Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten gelanceerd

Eén aanspreekpunt voor alle landelijke werkgevers die inclusief willen ondernemen.

Wethouder Huib van Olden van gemeente ’s-Hertogenbosch heeft donderdag 15 juli samen met de directeur van de VNG Gert-Jan Bakker het Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten (Landelijk WSP) gelanceerd. Hierbij kunnen ondernemers, werkgevers en de gemeenten hier terecht met al hun vraagstukken omtrent inclusief ondernemen op landelijk niveau.

Inclusief ondernemen is een vorm van ondernemen waarbij een organisatie draait op de gelijkwaardige inzet van medewerkers met diverse achtergronden en arbeidsmogelijkheden.

De dienstverlening van het Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten

Het Landelijk WSP ondersteunt landelijke werkgevers en gemeenten door ze met elkaar in contact te brengen. Zij maakt per werkgever een set van regio-overstijgende afspraken om mensen met een bijstandsuitkering duurzaam en betaald aan de slag te helpen. Het doel is steeds een aanpak te ontwikkelen die rekening houdt met de belangen en wensen van werkgevers. De gemeenten werken samen met UWV in 35 arbeidsmarktregio’s die elk hun eigen werkgeversservicepunt hebben. De afspraken met de landelijke werkgevers leiden via deze regionale werkgeversservicepunten tot veel lokale matches op werk. Grote werkgevers waarmee inmiddels afspraken lopen zijn bijv. Albert Heijn, ISS en Praxis. Het gaat om honderden arbeidsplaatsen per jaar die op deze manier ingevuld kunnen worden. De talenten van het onbenut arbeidspotentieel in heel Nederland staan hierbij centraal.

Inge Willems senior-consultant en coördinator bij het Landelijk WSP en Liese van Oort in opdracht bij het Landelijk WSP als communicatie adviseur hebben bijgedragen aan de succesvolle lancering van de het Landelijk WSP en de ontwikkeling van haar online identiteit. Het resultaat:  Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten.

Meer informatie over het Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten
Wilt u meer weten over wat het Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten voor u kan betekenen op het gebied van inclusief ondernemen? Neem contact met ons op voor meer informatie en ontdek de mogelijkheden. Meer informatie vindt u op de website van Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten. Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u terecht bij Liese van Oort liese.vanoort@lwspgemeenten.