Leraar worden in de techniek minder populair

Fontys Hogescholen Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek (BEnT) voert momenteel de opleiding leraar technisch beroepsonderwijs en opleidingsvarianten daarvan uit. Daarbij is sprake van een voltijds- en deeltijdsvariant welke beide opleiden voor leraar 2e graads binnen het (v)mbo. Met name de instroom van de voltijdsvarianten is in de afgelopen jaren teruggelopen, tot de mogelijkheid waarbij het voortbestaan van de opleiding in het geding komt. Aan de andere kant is er momenteel veel aandacht voor techniekonderwijs en de instroom van studenten is gestaag groeiende. Als er dan te weinig instroom is aan nieuwe docenten zullen zich hier op korte termijn problemen gaan voordoen.

Wise up is gevraagd zowel de vraag- als de aanbodkant nader te onderzoeken en op basis hiervan een advies te geven aan Fontys voor de toekomstmogelijkheden van deze opleiding voor alle varianten.

Het onderzoek is inmiddels afgerond en de managementsamenvatting is hier te downloaden. Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Maartje of Lars.

Hoe effectief zijn de Quickscans Ervaringscertificaat?

Het afgelopen jaar heeft Wise up voor de Projectdirectie Leren & Werken 70 Quickscans Ervaringscertificaat ontwikkeld. Dit zijn testen waarmee iemand kan zien in hoeverre hij/zij geschikt is voor een Ervaringscertificaat (EVC) voor een bepaalde opleiding op MBO of HBO niveau. Deze testen waren te vinden op www.ervaringscertificaat.nl en bleken een groot succes. Ze zijn inmiddels meer dan 10.000 keer ingevuld!

De projectdirectie vindt het belangrijk om te weten wat het effect is van deze Quickscans; vragen mensen na het invullen daadwerkelijk een Ervaringscertificaat aan? Of gaan ze een opleiding volgen? De afgelopen maanden heeft Judith van der Vlugt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de Quickscans en is hierop afgestuurd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Belangrijkste conclusies is dat 29% na het invullen van een Quickscan echt stappen onderneemt in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Dat kan zijn het aanvragen van een Ervaringscertificaat, het volgen van een opleiding of het eerst aanvragen van een Ervaringscertificaat en daarna het volgen van een opleiding. Uit het onderzoek is gebleken dat de Quickscans een krachtig wervingsinstrument zijn om mensen te stimuleren hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.