De toekomst van werk, veel tech en veel ’touch’

Beroepen die alles te maken hebben met ‘big data’, de enorme sets data die we met z’n allen opslaan en uitwisselen via internet. Volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg, zijn dat de banen van de nabije toekomst. ‘Er komen beroepen waarbij mensen de commerciële toepassing van al die gegevens uitzoeken, of de data gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Er zijn ook beveiligers nodig voor al die gegevens.’

Intermediair schetste eerder al de vraag naar knappe koppen rondom data. Daaruit vloeien beroepen als datavisualiseerder, data-ingenieurs en data change agents; mensen die met de inzichten uit data organisaties veranderen. Inspelend op die vraag, zetten de universiteiten van Tilburg en Eindhoven in 2016 samen een ‘graduate school’ op met onder andere een masteropleiding Data Science.

‘Alles wat routine is, wat gestandaardiseerd is, en “door een draadje kan”, dus online, kan gedaan worden door robots’, zegt Henk Volberda, hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees het hele verhaal in Intermediair Magazine.

Wise up is als adviseur en projectmanager betrokken bij de commissie arbeidsmarktaanpak van Brainport2020. Ton Wilthagen is voorzitter van deze commissie. 

Succesvolle bijeenkomst Techniekplan op Toer

Dinsdag 2 juni 2015 heeft Noord- en Midden-Limburg, tijdens Techniekplan op Toer, laten zien dat deze regio veel kansen heeft op het gebied van onderwijs, ondernemerschap en overheid. Het gevoel van saamhorigheid en “samen de schouders er onder” is alom aanwezig. Er is een stevig fundament waarop de komende jaren gebouwd kan worden. De fenomenale extra instroom van leerlingen in het technisch vmbo onderwijs, de ontwikkeling van de vakmanschaproute en technologieroute en de recente toekenning van het Centrum voor Logistiek Vakmanschap en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek zijn excellente voorbeelden van good practice in de regio.

Inmiddels raakt men bovenregionaal en landelijk geïnteresseerd in de Limburgse aanpak. Op de bijeenkomst werd door aanwezigen benadrukt dat deze regio nog beter op de kaart moet middels “tell en sell”.

Ter informatie de links naar de filmpjes die deze middag zijn getoond:

https://www.youtube.com/watch?v=RAUNg5N12F4

https://www.youtube.com/watch?v=EgeLqsSGk3w

https://www.youtube.com/watch?v=H765q8tmjhg

Wise up is als programmamanager Techniekpact van de Provincie Limburg nauw betrokken bij de uitvoering van de Techniekketen Noord- en Midden-Limburg.

Techniekpact.nl/landsdelen/landsdeel-zuidoost/