Skip to content
Nieuws

Actieplan ‘energietransitie en arbeidsmarkt’ voor de regio Noordoost-Brabant

Datum
17 mei 2019
Leestijd
4 minuten
Deel

De energietransitie is een socio-technische verandering met grote maatschappelijke impact. Het gaat alle burgers in de kernfuncties van hun (privé) leven raken: wonen, werken en verplaatsen. Op hoofdlijnen komt het er op neer dat we in Nederland CO2 met 95% terug gaan dringen in 2050 t.o.v. 1990 en 49% in 2030. En dat is voor een land dat veel fossiele brandstoffen gebruikt in het dagelijkse leven voor warmte, transport en industrie een fikse opgave.

In tegenstelling tot andere transities (industrialisering, internet en digitalisering) is de overheid een belangrijke aanjager. Wat alle transities wel gemeen hebben is het grote effect dat zij op de arbeidsmarkt uitoefenen. Meerdere studies (SER, PBL en TNO) wijzen uit dat de energietransitie een positief netto effect zal hebben op de werkgelegenheid de komende decennia (zie onderstaande afbeelding). Er komen veel nieuwe banen bij in de duurzame energiesector en er verdwijnen ook banen elders zoals in de fossiele sector. De grootste verandering schuilt misschien nog wel in de kwalitatieve verandering van het werk in sectoren zoals de bouwnijverheid, machinebouw en installatiesector.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Energietransitie-1030x943.png

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant werkt al jaren aan een toekomstbestendige en duurzame arbeidsmarkt. Daarom heeft zij besloten om te werken aan bewustwording en gerichte actie op dit thema. Zo zal het tweejaarlijkse brede netwerkevent van de regio, dat op 3 oktober 2019 plaatsvindt volledig in het teken staan van de energietransitie en duurzaamheid.

Marc Jacobs van Wise up Consultancy adviseert de arbeidsmarktregio om de juiste acties uit te voeren op korte en middellange termijn als het gaat om energietransitie en arbeidsmarkt. Twee vragen staan daarin centraal:

1.Wat is de impact van de energie transitie op de arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant?

Wise up stelt op dit moment een impactanalyse op per sectortafel van het landelijk klimaatakkoord: Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Industrie en Landbouw. Deze impactanalyse maakt inzichtelijk wat de omvang is van het werk en om wat voor soort werkzaamheden het gaat. Op die manier wordt in kaart gebracht welke, sectoren, bedrijven en beroepen in Noordoost-Brabant het meest worden geraakt door de energietransitie c.q. de beste kansen hebben om te profiteren van de energietransitie.

2.Wat gebeurt er al en wat moet er nog meer gebeuren om hier tijdig op in te spelen?

Een inventarisatie van alle lopende arbeidsmarktinitiatieven in de regio geeft een goed beeld van wat er vanuit onderwijs, bedrijfsleven en (semi) overheid al gebeurt. Het doel is om op basis van de impactanalyse en de reeds lopende initiatieven te komen tot een regionaal actieplan op hoofdlijnen met praktische oplossingen en concrete acties op korte en middellange termijn.

In de regio Noordoost-Brabant gaat de energietransitie hoe dan ook veel impact hebben: Er is veel industrie en er is een grote bouw- en installatiesector. Ook de aanwezigheid van energieleverancier Essent en netbeheerder Enexis is van grote invloed op de regionale arbeidsmarkt. Gelukkig is er veel enthousiasme in de regio om samen met elkaar de grootste uitdaging van de 21e eeuw het hoofd te gaan bieden.

Wise up draagt graag haar steentje bij aan het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant door zowel als strategische en uitvoerende partner in de regio een concreet actieplan ‘energietransitie en arbeidsmarkt’ op te stellen.

Wilt u meer informatie over het actieplan energietransitie en arbeidsmarkt neem dan contact op met adviseur Marc Jacobs (marc.jacobs@wiseup.nl).

Onze inzichten in je inbox?

Schrijf je dan in voor de Wise up nieuwsbrief. Wekelijks nieuwe inzichten in je inbox.