Artikelen door teamwiseup

Pilotproject Veranderopgave Inburgering van start in gemeenten Nederweert, Weert en Cranendonck

Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck zijn uit tientallen aanmeldingen geselecteerd om deel te nemen aan het pilotprogramma ‘Veranderopgave Inburgering (VOI)’ dat zorg draagt voor de overgang naar een nieuw inburgeringsstelsel. Op 19 september tekenden wethouders Martijn van den Heuvel (Weert), Henk Cuijpers (Nederweert) en Marcel Lemmen (Cranendonck) met maar liefst 15 samenwerkingspartners een convenant waarmee […]

Energietransitie geholpen met Human Capital Agenda

Dominant in de discussie over de energietransitie zijn de maatschappelijke kosten die ermee gepaard gaan. Maar er speelt nog een andere factor die gaat bepalen of Nederland de transitie wel door kan  maken. De factor arbeid! Zo merkte hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen in het dagblad Trouw onlangs op dat deze transitie wel eens lastig zou […]

De energietransitie als kans voor leren en werken

De arbeidsmarkt is krap: 29% van de werkorganisaties in Nederland heeft moeite om geschikt personeel te vinden. De krapte treft vooral zorg, bouw, techniek, onderwijs, logistiek en ICT. Daardoor neemt de werkdruk toe bij het zittend personeel. Ook belemmert dit de groei van organisaties. Wat kun je hieraan zoal doen? Ik krijg deze vraag steeds […]

‘Techniek is the beating heart van onze samenleving’

Op maandag 20 mei 2019 vond op de Brainport Industries Campus in Eindhoven de Techniekpact Jaarconferentie plaats, mede georganiseerd door Brainport Network. Ruim vierhonderd bezoekers. Vier inspirerende TechTalks. 12 ‘stations’ verspreid over het prachtige pand van de Brainport Industries Campus, waar je kennis kunt maken met evenzoveel pareltjes op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt […]