Skip to content
Blog

De 5 voordelen van een Human Capital Agenda

Datum
7 juni 2022
Leestijd
5 minuten
Deel

Aan de basis van regionale ontwikkeling en regionaal arbeidsmarktbeleid staat meestal een Human Capital Agenda (HCA). Een Human Capital Agenda geeft richting aan de activiteiten in de regio die worden ondernomen ter versterking van de regionale economie. In dit blog gaan we dieper in op wat een HCA precies is en welke voordelen je hieruit kunt halen.

Wat is een HCA?

Een human Capital Agenda is een plan van aanpak om de (toekomstige)arbeidsmarktknelpunten te verkleinen of op te lossen en om kansen voor bijvoorbeeld de onderkant van de arbeidsmarkt te benutten. Regio’s en provincies hebben bepaalde ambities op het gebied van economische ontwikkeling, duurzaamheid, behoud van werkgelegenheid. Ook bedrijfsleven en sectororganisaties maken (groei)plannen die zij graag uitgevoerd zien worden. Het ontbreken van talent met de juiste competenties kan het behalen van deze ambities in de weg staan. Om de knelpunten tijdig te signaleren en toekomstige kansen te benutten wordt een Human Capital Agenda opgesteld. Hierin staan met passende maatregelen die aansluiten bij de regionale situatie en ontwikkelingen.

Waarom wordt een HCA ontwikkeld?

Talent is schaars. Zeker in tijden van hoogconjunctuur, zoals nu. Bovendien oefenen transities (energie, digitalisering, etc.) in toenemende mate een druk uit op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Het is daarom van belang om vast te stellen welke doelen (ambities) worden nagestreefd op het gebied van economie & innovatie en duurzaamheid & milieu. Wanneer de uit te werken sectoren en doelen helder zijn is de volgende stap om na te denken over het talent.

Het proces van het opstellen van een Human Capital Agenda is belangrijker dan het produceren van de tekst. Door de regio in te gaan, met veel verschillende partijen te spreken, partijen bij elkaar te brengen wordt gedurende het proces gewerkt aan draagvlak en commitment voor de agenda. Het is een combinatie van onderzoek doen en netwerken. Voor elke regio zal het dus ook anders zijn hoe snel een Human Capital Agenda opgesteld kan worden. Zijn netwerken al goed georganiseerd, is bekend welke ontwikkelingen impact gaan hebben op de regio en zijn partijen bereid de schouders hieronder te zetten dan gaat het sneller dan wanneer dit allemaal moet worden opgebouwd. Soms kan het ook per sector in een regio verschillen. Er kan dan voor worden gekozen om eerst voor één sector een HCA op te stellen. De anderen volgen dan later wel.

De 5 voordelen van een Human Capital Agenda

  1. Inzicht in de kenmerkende sectoren van de regio. Door het ontwikkelen van een HCA verkrijg je dieper inzicht in de (economische)structuur van de regio. Dit is belangrijke kennis voor het ontwikkelen van passend beleid.
  2. Inzicht in de regionale arbeidsvraag en aanbod (en mismatch). Door onderzoek te doen naar de vraag- en aanbodzijde wordt de gap hiertussen inzichtelijk gemaakt. Hierdoor maak je de knelpunten in de regio inzichtelijk en kan je concrete acties ontwikkelen die ook echt bijdragen aan het verkleinen van de mismatch.
  3. Inzicht in de sterke kanten en unieke kansen van de regio. Elke regio is uniek en heeft zijn eigen sterke kanten en specifieke kansen. Door hier onderzoek naar te toen kan je deze zo inzetten dat ze de uitvoering van je arbeidsmarktbeleid en ambities ten goede komen.
  4. Extra focus op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een HCA biedt de mogelijkheid eens extra te kijken naar personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en hoe deze toch meegenomen kunnen worden. Vaak worden er nieuwe kansen gesignaleerd om mensen in te zetten in zinvol werk. Dit is belangrijk voor de levenskwaliteit van de betreffende personen, maar ook voor de regionale econome.
  5. Concrete acties en aanbevelingen waarmee je aan de slag kunt. Uit de verschillende analyses in de HCA komen concrete acties die direct ingezet kunnen worden om het arbeidsmarktbeleid verder vorm te geven. Zo zorg je er als regio voor dat je geen kansen laat liggen, versterk je het regionale beleid en zorg je dat vraag en aanbod dichter bij elkaar komen. Dit stimuleert de economische ontwikkeling in het gebied.

Benieuwd wat een HCA kan betekenen voor jouw regio of organisatie? Als adviesbureau heeft Wise up heeft veel ervaring met het opstellen van breed gedragen Human Capital Agenda’s. Zo hebben we eerder o.a. HCA’s ontwikkeld voor de energietransitie, voor duurzaamheid en voor agrifoodbusiness, maintenance en logistiek. Neem eens contact met ons op, dan kijken we samen wat we voor jou kunnen betekenen.

Onze inzichten in je inbox?

Schrijf je dan in voor de Wise up nieuwsbrief. Wekelijks nieuwe inzichten in je inbox.