Onderzoek: Oorzaak uitstroom van hbo-verpleegkundigen

De Coronacrisis maakt het extra duidelijk. Niet alleen het aantal bedden is de rem op de zorg die geleverd kan worden maar ook de mensen die het moeten doen!

Daarom is het extra belangrijk om de net afgestudeerden hbo-verpleegkundigen voor de zorg te behouden. Van alle leeftijdsgroepen stromen zij het vaakst uit. Dit was aanleiding voor AVANS Hogeschool om Wise up opdracht te geven onderzoek te doen naar de reden van deze uitstroom.

In dit onderzoek komen de belangrijkste redenen voor vertrek naar voren. Het rapport heeft, samen met onderzoek van IZZ en Transvorm geleid tot een actieprogramma behoud zorgpersoneel!

Er zijn een 6-tal hoofdredenen gevonden als reden voor de hoge uitstoom:

  1. Stage en onboarding. De start van een carrière in de zorgsector verloopt in veel gevallen niet soepel.
  2. Een aantal reden gecombineerd met elkaar zoals onregelmatige of ongunstige werktijden, hoge werkdruk en een hoge (fysieke) belasting. Maar ook redenen als het wensen van meer uitdaging, doorgroeimogelijkheden, betere beloning, waardering en werksfeer.
  3. Type persoonlijkheid. Er zijn 2 typen hbo-verpleegkundigen die vaker zullen uitstromen dan anderen, namelijk ‘zekerheidszoekers’ (zij ervaren m.n. een hoge werkdruk in combinatie met te weinig steun van collega’s) en ‘avonturiers’ (zij kunnen hun talenten niet kwijt in het werk).
  4. Mobiliteit op de arbeidsmarkt. Een overstap wordt gemaakt voor betere doorstroommogelijkheden of een interessantere functie inhoud.
  5. Generatiekloof. Afgestudeerde hbo-verpleegkundigen hebben het gevoel dat er negatief naar ze gekeken wordt door oudere medewerkers.
  6. Publieke opinie en debat. Alumni zijn van mening dat er een te negatief beeld wordt neergezet van de zorg.

Het komt niet vaak voor dat er slechts één reden is om te vertrekken bij een werkgever
of de zorgsector uit te stromen. Dit onderzoek heeft als doelstelling ook inzicht te
verschaffen in combinaties van factoren die bijdragen aan het uiteindelijke besluit om
bij een werkgever te vertrekken of de zorgsector uit te stromen. Een samenvatting van het onderzoek is hieronder te downloaden. Het actieprogramma is hier te bekijken.