Skip to content
Blog

Zet je organisatie steviger op de kaart bij medewerkers en collega’s! 3 concrete adviezen

Datum
17 januari 2023
Leestijd
5 minuten
Deel

Wil je de organisatie beter op de kaart zetten bij medewerkers en collega’s? Zeker in tijden van grote arbeidskrapte en hoge werkdruk is dit erg belangrijk om te aandacht aan te besteden. Dit kan door de corporate communicatie van je organisatie te verbeteren. In deze blog geef ik eerst 5 redenen waarom het zo vaak misgaat bij corporate communicatie. Daarna geef ik 3 concrete adviezen over hoe je dit kunt verbeteren.

Lang geleden

Lang geleden hadden we als mensheid alleen het kleitablet, het vuurteken of de postduif (zie je het nog voor je?) om over tijd en afstand met elkaar te communiceren. Nu we zijn aangekomen in het digitale tijdperk, barst het werkelijk van de mogelijkheden om altijd, overal en op elk gewenst tijdstip met andere mensen in contact te komen.

En toch….. met zoveel mogelijkheden…. lukt het veel organisaties niet altijd om in contact te blijven met hun medewerkers. Hoe is dat nou mogelijk anno 2023?

5 redenen

Ik geef je 5 redenen waarom het zo vaak misgaat bij corporate communicatie. Herken je ze, dan is het tijd om maatregelen te treffen.

 1. Veel is niet altijd beter

Juist omdat er zoveel communicatiekanalen zijn, is het moeilijk om daartussen als organisatie een plek te verwerven. Bezoekersaantallen op intranet dalen ten gunste van bijv. de whatsappgroep van de afdeling. Twitter gebruikt niet iedereen en Facebook is vooral voor vrienden en ouderen. Instagram en Tiktok leven met name onder jongeren. Op de zeepkist gaan staan is ouderwets en corporate mailtjes worden niet goed gelezen. Flyers zijn uit de mode en Linkedin is vooral goed voor banen. Lastig een strategie te bedenken dus als je iedereen wilt bereiken.

 1. Geen echt goede content

Organisaties communiceren opvallend vaak over procedures met hun personeel. Denk aan huisregels, arbeidsvoorwaarden, offerte-trajecten, opleidingsmogelijkheden, reorganisaties, jubilea etc. Maar om impact te hebben, is meer dan ooit content nodig die werkelijk wat toevoegt. De kritische gebruiker maakt sneller keuzes dan ooit over wat hij of zij wil weten of niet. Hij of zij is gewend vermaakt te worden en leest oppervlakkig. Beelden en filmpjes zijn in opmars evenals persoonlijke verhalen, vlogs en blogs.

 1. Koud versus warm

We zijn en blijven kuddedieren; op zoek naar warmte en aandacht. Respons is dus belangrijk. Als organisaties via hun communicatiekanalen teveel zenden en niet openstaan voor de signalen die mensen zelf uitzenden, of geen respons geven, blijven ze roependen in de woestijn. Daarom zijn ‘likes’ en ‘commentaar’ geven bij berichten ook zo belangrijk, daarmee komt er groepsgedrag en interactie tot stand.

 1. Geen boardroom onderwerp

Digitalisering is veelal niet besteed aan de boardroom. Er is altijd wel een financiële man of vrouw aanwezig maar veel directies en besturen hebben geen digitale specialist aan boord. Dus adequaat en effectief gebruik van digitale middelen in de corporate communicatie krijgt onvoldoende aandacht. “Doe maar…”, zullen veel directies zeggen bij een nieuw communicatievoorstel van hun staf. Maar tegenwoordig wil de medewerker (en klant) de missie en visie achter het nieuwsartikel weten (Waarom doen jullie dit? Wat is de echte betekenis die je toevoegt?), en die moet toch echt van de leider(s) zelf komen. Alleen zo krijg je bezieling en passie in je organisatie.

 1. Te grote span of control en thuiswerken

Door te strak ingerichte organisaties is de span of control van veel managers en teamleiders te groot geworden. Men ervaart veel werkdruk en weet daardoor onvoldoende wat er speelt op de werkvloer en bij de cliënt/klant. Ook is er simpelweg te weinig tijd om samen goed het doel van het werk te bepalen en de werkwijze uit te stippen. Face-to-face contact blijft erg belangrijk voor mensen. Dat weten veel managers ook wel. Maar maatwerk is niet meer mogelijk. Daarbij werken veel medewerkers tegenwoordig ook enkele dagen thuis wat het nog lastiger maakt in contact te blijven. Voor je het weet, wordt er nieuw administratief systeem ingevoerd om iedereen te controleren. Maar dit staat taakvolwassenheid en gedrevenheid in de weg.

Het moet anders

Het moet dus anders met de corporate communicatie. Maar hoe moet het dan wel?

Het doel van corporate communicatie is veelal drieledig ingericht:

 • De boodschap en visie van de organisatie overbrengen aan haar omgeving.
 • De directie, MT en staf communicatieboodschappen laten zenden (nieuws, procedures, aanbiedingen etc.).
 • Branding van de organisatie om de naamsbekendheid en eigen identiteit te vergroten.

Hier zouden twee extra zaken aan toegevoegd moeten worden:

 • Het intenser verbinden van de corporate communicatie met de totale missie en strategie van de organisatie.
 • Het meer tweezijdig maken van de communicatie door ook de communicatie meer in te richten rondom netwerken binnen- en buiten de organisatie.

3 concrete adviezen

Voor degenen die vandaag al willen beginnen, maak ik het nog een stapje concreter. Dit kan jij of jouw organisatie morgen al doen om zich te verbeteren:

 1. Het ontwikkelen van e-learning modules voor (nieuwe) medewerkers over de missie, visie en strategie van de organisatie. In deze modules kun je de leidinggevenden van het bedrijf via korte filmpjes ook aan het woord laten evenals enkele ervaren collega’s. De medewerkers kunnen zelf bepalen wanneer ze dit kijken. E-learning programma’s zijn tegenwoordig tegen lage licentiekosten te verkrijgen. Je zou zelfs gratis e-learnings kunnen aanbieden aan klanten als je markt daarvoor geschikt is.
 2. De invoering van een zgn. corporate app, geschikt voor zowel PC, tablet als smartphone. De smartphone heeft iedereen in de zak dus als je met deze app gaat communiceren, kom je direct binnen bij medewerker of klant. Er zijn verschillende goede apps ontwikkeld. Via deze app is het belangrijk om voortdurend de corporate communicatie te verbinden met de totale missie en strategie van de organisatie. De organisatie wordt hiermee een netwerkorganisatie die iedereen met elkaar in verbinding brengt. Sommige apps halen ook diverse bestaande social mediakanalen binnen (zoals Facebook, Twitter, Linkedin) en voegen er vervolgens eigen nieuwe toepassingen aan toe.
 3. Het responsive maken van de communicatie door er veel meer een tweezijdig verhaal van te maken. Dit kan door het loslaten van een bepaalde managementstijl in de organisatie zodat er meer ruimte komt voor eigen initiatieven van medewerkers en klanten. Hieronder zie wat er moet veranderen en welke managementstijl gewenst is:
  Minder doen Vaker doen
Stijl Directief leidinggeven Coachen
  Controle uitoefenen op het werk, de processen en de details Creativiteit stimuleren en monitoren resultaten
  Nadruk leggen op het “hoe” Nadruk leggen op het “waarom”
  Volgers afdwingen door macht Volgers creëren door inspirerende ideeën
Communicatie Vrijblijvend gebruik sociale netwerken Bewust gebruik sociale netwerken, zowel intern als extern strategie bepalen
  Eén-op-één management Many-to-many management (medewerkers trekken anderen mee)
  Lange teksten mailen Korte teksten mailen of appen
  Bellen via de telefoon Online webcommunicatie (app, chat of Teams)
  Vergaderen Ad hoc contact leggen indien nodig

Het mooie is dat je hier zelf direct al mee kan starten (of doorgaan natuurlijk). Als bovengenoemde managementstijl én e-learnings én de succesvolle implementatie van een corporate communicatie-app samenvallen, ontstaat online en offline synergie.

De opbrengst

De vraag is vervolgens wat goede corporate communicatie eigenlijk oplevert. De opbrengst is als volgt te beschrijven:

 • Als je “brand” goed is, spreekt zich dit rond. Mensen wil bij je organisatie horen. Het is dus goed voor het behoud van zittend personeel, ook heel fijn in tijden van arbeidskrapte.
 • Je vergroot de aantrekkelijkheid als werkgever; het leidt dus ook tot meer geschikt personeel dat zich meldt voor vacatures, belangrijk nu de arbeidsmarkt krap is.
 • Het leidt tot helderheid in doel en strategie voor eenieder die met de organisatie te maken krijgt.
 • Het netwerk rondom de organisatie wordt versterkt.

Wil je meer inzicht welke maatregelen in tijden van grote personeelskrapte nog meer mogelijk zijn om voldoende personeel te werven en behouden, download dan nu onze Whitepaper “Vijf strategische draaiknoppen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken”.

Onze inzichten in je inbox?

Schrijf je dan in voor de Wise up nieuwsbrief. Wekelijks nieuwe inzichten in je inbox.