Aftrap project Innovatie in medewerkers- en cliëntparticipatie

ZZG zorggroep in Gelderland start per 1 september met het vormgeven van een cliënt participation platform.  De nadruk in de ouderenzorg komt steeds meer en meer te liggen op het empowerment van de cliënt. Oftewel hoe kan de zorgbehoevende cliënt zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Dit is een uitdaging voor zowel de cliënt als voor de zorgprofessional. Deze uitdaging neemt met zich mee dat de communicatie tussen de cliënt, zijn sociale omgeving en de zorgmedewerkers extra aandacht moet krijgen. Om dit te bewerkstelligen wordt een digitaal cliënten- en medewerkersplatform vormgegeven om  zorgprofessionals op de juiste manier te ondersteunen en faciliteren.

Onze consultant Lars Damen neemt het projectmanagement op zich om dit platform vorm te geven. Ook voeren wij de begeleiding uit die de implementatie van dit nieuwe platform behoeft. Op die manier wordt er extra aandacht besteed aan het gebruik van het nieuwe systeem en krijgen cliënten en medewerkers de ondersteuning die nodig is om het systeem eigen te maken.