Skip to content
Nieuws

Op naar zekerheid van werk en van vervulde vacatures in Zuidoost Nederland

Datum
3 juli 2018
Leestijd
4 minuten
Deel

New Deal Zuidoost-Nederland:
op naar zekerheid van werk en van vervulde vacatures
Geldrop, 27 juni

Luuk Hammecher programmamanager bij Brainport Network is vanuit Wise up betrokken bij het vormgeven van de New Deal Zuidoost-Nederland. De New Deal van Zuidoost Nederland werkt aan een gezonde arbeidsmarkt die klaar is voor de toekomst.

‘In Zuidoost-Nederland zijn mensen verzekerd van werk en bedrijven en instellingen verzekerd van mensen.’ Dit perspectief staat centraal in de vandaag gesloten New Deal voor regio Zuidoost-Nederland door zes triple helix regio’s en de provincies Noord-Brabant en Limburg, verenigd in Brainport Network. De afspraak is om met te bundelen regionale en landelijke krachten vorm te geven aan een vernieuwend arbeidsmarktstelsel op de schaal van en toegesneden op Zuidoost-Nederland. Prioriteit krijgt Leven Lang Ontwikkelen: met doorlopende scholing en ontwikkeling van mensen inspelen op regionaal benodigde competenties.

Foto: Bram Saeys; Brainport Network Kastelenoverleg met oa Dries van Agt, Wim van de Donk, John Jorritsma, Harry Hendriks, Luc Soete, Ton Wilthagen, Henny de Haas, Rene van Rijn, John in 't Groen, Marjolein van Bruggen, Ber Pauli, Emile Aarts, Niene Meijer, Cas Verstappen, Alex Pap, Abel Goedegebuure
Foto: Bram Saeys; Brainport Network Kastelenoverleg met oa Dries van Agt, Wim van de Donk, John Jorritsma, Harry Hendriks, Luc Soete, Ton Wilthagen, Henny de Haas, Rene van Rijn, John in ’t Groen, Marjolein van Bruggen, Ber Pauli, Emile Aarts, Niene Meijer, Cas Verstappen, Alex Pap, Abel Goedegebuure

De Brainport Network partners, in de persoon van afgevaardigde topbestuurders, zetten hun handtekeningen onder de New Deal tijdens de jaarlijkse bijeenkomst op Kasteel Geldrop met netwerkcontacten van binnen en buiten Zuidoost-Nederland uit overheid, bedrijfsleven en het onderwijs- en kennisveld.

Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt Tilburg University en bestuurder van Brainport Network, over de achtergrond van de New Deal: “Telkens herhaalt de geschiedenis zich. Is er een crisis, dan komen mensen aan de kant te staan. Tot ze ineens weer, van de reservebank, met te weinig wedstrijdritme het veld in moeten. Zo kampt Zuidoost-Nederland nu met een gebrek aan geschikt personeel, terwijl er rijkelijk economische kansen liggen. Erg schadelijk. Het remt af en werkt een volgende crisis in de hand. Met de New Deal willen we dit doorbreken en ervoor zorgen dat menselijk kapitaal niet langer de achilleshiel is van de economie.”

Zebrapaden voor talent
De New Deal richt zich op een arbeidsmarkt die talent voortdurend optimaal benut. “Een arbeidsmarkt met zebrapaden naar een passende plek voor iedereen met de ambitie om te werken, van mensen in loondienst en flexwerkers tot zzp’ers en langdurig werkzoekenden”, schetst Wilthagen. Eerste aandacht gaat uit naar toegang tot scholing en ontwikkeling en in het verlengde daarvan naar het vergemakkelijken van een oversteek van functie naar functie dan wel van branche naar branche. Een actie in dat verband is het voor de regio intersectoraal samenbrengen van opleidings- en ontwikkelingsfondsen. Op de agenda staat verder onder andere het bevorderen van delen van arbeidsmarktinformatie met de inzet van het door Brainport Network ontwikkelde online arbeidsmarktdashboard.

Gaat het om het daadwerkelijk van de grond krijgen van Leven Lang Ontwikkelen, dan ligt de bal ook bij werknemers en werkgevers zelf. “Met de New Deal dagen we beide uit om mee te doen en een gezamenlijk belang te dienen. Zijn mensen bereid zichzelf te blijven ontwikkelen en zo nodig te switchen van baan, dan kunnen ze altijd ergens in de regio aan de slag. En investeren bedrijven en organisaties volop in de ontwikkeling van personeel, dan betaalt zich dat uit in de beschikbaarheid van de juiste mensen met de juiste kwalificaties op het juiste moment.”

Groeimodel
Zuidoost-Nederland biedt de omvang en economische samenhang – denk aan techniekgerelateerde bedrijvigheid – voor ‘een eigen arbeidsmarkt’, maar fungeert binnen een grotere context als motor van de nationale economie en Europese innovatieregio. Daarom zijn zowel regionale als landelijke en Euregionale partijen welkom om mede invulling te geven aan de New Deal. Brainport Network faciliteert dat en verbindt initiatieven. Een groeimodel is het vertrekpunt, met uitvoering in de regio’s voorop. “Waar we bijvoorbeeld graag het recente Brainport Talent & Skills akkoord adapteren leggen we tegelijkertijd de link met het onlangs hernieuwde, landelijke Techniekpact waarin Brainport Network vertegenwoordigd is en werken we samen met Vlaamse arbeidsmarktpartners binnen het Interreg project Werkinzicht.”

Tal van netwerkcontacten zijn in de afgelopen periode al inhoudelijk op de New Deal aangehaakt en staan klaar om hun steentje bij te dragen, waaronder het landelijk Techniekpact, landelijk en regionaal georganiseerde sectoren en O&O fondsen, werkgeversorganisaties (onder andere Techniekcoalitie van FME, Metaalunie en Uneto-VNI), werknemersvertegenwoordigers, onderwijsinstellingen op alle niveaus, het kabinet, de rijksoverheid, de SER, SBB en UWV.

Showcases
Verschillende, lopende activiteiten van Brainport Network partners waarop de New Deal voortbouwt, werden tijdens de bijeenkomst uitgelicht in een videoreportage. Deze staat online op: www.brainportnetwork.nl/newdeal.

Over Brainport Network

Zes regio’s en de provincies Noord-Brabant en Limburg verenigen in Brainport Network hun krachten, gericht op innovatiegedreven economische ontwikkeling van Zuidoost-Nederland. Brainport Network verbindt regionale netwerken die elk hun oorsprong hebben in nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen – in zogenaamd ‘triple helix’ verband. Het resultaat is één groot ‘netwerk van netwerken’ met korte lijnen voor het brengen en halen van kennis die raakt aan economische ontwikkeling. Brainport Network opereert als innovatieve projectontwikkelaar, Euregionale denker en doener en ambassadeur in Den Haag en Brussel van economische kansen in Zuidoost-Nederland.

Noot voor de redactie

Ton Wilthagen is beschikbaar voor vragen vanuit de pers: Wilthagen@uvt.nl, 06-18438670.
Voor meer informatie:
www.brainportnetwork.nl/newdeal

Onze inzichten in je inbox?

Schrijf je dan in voor de Wise up nieuwsbrief. Wekelijks nieuwe inzichten in je inbox.