Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant Werkt! lanceert aanvalsplan

Veel zzp’ers in de regio Noordoost Brabant hebben het zwaar met de maatregelen…

Wilt u een aanvraag plaatsen voor de SLIM-regeling?

Wise up Consultancy helpt bedrijven met de zgn. SLIM-regeling.

Minister Koolmees op bezoek in Noordoost-Brabant

Onder het speerpunt “een leven lang leren” bracht Wouter Koolmees, Minister van Sociale Zaken…

Vernieuwde aanpak inburgering van start

Gemeenten Nederweert, Weert en Cranendonck zijn officieel van start met de pilot ‘Duale trajecten’.

Breed innoveren met ENZuid

In 2020 gaan acht Zuid-Nederlandse regio’s en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg samenwerken…

Regio aan de slag met de aanbevelingen uit het onderzoek naar internationale arbeid in West-Brabant.

Wise up deed in opdracht van RWB
onderzoek naar internationale arbeid …

Pilotproject Veranderopgave Inburgering van start in gemeenten Nederweert, Weert en Cranendonck

Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck zijn uit tientallen aanmeldingen geselecteerd om deel te nemen aan het pilotprogramma ‘Veranderopgave Inburgering (VOI)’ dat zorg draagt voor de overgang naar een nieuw inburgeringsstelsel. Op 19 september tekenden wethouders Martijn van den Heuvel (Weert), Henk Cuijpers (Nederweert) en Marcel Lemmen (Cranendonck) met maar liefst 15 samenwerkingspartners een convenant waarmee zij zich gezamenlijk inzetten voor een vernieuwende aanpak om nieuwkomers zo goed en snel mogelijk deel te laten uitmaken van onze regionale samenleving.

In de pilot Duale trajecten doen 40 nieuwkomers werkervaring op en volgen ze gelijktijdig inburgeringslessen, worden ze intensief begeleid op de werkvloer en is er aandacht voor andere leefgebieden (zoals gezondheid, gezin en financiën). Wanneer inburgeraars de Nederlandse taal meteen in de maatschappij toepassen door bijvoorbeeld te werken (in plaats van eerst leren en dan gaan werken), leren ze de taal sneller en hebben ze een grotere kans om een (betaalde) baan te vinden.

Henk Klootwijk, consultant onderwijs en arbeidsmarkt bij Wise up Consultancy, mag zich de komende tijd als projectleider gaan bezighouden met dit project. Hij gaat zich specifiek richten op het opzetten van duale trajecten waarbij aanleren van taal en opdoen van werkervaring gelijktijdig en op locatie gaan plaatsvinden.

Voor meer informatie ga naar: https://www.weertdegekste.nl/2019/09/vernieuwde-aanpak-inburgering-in-cranendonck-nederweert-en-weert-fotos/

Energietransitie geholpen met Human Capital Agenda

Dominant in de discussie over de energietransitie zijn de maatschappelijke kosten die ermee gepaard gaan. Maar er speelt nog een andere factor die gaat bepalen of Nederland de transitie wel door kan  maken. De factor arbeid! Zo merkte hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen in het dagblad Trouw onlangs op dat deze transitie wel eens lastig zou kunnen worden door het gebrek aan monteurs en andere technici.

Om naar een oplossing toe te werken, zijn extra acties nodig. Eén van de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de (regionale)arbeidsmarkt klaar is voor deze impactvolle ontwikkelingen is het opstellen van een Human Capital Agenda. Deze agenda maakt een analyse van de verwachte vraagontwikkeling. Vervolgens geeft deze een beschrijving van de competenties en vaardigheden die nodig zijn. Daarna worden de activiteiten beschreven die ondernomen kunnen worden om ervoor te zorgen dat er voldoende arbeidspotentieel is om deze vraag het hoofd te bieden. Dat betekent vaak dat deze competenties en vaardigheden worden ontwikkeld bij zittend personeel, zij-instroom en leerlingen. Er is nu een tekort aan mensen in de bouw en installatietechniek. Een tekort dat in 2015 al werd voorspeld ondanks dat de bouwsector die op dat moment in crisis zat (bron: HCA Agenda Duurzaamheid). Het geld ontbrak toen om programma’s op te zetten om op deze ontwikkeling het hoofd te kunnen bieden. Nu is het dus zaak om dubbel zo hard aan de slag te gaan om voldoende mensen bij te scholen en in die sectoren in te laten stromen. Hier is een les uit te trekken voor een volgende conjuncturele dip.

Voor meer informatie over hoe een Human Capital Agenda op te stellen, neem contact op met Lars Damen

Voor meer informatie over Energietransitie en Arbeidsmarkt neem contact op met Marc Jacobs. Of lees zijn blog vol met aanvullende acties.

‘Techniek is the beating heart van onze samenleving’

Op maandag 20 mei 2019 vond op de Brainport Industries Campus in Eindhoven de Techniekpact Jaarconferentie plaats, mede georganiseerd door Brainport Network. Ruim vierhonderd bezoekers. Vier inspirerende TechTalks. 12 ‘stations’ verspreid over het prachtige pand van de Brainport Industries Campus, waar je kennis kunt maken met evenzoveel pareltjes op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt waarbij onderwijs, ondernemers en overheden gezamenlijk investeren in TechTalent. Dit zijn de ingrediënten voor deze maandagmiddag, ingebracht door de Techniekpactpartners in Zuidoost Nederland en West Brabant verenigd in Brainport Network, de regio’s die deze editie van de Techniekpact Jaarconferentie organiseren. Luuk Hammecher was achter de schermen de organisator van de conferentie en Lars Damen was één van de Techguides.

Tijdens de jaarconferentie werd de nieuwe voorzitter van de Landelijke Regiegroep Techniekpact geïntroduceerd: Thea Koster, lid van het College van Bestuur van Deltion College Zwolle. Zij neemt het stokje over van Doekle Terpstra en zal zich tot eind 2020 inzetten voor een optimale afstemming tussen landelijk beleid en regionale uitvoering van het Techniekpact.

Leven Lang Ontwikkelen in de praktijk

Tijdens de conferentie kwamen ook fraai voorbeelden van Leven Lang Ontwikkelen uit de praktijk aan bod. Roy van Mulken, medewerker bij VDL Nedcar, werkte al 32 jaar bij de enige serieautoproducent van Nederland. Hij wilde graag voor zijn kinderen een functie op een hoger niveau, maar kon met zijn LTS-opleiding niet solliciteren op vacatures die om mbo-niveau 3 of 4 vroegen. ‘Ik wist dat ik meer kon, maar dan moest ik wel gaan leren. Dat heb ik uiteindelijk toch gedaan. Gemakkelijk was het niet: ik moest voor én na mijn dienst nog twee uur naar school. Collega’s lachten me in het begin ook uit. “Royke, waar ben je toch mee bezig?”. Maar nu heb ik mijn diploma. En zij niet.’

Lancering Leven Lang Ontwikkelen Techniekcoalitie en regio’s Brainport Network

Bovenstaande ervaringen vormden een mooie opmaat voor het feitelijke slotstuk van deze Jaarconferentie: de lancering va nde gezamenlijke aanpak van Zuid-Nederland met regio’s Brainport Network, FME, Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland en de opleidingsfondsen OOM, A&O en OTIB voor Leven Lang Ontwikkelen. Hiermee willen de partners kleine en middelgrote technische bedrijven in Zuid-Nederland intensief ondersteunen in het opstellen van toekomst- en personeelsplannen voor de competenties en beroepen van de toekomst.

Extra geld voor MKB via subsidieregeling MKB!dee

Hoe maakt u van uw bedrijf een lerende organisatie? De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben, in het kader van de gezamenlijke ambities op Leven Lang Ontwikkelen, besloten om de komende 3 jaar in totaal 4,5 miljoen euro toe te voegen aan het budget van MKB!dee! Dit jaar 3 ton, komend jaar 2,7 miljoen en in 2021 1,5 miljoen. De MKB!dee regeling is geopend tot en met 27 augustus 17.00 uur.

De doelgroep van MKB!dee zijn ondernemers met een bedrijf tot 250 werknemers. Ook andere partijen mogen een subsidieaanvraag indienen, maar hun voorstellen moeten zich dan wel richten op mkb-ondernemers. Minimaal 65% van de deelnemers in het samenwerkingsverband moet een mkb-ondernemer zijn. Een individuele ondernemer die een aanvraag doet, kan maximaal € 144.999,- krijgen. Een samenwerkingsverband kan maximaal € 200.000,- aanvragen. Het maximumbedrag per deelnemer aan een samenwerkingsverband is € 124.999,-. Om versnippering te voorkomen is het minimumbedrag vastgesteld op € 25.000,-. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten.

Het project moet zich richten op één van de volgende soorten investeringen:

  • Investeringen die zorgen voor meer technisch opgeleid personeel
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

Het gaat bijv. om het ontwikkelen van e-learning, het stimuleren van een leercultuur of het ontwikkelen van nieuwe skills. Opleidingskosten zijn niet subsidiabel. Wise up kan ondersteuning bieden bij het indienen van een aanvraag. Neem daarvoor contact op met Marc Jacobs.