubbele uitdaging vraagt van gemeenten dat ze strategisch nadenken over de manier van werken en de inrichting van sociale voorzieningen.

Wise up is een onderzoek gestart naar de keuzes die gemeenten maken betreffende de implementatie van de Participatiewet; hoe gaan gemeenten om met de veranderingen, wat betekent dit voor de uitvoering, de visie op de klant en de samenwerking in de regio?

Centraal in dit onderzoek staat de volgende vraagstelling:Welke keuzes maken gemeenten met betrekking tot de implementatie van de Participatiewet en welke gevolgen heeft dit voor het vormgeven van de dienstverlening?

Het onderzoek heeft tot doel om de invullingen van gemeenten op te halen en te delen, zodat gemeenten van elkaar kunnen leren. Daarnaast is het onderzoek bedoeld om te achterhalen wat de generieke overeenkomsten en knelpunten zijn bij de implementatie van de Participatiewet.

Om de onderzoeksvraagstelling te beantwoorden is gebruik gemaakt van de onderzoeksmethode van het semi-gestructureerde interview. Deze methode maakt het mogelijk om een gedetailleerd beeld per gemeente te construeren. In totaal hebben 6 gemeenten deelgenomen aan het onderzoek. De deelnemende gemeenten zijn: Heerlen, Oss, Weert, Tilburg, Drechtsteden en de samenwerkende gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden. Daarnaast heeft ook het UWV deelgenomen aan het onderzoek.

Het rapport is hier gratis te downloaden.

Onze inzichten in je inbox?

Schrijf je dan in voor de Wise up nieuwsbrief. Wekelijks nieuwe inzichten in je inbox.