Skip to content
Blog

Organiseren zonder macht en hiërarchische bevoegdheid: netwerken

Datum
16 maart 2021
Leestijd
3 minuten
Deel

Organisaties heroriënteren zich geregeld hun core business. Oftewel ze denken na over de vragen: Wat doen we zelf?…make en Wat kopen we in?…buy. W. Powel beschreef nog een derde manier om tot uitwisseling te komen in zijn artikel Neither Market, Nor Hierarchy maar samenwerken oftewel Network.

Make (hiërarchie)

Als een organisatie besluit diensten en producten zelf te maken dan maakt de organisatie gebruik van hiërarchie om economische uitwisseling te realiseren. De organisatie neemt medewerkers in dienst, die een bepaalde rol of taak vervullen binnen het bedrijfsproces. Deze medewerkers leveren arbeid in ruil voor loon. Ondanks de goede relatie die je wellicht hebt met je werkgever is er toch een vorm van afhankelijkheid. Simpel gezegd: soms moet je gewoon even doen wat de baas je vraagt. Deze manier van organiseren is eigenlijk helemaal niet zo flexibel als we soms denken. Menig verandermanager slaagt niet in de opdracht om een verandering succesvol te implementeren.

Buy (market)

Wat een organisatie niet besluit zelf te doen koopt het in. De organisatie maakt gebruik van de diensten die er worden aangeboden. Er wordt onderhandeld over contracten. Is er eenmaal een contract gesloten dan kan de uitwisseling van goederen of diensten gaan plaatsvinden. Wanneer een organisatie ontevreden is over de kwaliteit wordt de leverancier hierop aangesproken met als ultieme consequentie, overstap naar een ander. Dit maakt deze manier van uitwisseling zeer flexibel.

Naast deze twee vormen is er dus nog een derde manier waarop organisaties komen tot economische uitwisseling. Namelijk Netwerken! Mijn persoonlijke favoriet. Niet omdat deze superieur is aan de andere twee, helemaal niet. Maar gewoon uit persoonlijke interesse, omdat je met een samenwerking van verschillende organisaties problemen kan oplossen die voor één bedrijf te groot zijn (zogenaamde Wicked problems).

Netwerken

Netwerken moet gezien worden als een derde manier waarop organisaties komen tot economische uitwisseling. Netwerksamenwerking wijkt op een aantal punten sterk af van de eerder genoemde uitwisselingen via de markt of hiërarchie:

  • Partners in het netwerk moeten aanvullende sterktes hebben. Elke partner levert een bijdrage die een ander niet kan leveren. Doordat de verschillende partijen elkaar aanvullen ontstaat er een wederzijdse afhankelijk. Samen werken ze aan een gezamenlijk doel. Ook wel aangeduid met de R (Result).
  • De relatie staat centraal om tot uitwisseling te komen. Er zullen heel wat kopjes koffie gedronken moeten worden voordat de samenwerking staat, maar als de samenwerking eenmaal van de grond komt kunnen bijzondere resultaten worden bereikt. Elke partner moet een bijdrage leveren en voordeel halen uit de samenwerking.
  • Partijen moeten niet deelnemen om snel winst te maken of nemen deel om vooral te “halen”. Zonder te brengen is een netwerk samenwerking niet duurzaam en valt het snel weer uit elkaar. Iedereen in het netwerk moet beter worden van de samenwerking.

Het opzetten van netwerksamenwerkingen vraagt een andere taal en ander gedrag. Een goede manager kan volledig falen als netwerkmanager als hij zich niet aanpast. Welk gedrag belangrijk is voor een netwerkmanager deel ik graag in mijn volgende blog.

Heb jij onze whitepapers al ontdekt?

Deze kun je gewoon gratis aanvragen bij whitepapers

 Je ontvangt dan ook de wekelijkse vervolgblogs over trends gemakkelijk in je mail

Over Wise up Consultancy: Wij helpen (semi)overheden, onderwijsinstellingen en netwerkorganisaties bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en economie. Dit doen we door het inzetten van ervaren project- en programmamanagers, enthousiaste onderzoekers en bevlogen adviseurs. Hiermee brengen we complexe opdrachten en vraagstukken van onze klanten tot een succesvol resultaat zodat zij zelf kunnen excelleren. Hiermee bewerkstelligen we maatschappelijke impact door de arbeidsmarkt in balans te houden en zo veel mogelijk mensen mee te laten doen.

Onze inzichten in je inbox?

Schrijf je dan in voor de Wise up nieuwsbrief. Wekelijks nieuwe inzichten in je inbox.