Artikelen door Qombine

Aftrap project Innovatie in medewerkers- en cliëntparticipatie

ZZG zorggroep in Gelderland start per 1 september met het vormgeven van een cliënt participation platform.  De nadruk in de ouderenzorg komt steeds meer en meer te liggen op het empowerment van de cliënt. Oftewel hoe kan de zorgbehoevende cliënt zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Dit is een uitdaging voor zowel de cliënt als voor de […]

Zorgbrigade Druten geslaagd!

Bericht uit De Waalkanter, 3 juli 2013 Op 26 juni jl. vond de afsluiting plaats van het project zorgbrigade in Druten en West Maas en Waal. Maar liefst 11 kandidaten zijn geslaagd voor de opleiding. Zij werden in het zonnetje gezet. Klik hier voor een nieuwsitem over de afsluiting van het project (vanaf 01:00).  De […]

De toekomst van werk, veel tech en veel ’touch’

Beroepen die alles te maken hebben met ‘big data’, de enorme sets data die we met z’n allen opslaan en uitwisselen via internet. Volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg, zijn dat de banen van de nabije toekomst. ‘Er komen beroepen waarbij mensen de commerciële toepassing van al die gegevens uitzoeken, of […]

Succesvolle bijeenkomst Techniekplan op Toer

Dinsdag 2 juni 2015 heeft Noord- en Midden-Limburg, tijdens Techniekplan op Toer, laten zien dat deze regio veel kansen heeft op het gebied van onderwijs, ondernemerschap en overheid. Het gevoel van saamhorigheid en “samen de schouders er onder” is alom aanwezig. Er is een stevig fundament waarop de komende jaren gebouwd kan worden. De fenomenale […]

De implementatie van de Participatiewet: een kijkje bij gemeenten

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet een feit. Met de invoering van de Participatiewet gaat naast een uitbreiding van het takenpakket ook een forse bezuiniging gepaard. Gemeenten moeten met minder middelen meer mensen aan het werk helpen. Deze dubbele uitdaging vraagt van gemeenten dat ze strategisch nadenken over de manier van werken en de inrichting […]

Duurzaamheid en Human Capital

In opdracht van de Regio West-Brabant voert Wise up op dit moment een onderzoek uit om inzicht te krijgen in de gevolgen van alle ontwikkelingen op het gebied van duurzame energievoorziening voor de situatie op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst en het formuleren van acties om mogelijke knelpunten op te lossen. Al in 2007 […]

Leraar worden in de techniek minder populair

Fontys Hogescholen Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek (BEnT) voert momenteel de opleiding leraar technisch beroepsonderwijs en opleidingsvarianten daarvan uit. Daarbij is sprake van een voltijds- en deeltijdsvariant welke beide opleiden voor leraar 2e graads binnen het (v)mbo. Met name de instroom van de voltijdsvarianten is in de afgelopen jaren teruggelopen, tot de mogelijkheid waarbij het voortbestaan […]

Hoe effectief zijn de Quickscans Ervaringscertificaat?

Het afgelopen jaar heeft Wise up voor de Projectdirectie Leren & Werken 70 Quickscans Ervaringscertificaat ontwikkeld. Dit zijn testen waarmee iemand kan zien in hoeverre hij/zij geschikt is voor een Ervaringscertificaat (EVC) voor een bepaalde opleiding op MBO of HBO niveau. Deze testen waren te vinden op www.ervaringscertificaat.nl en bleken een groot succes. Ze zijn […]

Onderzoek cleanrooms Baanbrekers

Wise up voert voor Baanbrekers een marktonderzoek uit naar cleanroomdienstverlening. Baanbrekers is een publieke onderneming voor werk en inkomen. Dit wil zeggen dat zij diensten verleent aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Haar doelstelling is om uiterste kwaliteit te bieden aan haar klanten. Tegelijkertijd is haar doelstelling om zoveel mogelijk mensen met een […]

Zorgbrigades Gelderland door in 2015

In Gelderland zijn al enkele jaren zorgbrigades actief in Nijmegen en in de gemeenten Druten/West Maas en Waal. Een zorgbrigade heeft als doel om ouderen en mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden langer zelfstandig te blijven wonen middels het aanbieden van laagdrempelige diensten in en om het huis. Deze diensten worden uitgevoerd door […]