Onderzoek: Waar spreken we af? MS Teams?

80% van de werkenden maakt dagelijks gebruik van digitale communicatiemiddelen en 81% gaat daar ook ná Corona mee door.

Wise up Consultancy heeft onderzoek gedaan naar de impact van Corona op werk. Waaronder het gebruik van digitale communicatiemiddelen. Lees hieronder de resultaten over het gebruik van digitale communicatiemiddelen vóór, tijdens en ná Corona.

Vóór
Vóór Corona maakte 78% van de werkenden niet of nauwelijks gebruik van digitale communicatiemiddelen zoals MS Teams, Zoom of Skype. Slechts 3% maakte hier dagelijks gebruik van voor Corona (zie figuur 1).

Tijdens
De wereld is nu compleet anders. Op dit moment maakt 79% van de werkenden dagelijks gebruik van deze digitale communicatiemiddelen (zie figuur 2). Sterker nog: 27% heeft meer dan 4 calls per dag. Slechts 21% maakt nog steeds niet of nauwelijks gebruik van digitale communicatiemiddelen. De overgrote meerderheid (drie kwart) geeft tevens aan dat het gebruik van digitale communicatiemiddelen begint te wennen.


We kunnen dus wel stellen dat het aanpassingsvermogen tijdens deze Corona crisis enorm groot is. En het ziet ernaar uit dat het gebruik van digitale communicatiemiddelen een blijvertje is, 81% van de respondenten geeft dit aan (zie figuur 3).

Ook na Corona wil de meerderheid van de respondenten meer thuis gaan werken en het aantal reizen voor werk beperken. Nu het overgrote deel van de werkenden gewend is geraakt aan het communiceren via digitale middelen wordt thuiswerken wellicht meer en meer de norm.

Respondenten

In totaal hebben 67 respondenten de online vragenlijst ingevuld. De belangrijke karakteristieken van de respondentengroep worden hieronder kort beschreven:

  • Hiervan is 57% vrouw en 43% man
  • Ongeveer een derde van de respondenten is werkzaam in de specialistisch zakelijke dienstverlening. De sectoren openbaar bestuur en zorg en welzijn zijn daarna de sectoren waar de meeste respondenten werkzaam zijn. De overige sectoren zijn gelijkmatiger vertegenwoordigd.
  • De meeste respondenten zijn hoger opgeleid namelijk 84% (60% is hbo opgeleid)


Dit onderzoek is uitgevoerd door Wise up Consultancy. In totaal hebben 67 respondenten de vragenlijst ingevuld. Komende weken zullen wij de resultaten van de enquête delen via LinkedIn en onze website (
www.wiseup.nl). Meer weten over het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met lars.damen@wiseup.nl.