Skip to content
Nieuws

Extra geld voor MKB via subsidieregeling MKB!dee

Datum
24 mei 2019
Leestijd
3 minuten
Deel

Hoe maakt u van uw bedrijf een lerende organisatie? De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben, in het kader van de gezamenlijke ambities op Leven Lang Ontwikkelen, besloten om de komende 3 jaar in totaal 4,5 miljoen euro toe te voegen aan het budget van MKB!dee! Dit jaar 3 ton, komend jaar 2,7 miljoen en in 2021 1,5 miljoen. De MKB!dee regeling is geopend tot en met 27 augustus 17.00 uur.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is MKB-idee.jpg

De doelgroep van MKB!dee zijn ondernemers met een bedrijf tot 250 werknemers. Ook andere partijen mogen een subsidieaanvraag indienen, maar hun voorstellen moeten zich dan wel richten op mkb-ondernemers. Minimaal 65% van de deelnemers in het samenwerkingsverband moet een mkb-ondernemer zijn. Een individuele ondernemer die een aanvraag doet, kan maximaal € 144.999,- krijgen. Een samenwerkingsverband kan maximaal € 200.000,- aanvragen. Het maximumbedrag per deelnemer aan een samenwerkingsverband is € 124.999,-. Om versnippering te voorkomen is het minimumbedrag vastgesteld op € 25.000,-. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten.

Het project moet zich richten op één van de volgende soorten investeringen:

    • Investeringen die zorgen voor meer technisch opgeleid personeel

    • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering

    • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

Het gaat bijv. om het ontwikkelen van e-learning, het stimuleren van een leercultuur of het ontwikkelen van nieuwe skills. Opleidingskosten zijn niet subsidiabel. Wise up kan ondersteuning bieden bij.

Onze inzichten in je inbox?

Schrijf je dan in voor de Wise up nieuwsbrief. Wekelijks nieuwe inzichten in je inbox.