Skip to content
Blog

Open hiring: is het iets voor jouw bedrijf?

Datum
5 september 2023
Leestijd
4 minuten
Deel

In de huidige krappe arbeidsmarkt kan het voor jou als werkgever lastig zijn om goed personeel aan te trekken. Dit, terwijl er in Nederland duizenden mensen thuis zitten, die wel kúnnen werken. Als werkgever kun je middels de traditionele wervingsmethodes op zoek gaan naar deze mensen, maar je kunt ook eens andere methodes proberen. Een voorbeeld daarvan is open hiring. We schreven al eerder een blog over dit concept voor gemeenten, maar nu richten we ons tot jouw bedrijf.

Wat is open hiring?

Open hiring is een wervingsmethode waarbij je als werkgever mensen in dienst neemt zonder traditionele sollicitatieprocedures, zoals het invullen van sollicitatieformulieren, het beoordelen van cv’s en het voeren van sollicitatiegesprekken. De focus ligt op het beoordelen van een persoon op basis van motivatie en potentieel, in plaats van achtergrond, opleiding of werkervaring. Deze aanpak biedt mensen die normaliter moeilijk aan werk komen een eerlijke kans om aan de slag te gaan, ongeacht hun persoonlijke omstandigheden.

Bij open hiring plaatst jouw bedrijf een vacature zonder enige screening of selectiecriteria. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich aanmelden voor de baan, meestal door hun naam op een wachtlijst te zetten. De eerste persoon op de wachtlijst wordt aangenomen voor de beschikbare functie, op basis van een contract zoals ook aan reguliere werknemers wordt geboden. Er is sprake van een proefperiode, waarin beide partijen aan elkaar kunnen wennen. Zodra er een nieuwe vacature beschikbaar is, wordt de volgende persoon op de wachtlijst ingeschakeld. Als jouw bedrijf open hiring implementeert, biedt je ook ondersteuning en begeleiding aan nieuwe werknemers, om hen te helpen bij hun integratie in de organisatie.

Waar komt het vandaan en waar staan we nu?

Het concept open hiring is in 1982 ontstaan in de Verenigde Staten en in 2019 werd het voor het eerst toegepast door een Nederlands bedrijf. Inmiddels zijn er door open hiring 563 mensen aan het werk geholpen en staan er 235 mensen klaar om aan de slag te gaan. In Nederland is de maatschappelijk investeerder Start Foundation de aanjager van open hiring. Zij zet projecten op, deelt informatie en investeert in initiatieven, met als doel om bij te dragen aan een maatschappij waarin iedereen werkt en die voor iedereen werkt. Op het door Start Foundation ontwikkelde platform www.openhiring.nl kun je als werkgever jouw vacatures plaatsen en kunnen werkzoekenden er direct op reageren.

Successen met open hiring

Er zijn al verschillende succesverhalen van Nederlandse bedrijven die open hiring toepassen. Het eerste bedrijf dat in 2019 in ons land met het concept aan de slag ging, is het internetbedrijf in babyartikelen MamaLoes. Het bleek een groot succes, want er schreven zich meer dan honderd mensen op de wachtlijst in en binnen korte tijd werden er zes aangenomen. Nog steeds werft het bedrijf personeel met open hiring. De openstaande functies zijn gericht op logistieke werkzaamheden, want deze blijken het meest geschikt. De eigenaresse is vooral positief over de welwillendheid en motivatie van de nieuwe werknemers.

Dat geldt ook voor Chain Logistics, het tweede Nederlandse bedrijf dat startte met open hiring. Dit bedrijf vindt het vooral belangrijk om sociaal te ondernemen en iets te doen voor de maatschappij. Net zoals MamaLoes en Chain Logistics komen de positieve geluiden ook vanuit andere bedrijven in Nederland, voornamelijk actief in de horeca, logistiek, productie en schoonmaak.

Open hiring voor jouw bedrijf

Wil je binnen jouw bedrijf het concept open hiring toepassen, dan bieden onder andere Start Foundation, het regionale werkgeversservicepunt en het UWV veel bruikbare informatie aan: van persoonlijke ondersteuning tot marketingmateriaal. Daarnaast bevelen wij jou de volgende tips en trucs aan:

  • Ken de principes: zorg dat jouw bedrijf goed weet wat open hiring inhoudt en wat de principes ervan zijn. Open hiring is gebaseerd op het idee van gelijke kansen en het verminderen van vooroordelen bij het wervingsproces.
  • Communiceer duidelijk: zorg ervoor dat de open hiring-aanpak duidelijk wordt gecommuniceerd naar potentiële sollicitanten en andere belanghebbenden. Uitleg over de werking van het proces is belangrijk.
  • Maak functievereisten bekend: vermeld duidelijk de essentiële functievereisten voor de openstaande positie, zoals de benodigde vaardigheden of beschikbaarheid. Dit helpt potentiële kandidaten om te bepalen of ze geschikt zijn voor de functie.
  • Investeer in training en begeleiding: bij open hiring kunnen mensen reageren die mogelijk minder ervaring hebben. Investeer in training en begeleiding om nieuwe medewerkers te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden en het succesvol integreren in je bedrijf.
  • Creëer een inclusieve werkomgeving: het is belangrijk dat nieuwe medewerkers zich welkom voelen en worden ondersteund. Ook de huidige medewerkers moeten zich comfortabel voelen bij het concept.
  • Monitor en evalueer het proces: blijf het open hiring-proces monitoren en evalueren om te bepalen of het de gewenste resultaten oplevert. Verzamel feedback van nieuwe en bestaande medewerkers en pas indien nodig de benadering aan om de effectiviteit te vergroten.

Conclusie

De huidige krappe arbeidsmarkt maakt het werkgevers lastig om aan goed personeel te komen. Er zitten mensen thuis die zeker kunnen werken, maar hoe kun jij als werkgever hen bereiken? In deze blog beschreven wij de methode van open hiring als mogelijke oplossing. Deze niet-traditionele wervingsmethode kun je proberen om te ervaren of je hiermee goed personeel aan weet te trekken.

Wise up Consultancy heeft een whitepaper geschreven met trends en aanbevelingen om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan op strategisch niveau. Mocht je benieuwd zijn en meer willen lezen over de strategische draaiknoppen, klik dan hieronder:

Onze inzichten in je inbox?

Schrijf je dan in voor de Wise up nieuwsbrief. Wekelijks nieuwe inzichten in je inbox.

Gebruikte bronnen

Open Hiring (2023). Webpagina: Het ontstaan van Open Hiring

Chain Logistics (2020). Interview: Open Hiring bij Chain Logistics

Start Foundation (2019). Nieuwsbericht: MamaLoes heeft Nederlandse primeur van Open Hiring