Skip to content
Blog

Hoe bevorder je inclusief werkgeverschap in je organisatie?

Datum
28 juni 2022
Leestijd
4 minuten
Deel

Inclusief werkgeverschap is een voorwaarde voor het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt. Door het tekort aan personeel en maatschappelijke discussies buigen verschillende organisaties zich over het thema diversiteit en inclusie. Het is inmiddels duidelijk dat diversiteit in je organisatie zorgt voor betere resultaten. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een werkomgeving met een gelijke man/vrouw-verdeling, het 15% beter doet. Ook blijkt dat hoe groter de culturele diversiteit in een organisatie, hoe groter de kans op betere prestaties. Inclusieve werkgevers zetten daarom in op een werkcultuur waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht gender, sekse, etniciteit, kleur, afkomst, geaardheid of beperking.

Toch blijkt uit cijfers dat een groot deel van de Nederlandse bedrijven nog te weinig doet op het gebied van inclusief werkgeverschap. Maar liefst 82% geeft zelfs aan niets te willen doen met inclusie, en als ze het willen, weten ze niet waar ze zouden moeten beginnen. Verschillende landelijke en regionale initiatieven richten zich hierop, en ook met Wise Up zijn we bij verschillende projecten betrokken. Het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt is alleen mogelijk is als werkgevers inclusiviteit omarmen en allereerst in hun eigen organisatie bevorderen. Hiervoor zijn een aantal dingen cruciaal en deze delen we graag met jullie.

Inclusieve communicatie

De manier waarop je spreekt en schrijft bepaalt voor een groot deel hoe je zowel intern als extern bij anderen overkomt en of ze zich aangetrokken voelen tot jouw organisatie. Inclusieve communicatie betekent dat je rekening houdt met anderen en zorgt voor herkenbaarheid.  Dit zorgt intern voor betere resultaten, wat uiteraard belangrijk is voor het voorbestaan van je organisatie. Maar ook extern is het van belang want het beïnvloedt uiteindelijk ook met wie je samenwerkt en hoe men jouw organisatie zal onthouden. Inclusief communiceren bevorder je op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

  • Maak gebruik van zowel vrouwelijke als mannelijke woorden; spreek niet over hij/zij maar over wij of men
  • Voorkom onbewuste discriminatie! Spreek bijvoorbeeld niet ‘ouderen/jongeren’ of ‘allochtoon/autochtoon’.
  • Laat zien je dat inclusie belangrijk vindt! Maak gebruik van beeldmateriaal dat representatief is voor de maatschappij, maar spreek het ook uit door bijvoorbeeld een diversiteitsstatement op te nemen op je website.
  • Hou rekening met de belevingswereld van verschillende mensen door het taalniveau aan te passen, vakjargon te vermijden en transparant te zijn.

Inclusief personeelsbestand

Inclusief werkgeverschap begint bij het bevorderen van diversiteit in je personeelsbestand. Al in de wervingsprocedure dien je hier rekening mee te houden, bijvoorbeeld door het schrijven van inclusieve vacatureteksten en verschillende wervingskanalen te gebruiken. Ook is het belangrijk dat in alle lagen van een organisatie voldoende diversiteit is. Helaas zien we nog steeds dat hoe hoger de functies (bijvoorbeeld leidinggevende en/of bestuursfuncties), hoe minder divers het personeel. Dit draagt niet bij aan een inclusief personeelbestand. Uit onderzoek blijkt namelijk dat men sneller solliciteert bij iemand die op hen lijkt of waar ze zich wel in zouden herkennen. Is er binnen jullie HR of personeelsafdeling als eens gekeken naar inclusieve wervingsmethoden? Het is de eerste stap richting een inclusiever personeelsbestand!

Inclusieve werkcultuur

Veel organisaties vergeten dat een diversiteit aan werknemers nog geen garantie is voor inclusie. Sterker nog, diversiteit zonder inclusie kan samenwerkingen juist tegenwerken en zorgen voor bijvoorbeeld segregatie op de werkvloer. Zorg ervoor dat iedereen in jouw organisatie ook daadwerkelijk meedoet, gehoord en gezien wordt en dat er regelmatig wordt gecheckt of het personeelsbeleid bijvoorbeeld ook aansluit bij de diversiteit van de werknemers. Helaas zien we nog steeds te vaak dat transgenders, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking organisaties verlaten omdat ze gediscrimineerd worden of omdat ze zich niet helemaal thuis voelen. Een inclusieve werkcultuur bereik je door bijvoorbeeld:

  • Bewustwording te creëren door het organiseren van evenementen en/of trainingen
  • Personeelsonderzoek te doen en de behoeftes van de medewerkers op te halen
  • Een manager of projectleider diversiteit en inclusie aan te wijzen

Het bevorderen van inclusie in je organisatie zal makkelijker en sneller gaan als je inzet op inclusieve communicatie, een inclusief personeelsbestand en een inclusieve werkcultuur. Uiteraard zijn er nog vele andere zaken die je kan verbeteren of implementeren om uiteindelijk als organisatie diversiteit en inclusie te kunnen realiseren, zowel intern als extern.

Onze inzichten in je inbox?

Schrijf je dan in voor de Wise up nieuwsbrief. Wekelijks nieuwe inzichten in je inbox.